Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 G O S P O D A R K A O T W A R T A 2 GOSPODARKA OTWARTA to taka gospodarka, która współpra- cuje gospodarczo z zagranicą. Najważniejsze formy tej współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 G O S P O D A R K A O T W A R T A 2 GOSPODARKA OTWARTA to taka gospodarka, która współpra- cuje gospodarczo z zagranicą. Najważniejsze formy tej współpracy."— Zapis prezentacji:

1

2 1 G O S P O D A R K A O T W A R T A

3 2 GOSPODARKA OTWARTA to taka gospodarka, która współpra- cuje gospodarczo z zagranicą. Najważniejsze formy tej współpracy to: HANDEL ZAGRANICZNY,

4 3 GOSPODARKA OTWARTA to taka gospodarka, która współpra- cuje gospodarczo z zagranicą. Najważniejsze formy tej współpracy to: HANDEL ZAGRANICZNY, PRZEPŁYWY KAPITAŁU,

5 4 GOSPODARKA OTWARTA to taka gospodarka, która współpra- cuje gospodarczo z zagranicą. Najważniejsze formy tej współpracy to: HANDEL ZAGRANICZNY, PRZEPŁYWY KAPITAŁU, oraz MIGRACJE OSÓB.

6 5 Skutkiem współpracy gospodarczej różnych krajów bywa: INTEGRACJA GOSPODARCZA i GLOBALIZACJA.

7 6 Skutkiem współpracy gospodarczej róznych krajów bywa: INTEGRACJA GOSPODARCZA - scalanie gospodarek GRUPY krajów (np. zanik barier handlowych, coraz większa swoboda przepływu czynników produkcji między krajami, rozwój kooperacji firm z różnych krajów, przenoszenie uprawnień decyzyjnych ze szczebla kraju na szczebel wspólnoty) (np. Unia Europejska, UE; North American Free Trade Agreement, NAFTA).

8 7 Skutkiem współpracy gospodarczej róznych krajów bywa: INTEGRACJA GOSPODARCZA - scalanie gospodarek GRUPY krajów (np. zanik barier handlowych, rozwój kooperacji firm z różnych krajów, przenoszenie uprawnień decyzyjnych ze szczebla kraju na szczebel wspólnoty) (np. Unia Europejska, UE; North American Free Trade Agreement, NAFTA). a GLOBALIZACJA - scalanie WSZYSTKICH gospodarek świata.

9 8 1. WYBRANE FORMY MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I BILANS PŁATNICZY HANDEL ZAGRANICZNY 2007 r.: eksport na świecie: 12 940 mld dol.; w tym Polska 139 mld dol., czyli 1,1% (40,8% PKB). W ujęciu per capita: Polska 3 641 dol. w porównaniu z np. 28 319 dol. w Irlandii (81,1% PKB) (Czechy - odpowiednio – 11 851 dol. i 79,8%). (Dane GUS).

10 9 Polski handel zagraniczny, 1990-2006 (ceny bieżące, w mln dol. $) Źródło: Dane GUS. RokEksport (X)Import (Z)Saldo (NX) 1990 14 322 9 528 4 794 1995 22 895 29 050 -6 155 1996 24 440 37 137-12 697 1997 25 751 42 307-16 556 1998 28 229 47 054-18 825 1999 27 407 45 911-18 504 2000 31 651 48 940-17 289 2001 36 092 50 275-14 183 2002 41 010 55 113-14 103 2003 53 577 68 004-14 427 2004 73 781 88 156-14 375 2005 89 378101 539-12 161 2006109 108124 647-15 539 2013203,2 mld206,3 mld-3,1 mld

11 10 PRZEPŁYWY KAPITAŁU 2005 r. INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE (ang. FDI) w Polsce: 9,6 mld dol.; INWESTYCJE PORTFELOWE: 10,6 mld dol. (Dane GUS).

12 11 2000200520062007 Ogółem741,7964,61 033,11 132,9 PKB744,4983,31 060,01 175,3 Dochód z zagranicy (saldo) a -2,7-18,7-26,9-42,4 PKB a PNB Dochód narodowy brutto w Polsce (2000-2007; mld zł, ceny bieżące) a Stanowi saldo wynagrodzeń, dochodów z inwestycji bezpośrednich i portfelowych oraz pozostałych dochodów i odsetek. Źródło: Rocznik Statystyczny RP 2008, GUS, Warszawa 2008, s. 682. 2010 (-54,2 mld zł) 2011 (-63,3 mld zł)

13 12 a) Przewaga ABSOLUTNA produktywności i specjalizacja KrajRybyWino A12 B21  PRZEWAGA ABSOLUTNA produktywności oznacza, że jeden kraj wytwarza dobro niższym kosztem niż drugi kraj. 2. KORZYŚCI Z HANDLU ZAGRANICZNEGO I ICH PRZYCZYNY

