Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wynik finansowy Opracowała Anna Górecka. Działalność przedsiębiorstwa charakteryzują 3 podstawowe kategorie: Przychody ze sprzedaży Koszty Wynik finansowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wynik finansowy Opracowała Anna Górecka. Działalność przedsiębiorstwa charakteryzują 3 podstawowe kategorie: Przychody ze sprzedaży Koszty Wynik finansowy."— Zapis prezentacji:

1 Wynik finansowy Opracowała Anna Górecka

2 Działalność przedsiębiorstwa charakteryzują 3 podstawowe kategorie: Przychody ze sprzedaży Koszty Wynik finansowy

3 Osiąganie korzystnego wyniku finansowego jest podstawowym celem jednostek prowadzących działalność gospodarczą Scala wszystkie przejawy działalności przedsiębiorstwa w danym okresie, które znajdują swój wyraz zarówno w przychodach ze sprzedaży, jak i w kosztach ich uzyskania

4 Znaczenie wyniku finansowego Osiąganie korzystnego wyniku finansowego ma dla przedsiębiorstw silny wymiar motywacyjny. Wynik finansowy jest więc motorem napędzającym działalność gospodarczą przedsiębiorstwa

5 Wynik finansowy Wyrażony w mierniku pieniężnym końcowy efekt działalności gospodarczej jednostki za dany okres

6 Wynik finansowy Przychody - koszty

7 Wynik finansowy Dodatni – zysk Ujemny - strata

8 Wynik dodatni Zysk brutto- stanowi podstawę naliczenia podatku dochodowego Zysk netto- jest to różnica pomiędzy zyskiem brutto a podatkiem dochodowym

9 Wynik finansowy może być ustalany Metodą statyczną (nieksięgową) w celach podatkowych na koniec miesiąca Metod księgową na koniec roku obrotowego

10 Elementy kształtujące wynik finansowy Koszty i przychody z działalności operacyjnej Pozostałe koszty i przychody operacyjne Koszty i przychody finansowe Zyski i straty nadzwyczajne Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

11 Koszty i przychody z działalności operacyjnej Działalność operacyjna polega na wytwarzaniu i sprzedaży produktów, świadczeniu usług, zakupie oraz sprzedaży towarów i materiałów, czyli realizowaniu tych podstawowych zadań do osiągania których jednostka została powołana

12 Koszty i przychody w wariancie porównawczym Koszty działalności operacyjnej w układzie rodzajowym

13 Koszty i przychody w wariancie kalkulacyjnym Koszty i przychody według ich miejsc powstawania

14 Pozostałe koszty i przychody operacyjne dotyczą: Działalności socjalnej Zbywania zbędnych środków trwałych Odpisów przedawnionych należności i zobowiązań Odszkodowań, kar i grzywien Darowizn aktywów Tworzenia rezerw

15 Koszty i przychody finansowe to Odsetki Prowizje Dywidendy Różnice kursowe Przychody z udziałów w innych jednostkach

16 Straty i zyski nadzwyczajne Zdarzenia powstające niepowtarzalnie, incydentalnie, niezależnie od jednostki i jej działalności. Podstawowym rodzajem zdarzeń nadzwyczajnych są zdarzenia losowe, jak np. powódź, pożar.

17 Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych

18 Wynik finansowy podlega podziałowi i może być przeznaczony na : Podwyższenie kapitałów podstawowych Zasilenie kapitałów zapasowych Zasilenie kapitałów rezerwowych Zasilenie funduszy specjalnych Wypłaty z zysku nagród i premii, wypłaty dywidend dla akcjonariuszy i udziałowców Inne cele

19 Zysk przedsiębiorstwa analizujemy W wielkościach bezwzględnych czyli kwotowych W wielkościach względnych czyli wyrażonych za pomocą odpowiednich wskaźników, nazywanych najczęściej wskaźnikami rentowności

20


Pobierz ppt "Wynik finansowy Opracowała Anna Górecka. Działalność przedsiębiorstwa charakteryzują 3 podstawowe kategorie: Przychody ze sprzedaży Koszty Wynik finansowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google