14 13 a) Przewaga ABSOLUTNA produktywności i specjalizacja KrajRybyWino A12 B21 Powiedzmy, że w obu krajach jest po 100 pracowników, którzy mogą produkować albo METODĄ „WSZYST- KIEGO PO TROCHU” (150 porcji ryb+150 porcji wina)…

15 14 a) Przewaga ABSOLUTNA produktywności i specjalizacja KrajRybyWino A12 B21 Powiedzmy, że w obu krajach jest po 100 pracowników, którzy mogą produkować albo METODĄ „WSZYST- KIEGO PO TROCHU” (150 porcji ryb + 150 porcji wina).. …albo SPECJALIZOWAĆ SIĘ (200 porcji ryb + 200 por- cji wina) w sposób sugerowany przez absolutne przewagi produktywności.

16 15 a) Przewaga ABSOLUTNA produktywności i specjalizacja KrajRybyWino A12 B21 Powiedzmy, że w obu krajach jest po 100 pracowników, którzy mogą produkować albo METODĄ „WSZYSTKIE- GO PO TROCHU” albo SPECJALIZOWAĆ SIĘ w sposób sugerowany przez absolutne przewagi produktywności… OCZYWIŚCIE, WARUNKIEM KONIECZNYM TAKIEJ SPECJALIZACJI JEST HANDEL ZAGRANICZNY!

17 16 b) Przewaga KOMPARATYWNA produktywności i specjali- zacja KrajRybyWino A62 B21

18 17 KrajRybyWino A62 B21  PRZEWAGA KOMPARATYWNA produktywności oz- nacza, że jeden kraj wytwarza dobro niższym KOSZTEM ALTERNATYWNYM* niż drugi kraj. --------------------------------------- * Koszt alternatywny (ang. opportunity cost) to KOSZT, KTÓRY PONOSIMY DLATEGO, ŻE ROBIMY TO, CO ROBIMY, A NIE COŚ INNEGO. b) Przewaga KOMPARATYWNA produktywności i specjali- zacja

19 18 KrajRybyWino A62 B21  PRZEWAGA KOMPARATYWNA produktywności oz- nacza, że jeden kraj wytwarza dobro niższym KOSZTEM ALTERNATYWNYM* niż drugi kraj. KrajRybyWinoKARKAW A621/33 B211/22 --------------------------------------- * Koszt alternatywny (ang. opportunity cost) to KOSZT, KTÓRY PONOSIMY DLATEGO, ŻE ROBIMY TO, CO ROBIMY, A NIE COŚ INNEGO. b) Przewaga KOMPARATYWNA produktywności i specjali- zacja

20 19 KrajRybyWinoKARKAW A621/33 B211/22 Zauważ! Kraj A ma absolutną przewagę produktywności w produk- cji wszystkiego, lecz kraj B ma komparatywną przewagę produktywnosci w produkcji wina.

21 20 KrajRybyWino A62 B21 W kraju B 10 pracowników przechodzi z gałęzi rybnej do winnej, a w kraju A 4 pracowników przechodzi z gałęzi winnej do rybnej. 4 10

22 21 KrajRybyWino A62 B21 W kraju B 10 pracowników przechodzi z gałęzi rybnej do winnej, a w kraju A 4 pracowników przechodzi z gałęzi winnej do rybnej. Oto zmiany wielkości produkcji spowodowane taką specja- lizacją: A: -8W +24R B: +10W -20R 4 10

23 22 KrajRybyWino A62 B21 W kraju B 10 pracowników przechodzi z gałęzi rybnej do winnej, a w kraju A 4 pracowników przechodzi z gałęzi winnej do rybnej. Oto zmiany wielkości produkcji spowodowane taką specja- lizacją: A: -8W +24R B: +10W -20R 4 10 Niech cena w handlu zagranicznym wynosi np. 2,4 [R/W] [określa ona WARUNKI HANDLU (ang. terms of trade) tych krajów]…

24 23 KrajRybyWino A62 B21 W kraju B 10 pracowników przechodzi z gałęzi rybnej do winnej, a w kraju A 4 pracowników przechodzi z gałęzi winnej do rybnej. Oto zmiany wielkości produkcji spowodowane taką specja- lizacją: A: -8W +24R B: +10W -20R 4 10 Niech cena w handlu zagranicznym wynosi np. 2,4 [R/W] [określa ona WARUNKI HANDLU (ang. terms of trade) tych krajów]…

25 24 KrajRybyWino A62 B21 W kraju B 10 pracowników przechodzi z gałęzi rybnej do winnej, a w kraju A 4 pracowników przechodzi z gałęzi winnej do rybnej. Oto zmiany wielkości produkcji spowodowane taką specja- lizacją: A: -8W +24R B: +10W -20R 4 10 Niech cena w handlu zagranicznym wynosi np. 2,4 [R/W] [określa ona WARUNKI HANDLU (ang. terms of trade) tych krajów]… Oczywiście, warunkiem koniecznym takiej specjalizacji jest handel zagraniczny!

26 25 KrajRybyWino A62 B21 W kraju B 10 pracowników przechodzi z gałęzi rybnej do winnej, a w kraju A 4 pracowników przechodzi z gałęzi winnej do rybnej. Oto zmiany wielkości produkcji spowodowane taką specja- lizacją: A: -8W +24R B: +10W -20R 4 10 Niech cena w handlu zagranicznym wynosi np. 2,4 [R/W] [określa ona WARUNKI HANDLU (ang. terms of trade) tych krajów]… Pokazaliśmy (przykładem), że NAWET JEŚLI JEDEN KRAJ JEST LEPSZY W PRODUKCJI WSZYSTKIEGO, WZA- JEMNIE KORZYSTNA SPECJALIZACJA I HANDEL SĄ MOŻLIWE!

27 26 c) SPECJALIZACJA I KORZYŚCI SKALI (handel wew- nątrzgałęziowy) Powiedzmy, że Niemcy specjalizują się w produkcji samo- chodów BMW, a Polska w produkcji samochodów Fiat…

28 27 d) NASILENIE SIĘ KONKURENCJI Pamiętasz? Monopol produkuje mniej i sprzedaje drożej niż gałąź wolnokonkurencyjna …

29 28 e) WZROST RÓŻNORODNOŚCI TOWARÓW

30 29 3. POLITYKA HANDLOWA Nieprawdą jest zatem, że skoro: Y = C + I + G + NX NX<0, to należy hamować handel zagraniczny.

31 30 3. POLITYKA HANDLOWA Nieprawdą jest zatem, że skoro: Y = C + I + G + NX NX<0, to należy hamować handel zagraniczny. Oznaczałoby to utratę opisanych przed chwilą korzyści z handlu zagranicznego! Oczywiście, wiele krajów dąży jednak do osiągnię- cia nadwyżki salda bilansu handlowego, NX… Służy do tego POLITYKA HANDLOWA.

32 31 Polityka handlowa oznacza, że państwo wpływa na eksport i import.  POLITYKA HANDLOWA polega na oddziaływaniu przez państwo na import i (lub) eksport.

33 32 NARZĘDZIA POLITYKI HANDLOWEJ CŁA Kwoty (limity) importowe Dobrowolne ograniczenia eksportu Kampanie propagandowe

34 33 NARZĘDZIA POLITYKI HANDLOWEJ SUBWENCJE EKSPORTOWE Państwowe ubezpieczenia transakcji eksportowych, Tanie kredyty dla eksporterów Informacja dla eksporterów

35 34  CŁO jest opłatą, którą płaci państwu importer towaru.

36 35 Cło na rynku motorynek Cło powoduje wzrost ceny (z P 1 do P 2 ) i zmniejszenie się ilości, będącej przedmiotem handlu na rynku (z Q 4 do Q 3 ).

37 36 Cło na rynku motorynek Cło powoduje REDYSTRYBUCJĘ DOCHODÓW (czwo- rokąty P 2 CAP 1 i CFHG)… X

38 37 Cło na rynku motorynek Cło powoduje REDYSTRYBUCJĘ DOCHODÓW (czwo- rokąty P 2 CAP 1 i CFHG)… i SPOŁECZNĄ STRATĘ (trój- kąty CGA i FBH)

39 38 Jednym z wielu narzędzi wspierania eksportu jest subwen- cja eksportowa.  SUBWENCJA EKSPORTOWA jest dopłatą, którą pań- stwo wypłaca eksporterowi, zachęcając go do zwiększenia eksportu.

40 39 Subwencja eksportowa na rynku motorynek Cena dla eksportera rośnie o subwencję, więc subwencja po- woduje wzrost eksportu z AB do CF (cena nie jest różnico- wana). S D

41 40 Subwencja eksportowa na rynku motorynek Subwencja powoduje SPOŁECZNĄ STRATĘ (suma pól trójkątów CAG i FHB)… D S

42 41 Subwencja eksportowa na rynku motorynek Subwencja powoduje SPOŁECZNĄ STRATĘ (suma pól trójkątów CAG i FHB)… i REDYSTRYBUCJĘ DOCHO- DÓW (P 2 FBP 1 ). S D X

43 42 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM PROTEKCJONIZM to polityka handlowa, której celem jest ochrona rynku krajowego przed towarami z zagranicy. Protekcjonizm jest przeciwieństwem WOLNEGO HAND- LU.  Celem PROTEKCJONIZMU jest ochrona rynku krajo- wego przed towarami z zagranicy.

44 43 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy.

45 44 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy. Kontrargumenty: -Import jest warunkiem eksportu. -Import też tworzy miejsca pracy. -Ochrona miejsc pracy kosztuje (chodzi m. in. o utracone korzyści nabywców).

46 45 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą.

47 46 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. Kontrargumenty: -W kategoriach kosztów jednostkowych kraje rozwi- nięte i tak BYWAJĄ lepsze… 20$/h 40 koszul/h 1$/h 1 koszula/h

48 47 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. Kontrargumenty: -W kategoriach kosztów jednostkowych kraje rozwi- nięte i tak BYWAJĄ lepsze... -A jeśli nawet nie są lepsze, to rozwiązaniem jest mię- dzynarodowa specjalizacja (wykorzystanie przewag komparatywnych…), a nie protekcjonizm.

49 48 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries).

50 49 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów : a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). Kontrargumenty: -Państwo nie jest w stanie identyfikować takich sekto- rów, prywatne banki są w tym lepsze. -Ewentualne subsydiowanie takich dziedzin jest lep- szym rozwiązaniem od ochrony celnej.

51 50 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi : a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu.

52 51 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. Kontrargumenty: -To tylko trudna do udowodnienia hipoteza (alterna- tywą jest np. hipoteza o różnicowaniu cen). -Na rynku światowym nikt nie jest w stanie zdobyć pozycji monopolistycznej.

53 52 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie.

54 53 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. Komentarz: Pełna samodzielność (np. w produkcji sprzętu woj.- skowego itp.) i tak nie jest możliwa. Należy się spe- cjalizować w ramach sojuszy.

55 54 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. f) O ochronie wsi, rzemiosła, tradycji itp.

56 55 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. f) O ochronie wsi, rzemiosła, tradycji itp. Kontrargumenty: Lepszym rozwiązaniem od cła jest subsydium.

57 56 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. f) O ochronie wsi, rzemiosła itp. g) O ochronie kultury narodowej (japońskie kres- kówki… itd. ).

58 57 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty protekcjonistów: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. f) O ochronie wsi, rzemiosła itp. g) O ochronie kultury narodowej (japońskie kres- kówki… itd.). Kontrargumenty: Tu chodzi raczej o pogoń za rentą (ang. rent seeking) lokalnych twórców, którzy nie wytrzymują konku- rencji lepszych od siebie...

59 58 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. f) O ochronie wsi, rzemiosła itp. g) O ochronie kultury narodowej. h) O „strategicznej polityce handlowej”.

60 59 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Argumenty przeciwko wolnemu handlowi: a) O ochronie miejsc pracy. b) O taniej pracy za granicą. c) O „młodych” sektorach gospodarki (ang. infant industries). d) O dumpingu. e) O bezpieczeństwie. f) O ochronie wsi, rzemiosła itp. g) O ochronie kultury narodowej. h) O „strategicznej polityce handlowej” („oni wspie- rają swoich, więc my też musimy”). Kontrargumenty: Zamiast sobie szkodzić nawzajem, trzeba koordy- nować politykę handlową w skali całego świata!

61 60 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Dlaczego, mimo wszystko, stosuje się ograniczenia handlu?

62 61 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Dlaczego, mimo wszystko, stosuje się ograniczenia handlu? -Cła są źródłem „ŁATWYCH” DOCHODÓW PAŃSTWA.

63 62 POLITYKA HANDLOWA: SPÓR O PROTEKCJONIZM Dlaczego, mimo wszystko, stosuje się ograniczenia handlu? -Cła są źródłem „łatwych” dochodów państwa. -„Syndrom ROZPROSZONYCH KORZYŚCI I SKON- CENTROWANYCH STRAT” (lub też rozproszonych strat i skoncentrowanych korzyści) sprzyja protekcjonizmowi. Rozproszenie skądinąd wielkich ŁĄCZNYCH korzyści z wolnego handlu i skoncentrowanie skądinąd małych ŁĄCZNYCH strat krajowych producentów sprzyja lobbin- gowi za protekcjonizmem i podobnym działaniom.

64 63 4. KURS WALUTOWY NOMINALNY KURS WALUTOWY  KURS WALUTOWY jest relacją wymienną pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju.

65 64 NOMINALNY KURS WALUTOWY  KURS WALUTOWY jest relacją wymienną pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju.

66 65 Zwykle kurs walutowy taki zapisuje się NA SPOSÓB BRY- TYJSKI (BEZPOŚREDNIO) jako liczbę jednostek waluty zagranicznej płaconych za jednostkę waluty krajowej (np. 0,25 USD/PLN). (DALEJ STOSUJĘ TAKI ZAPIS KURSU). Jednak niekiedy (np. w Polsce) stosowany jest EU- ROPEJSKI (POŚREDNI) sposób zapisu tego kursu. Infor- muje on wtedy o liczbie jednostek waluty krajowej płaco- nych za jednostkę waluty zagranicznej (np. 4,00 PLN/USD).

67 66 Nominalny kurs walutowy może być PŁYNNY (ZMIENNY) lub STAŁY.

68 67  KURS WALUTOWY jest PŁYNNY, kiedy jego poziom jest wyznaczany na rynku walutowym, na którym za pieniądz zagraniczny kupuje się i sprzedaje pieniądz krajo- wy.  KURS WALUTOWY jest STAŁY, kiedy jego poziom jest wyznaczany przez państwo (przez urzędników).

69 68 Kurs walutowy ulega DEPRECJACJI (DEWALUACJI), kiedy siły rynkowe powodują jego spadek (kiedy państwo administracyjnie obniża jego poziom). Za jednostkę waluty krajowej chętni płacą wtedy mniej jednostek waluty obcej (np. 0,2 USD/PLN), zamiast 0,25 USD/PLN).

70 69 Kurs walutowy ulega APRECJACJI (REWALUACJI), kiedy siły rynkowe powodują jego wzrost (kiedy państwo administracyjnie podnosi jego poziom). W efekcie za jednostkę waluty krajowej chętni płacą więcej jednostek waluty obcej (np. 0,3 USD/PLN), zamiast 0,25 USD/PLN).

71 70 S’ S H S’’ D’ D” D E F G C I J A B M[jl] ε [gb/jl] Kurs jeśla jest płynny, na rynku waluto- wym panuje równowaga w punkcie E. Wskaż nowy poziom kursu po każdym z tych niezależnych zdarzeń (wykorzystaj gotowe oznaczenia): a) Zmalał import Hipotecji z Fantazji. b) Wzrósł import Fantazji z Hipotecji. c) Podwoiły się in- westycje bezpośrednie Hipotecji w Fan- tazji. d) Fundusze emerytalne z Hipotecji kupują akcje firm z Fantazji, a banki z Fantazji przestały inwestować w hipote- cjańskie obligacje. e) Załóż, że kurs jest ZADANIE stały i jeszcze raz wypełnij polecenia a-d.

72 71 S’ S H S’’ D’ D” D E F G C I J A B M[jl] ε [gb/jl] Kurs jeśla jest płynny, na rynku waluto- wym panuje równowaga w punkcie E. Wskaż nowy poziom kursu po każdym z tych niezależnych zdarzeń (wykorzystaj gotowe oznaczenia): a) Zmalał import Hipotecji z Fantazji. b) Wzrósł import Fantazji z Hipotecji. c) Podwoiły się in- westycje bezpośrednie Hipotecji w Fan- tazji. d) Fundusze emerytalne z Hipotecji kupują akcje firm z Fantazji, a banki z Fantazji przestały inwestować w hipote- cjańskie obligacje. e) Załóż, że kurs jest a) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi J. ZADANIE stały i jeszcze raz wypełnij polecenia a-d.

73 72 S’ S H S’’ D’ D” D E F G C I J A B M[jl] ε [gb/jl] Kurs jeśla jest płynny, na rynku waluto- wym panuje równowaga w punkcie E. Wskaż nowy poziom kursu po każdym z tych niezależnych zdarzeń (wykorzystaj gotowe oznaczenia): a) Zmalał import Hipotecji z Fantazji. b) Wzrósł import Fantazji z Hipotecji. c) Podwoiły się in- westycje bezpośrednie Hipotecji w Fan- tazji. d) Fundusze emerytalne z Hipotecji kupują akcje firm z Fantazji, a banki z Fantazji przestały inwestować w hipote- cjańskie obligacje. e) Załóż, że kurs jest a) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi J. b) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi H. ZADANIE stały i jeszcze raz wypełnij polecenia a-d.

74 73 S’ S H S’’ D’ D” D E F G C I J A B M[jl] ε [gb/jl] Kurs jeśla jest płynny, na rynku waluto- wym panuje równowaga w punkcie E. Wskaż nowy poziom kursu po każdym z tych niezależnych zdarzeń (wykorzystaj gotowe oznaczenia): a) Zmalał import Hipotecji z Fantazji. b) Wzrósł import Fantazji z Hipotecji. c) Podwoiły się in- westycje bezpośrednie Hipotecji w Fan- tazji. d) Fundusze emerytalne z Hipotecji kupują akcje firm z Fantazji, a banki z Fantazji przestały inwestować w hipote- cjańskie obligacje. e) Załóż, że kurs jest a) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi J. b) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi H. c) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi F. ZADANIE stały i jeszcze raz wypełnij polecenia a-d.

75 74 S’ S H S’’ D’ D” D E F G C I J A B M[jl] ε [gb/jl] Kurs jeśla jest płynny, na rynku waluto- wym panuje równowaga w punkcie E. Wskaż nowy poziom kursu po każdym z tych niezależnych zdarzeń (wykorzystaj gotowe oznaczenia): a) Zmalał import Hipotecji z Fantazji. b) Wzrósł import Fantazji z Hipotecji. c) Podwoiły się in- westycje bezpośrednie Hipotecji w Fan- tazji. d) Fundusze emerytalne z Hipotecji kupują akcje firm z Fantazji, a banki z Fantazji przestały inwestować w hipote- cjańskie obligacje. e) Załóż, że kurs jest a) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi J. b) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi H. c) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi F. d) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi C. ZADANIE stały i jeszcze raz wypełnij polecenia a-d.

76 75 S’ S H S’’ D’ D” D E F G C I J A B M[jl] ε [gb/jl] Kurs jeśla jest płynny, na rynku waluto- wym panuje równowaga w punkcie E. Wskaż nowy poziom kursu po każdym z tych niezależnych zdarzeń (wykorzystaj gotowe oznaczenia): a) Zmalał import Hipotecji z Fantazji. b) Wzrósł import Fantazji z Hipotecji. c) Podwoiły się in- westycje bezpośrednie Hipotecji w Fan- tazji. d) Fundusze emerytalne z Hipotecji kupują akcje firm z Fantazji, a banki z Fantazji przestały inwestować w hipote- cjańskie obligacje. e) Załóż, że kurs jest a) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi J. b) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi H. c) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi F. d) Nowy poziom kursu odpowiada punktowi C. e) Kurs się nie zmienia. ZADANIE stały i jeszcze raz wypełnij polecenia a-d.

77 76 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie?

78 77 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego.

79 78 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU?

80 79 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro.

81 80 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec?

82 81 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej.

83 82 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze?

84 83 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska.

85 84 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska. b) Jak dewaluacja wpływa na: (i) opłacalność eksportu?

86 85 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska. b) Jak dewaluacja wpływa na: (i) opłacalność eksportu? Dewaluacja zwiększa opłacalność eksportu.

87 86 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska. b) Jak dewaluacja wpływa na: (i) opłacalność eksportu? Dewaluacja zwiększa opłacalność eksportu. (ii) opłacalność importu?

88 87 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska. b) Jak dewaluacja wpływa na: (i) opłacalność eksportu? Dewaluacja zwiększa opłacalność eksportu. (ii) opłacalność importu? Dewaluacja zmniejsza opłacalność importu.

89 88 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska. b) Jak dewaluacja wpływa na: (i) opłacalność eksportu? Dewaluacja zwiększa opłacalność eksportu. (ii) opłacalność importu? Dewaluacja zmniejsza opłacalność importu. (iii) saldo bilansu handlowego? Dlaczego?

90 89 ZADANIE a) Złoty uległ aprecjacji. Kto skorzysta, kto straci? Dlacze- go? (i) ORLEN, który kupuje rafinerię na Łotwie? ORLEN zyska; przecież złotowe wydatki ORLENU na tę in- westycję bezpośrednią zmaleją w wyniku aprecjacji złotego. (ii) Francuski fundusz emerytalny, który sprzedaje akcje ASSECOPOLU? Na skutek aprecjacji złotego francuski fundusz za przychód ze sprzedaży polskich akcji dostanie więcej euro. (iii) Firma Kowalskiego, która sprzedaje drób do Niemiec? Kowalski-producent straci, ponieważ za daną ilość euro za sprzedane gęsi dostanie w kraju mniej. (iv) Kowalski, który chce spędzić wczasy na Zanzibarze? Złotowa cena wycieczki, którą planuje Kowalski, zmaleje. Kowalski-konsument zyska. b) Jak dewaluacja wpływa na: (i) opłacalność eksportu? Dewaluacja zwiększa opłacalność eksportu. (ii) opłacalność importu? Dewaluacja zmniejsza opłacalność importu. (iii) saldo bilansu handlowego? Dlaczego? W efekcie dewaluacja polepsza saldo bilansu handlowego.

91 90 REALNY KURS WYMIANY Nominalny kurs walutowy jest relacją wymienną pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju. Natomiast  REALNY KURS WYMIANY jest relacją wymienną in- nych niż pieniądz towarów z różnych krajów.

92 91 REALNY KURS WYMIANY Nominalny kurs walutowy jest relacją wymienną pieniądza jednego kraju na pieniądz innego kraju. Natomiast  REALNY KURS WYMIANY jest relacją wymienną in- nych niż pieniądz towarów z różnych krajów. Oto formalny związek kursu realnego, ε r, i kursu nominalnego, ε n : ε r = ε n ∙ P k / P z, gdzie P z i P k to – odpowiednio - cena wchodzącej w grę por- cji dóbr za granicą i w kraju.

93 92 Powiedzmy np., że nominalny kurs złotego wynosi 0,3[dol./zł], P k = 100 zł, a P z = 15 dol. Wtedy realny kurs tej porcji dóbr, której dotyczą ceny P k i P z, wynosi: ε r =(ε n ∙P k )/P z =(0,3[dol./zł]∙100 zł)/15 dol.=30 dol./15 dol.=2[porcje amerykańskie za porcję polską].

94 93 Za te same pieniądze, które wydalibyśmy na ko- szyk polski, w Stanach możemy kupić 2 takie koszyki dóbr. Towary polskie nie są zatem KONKURENCYJNE CENOWO w porównaniu z amerykańskimi. Powiedzmy np., że nominalny kurs złotego wynosi 0,3[dol./zł], P k = 100 zł, a P z = 15 dol. Wtedy realny kurs tej porcji dóbr, której dotyczą ceny P k i P z, wynosi: ε r =(ε n ∙P k )/P z =(0,3[dol./zł]∙100 zł)/15 dol.=30 dol./15 dol.=2[porcje amerykańskie za porcję polską].

95 94 Wzrost realnego kursu jest nazywany REALNĄ APREC- JACJĘ waluty krajowej. (Międzynarodowa siła nabywcza odnośnej kwoty pieniądza krajowego się powiększa). Realna aprecjacja powoduje, że pogarsza się CENOWA KONKURENCYJNOŚĆ krajowych towarów na rynkach zagranicznych. (Kupując porcję dóbr w kraju, nabywca tra- ci coraz więcej dóbr zagranicznych).

96 95 Zaś spadek realnego kursu oznacza, że doszło do RE- ALNEJ DEPRECJACJI złotego. (Nastąpił wzrost między- narodowej cenowej konkurencyjności polskich towarów).

97 96 ZADANIE W Hipotecji i w Fantazji wytwarza się tylko chleb! W ciągu roku ceny wzrosły tu – odpowiednio – z 1 gb do 6 gb i z 3 jl do 9 jl za bochenek. Nominalny kurs walutowy obniżył się z 9 [jl/gb] do 3 [jl/gb]. a) O ile procent zmienił się kurs realny?

98 97 ZADANIE W Hipotecji i w Fantazji wytwarza się tylko chleb! W ciągu roku ceny wzrosły tu – odpowiednio – z 1 gb do 6 gb i z 3 jl do 9 jl za bochenek. Nominalny kurs walutowy obniżył się z 9 [jl/gb] do 3 [jl/gb]. a) O ile procent zmienił się kurs realny? Kurs realny spadł o 33,(3)%. (ε r =9[jl/gb]·1gb/3jl=9jl/3jl=3; ε r ’=3[jl/gb]·6gb/9jl =18jl/9jl=2). b) Ile bochenków chleba można było dostać w Fantazji za bo- chenek chleba z Hipotecji na początku stycznia, a ile w końcu grudnia tego roku?

99 98 ZADANIE W Hipotecji i w Fantazji wytwarza się tylko chleb! W ciągu roku ceny wzrosły tu – odpowiednio – z 1 gb do 6 gb i z 3 jl do 9 jl za bochenek. Nominalny kurs walutowy obniżył się z 9 [jl/gb] do 3 [jl/gb]. a) O ile procent zmienił się kurs realny? Kurs realny spadł o 33,(3)%. (ε r =9[jl/gb]·1gb/3jl=9jl/3jl=3; ε r ’=3[jl/gb]·6gb/9jl =18jl/9jl=2). b) Ile bochenków chleba można było dostać w Fantazji za bo- chenek chleba z Hipotecji na początku stycznia, a ile w końcu grudnia tego roku? Odpowiednio:3 bochenki (ε r =9jl/3jl; na początku roku za cenę bochenka w Hipotecji można kupić trzy bochenki w Fantazji) i 2 bochenki (ε r ’=18jl/9jl; na końcu roku za cenę bochenka w Hipotecji można kupić dwa bochenki w Fantazji). c) Jak zmieniła się konkurencyjność towarów z Fantazji w porównaniu z towarami z Hipotecji? Dlaczego (uzupełnij szablon)? [Konkurencyjność towarów z Fantazji..................-.................., bo najpierw za kwotę przeznaczoną na zakup 1 bochenka chleba w Fantazji można było mieć................., a potem........................ bochenka chleba w Hipo-tecji.]

100 99 Konkurencyjność towarów z Fantazji..............pogorszyła się.., bo najpierw za kwotę przeznaczoną na zakup 1 bochenka chleba w Fantazji można było mieć.. ⅓., a potem....... ½.... bochenka chleba w Hipotecji. (Innymi słowy chleb z Fantazji podrożał w porównaniu z chlebem w Hipotecji. Przecież naj- pierw kupno bochenka chleba w Fantazji oznaczało rezygna- cję tylko z ⅓ bochenka chleba, który można kupić w Hipo- tecji, a potem rezygnację aż z ½ takiego bochenka chleba). ZADANIE W Hipotecji i w Fantazji wytwarza się tylko chleb! W ciągu roku ceny wzrosły tu – odpowiednio – z 1 gb do 6 gb i z 3 jl do 9 jl za bochenek. Nominalny kurs walutowy obniżył się z 9 [jl/gb] do 3 [jl/gb]. a) O ile procent zmienił się kurs realny? Kurs realny spadł o 33,(3)%. (ε r =9[jl/gb]·1gb/3jl=9jl/3jl=3; ε r ’=3[jl/gb]·6gb/9jl =18jl/9jl=2). b) Ile bochenków chleba można było dostać w Fantazji za bo- chenek chleba z Hipotecji na początku stycznia, a ile w końcu grudnia tego roku? Odpowiednio:3 bochenki (ε r =9jl/3jl; na początku roku za cenę bochenka w Hipotecji można kupić trzy bochenki w Fantazji) i 2 bochenki (ε r ’=18jl/9jl; na końcu roku za cenę bochenka w Hipotecji można kupić dwa bochenki w Fantazji). c) Jak zmieniła się konkurencyjność towarów z Fantazji w porównaniu z towarami z Hipotecji? Dlaczego (uzupełnij szablon)? [Konkurencyjność towarów z Fantazji..................-.................., bo najpierw za kwotę przeznaczoną na zakup 1 bochenka chleba w Fantazji można było mieć................., a potem........................ bochenka chleba w Hipotecji.]

101 100 ZADANIE cd. d) Czy doszło do realnej aprecjacji, czy realnej deprecjacji gdyba? Nastąpiła realna deprecjacja gdyba do jeśla. (Na skutek zmian nominalnego kursu walutowego i cen w obu krajach odpowiadająca wartości porcji chleba w Hipote- cji liczba gdybów najpierw kupowała 3 porcje chleba w Fan- tazji, a potem już tylko 2 porcje chleba w Fantazji).

102 101 EFEKTYWNY KURS WALUTOWY Kiedy kurs walutowy zmienia się różnie w stosunku do kilku walut, EFEKTYWNY kurs waluty stanowi miarę zmiany siły nabywczej waluty w stosunku do nich wszyst- kich naraz.  EFEKTYWNY KURS WALUTOWY jest miarą zmia- ny siły nabywczej waluty krajowej w stosunku do grupy walut zagranicznych.

103 102 Efektywny kurs walutowy ma zwykle formę złożonego in- deksu (jak CPI!), który jest średnią ważoną* indeksów prostych, informujących o zmianie kursów waluty krajo- wej w stosunku do walut partnerów handlowych. -------------- * Wagami są udziały innych krajów w naszym handlu za- granicznym (chodzi o sumę eksportu i importu).

104 103 ZADANIE Struktura handlu zagranicznego w Hipotecji jest następu- jąca: na Cesarstwo X przypada 20%, na Królestwo Y – 30%, a na Republikę Z - 50% obrotów. W ciągu ubiegłych 2 lat nastąpiły następujące zmiany nominalnego kursu hipotecjań- skiego gdyba do walut tych krajów (okresem bazowym jest zawsze koniec poprzedniego roku; w Hipotecji obowiązuje brytyjski sposób zapisu kursu gdyba): Cesarstwo X Królestwo Y Republika Z 2004 -4% -8% +10% 2005 +12% -10% -24% Natomiast ceny we wszystkich tych krajach pozostały stałe. a) Oblicz zmianę efektywnego kursu gdyba w stosunku do ko- szyka walut partnerów handlowych Hipotecji, do której dosz- ło w 2005 r.

105 104 W 2005 r. efektywny kurs gdyba wobec koszyka walut partne- rów handlowych Hipotecji zmienił się o: 12%0,2-10%0,3-24%0,5=-0,126=-12,6%. Oznacza to, że w 2005 r. efektywny kurs gdyba zma- lał o 12,6%. b) Jak sądzisz, jak taka zmiana wpłynie na bilans handlowy Hipotecji? Odpowiedź uzasadnij. ZADANIE Struktura handlu zagranicznego w Hipotecji jest następu- jąca: na Cesarstwo X przypada 20%, na Królestwo Y – 30%, a na Republikę Z - 50% obrotów. W ciągu ubiegłych 2 lat nastąpiły następujące zmiany nominalnego kursu hipotecjań- skiego gdyba do walut tych krajów (okresem bazowym jest zawsze koniec poprzedniego roku; w Hipotecji obowiązuje brytyjski sposób zapisu kursu gdyba): Cesarstwo X Królestwo Y Republika Z 2004 -4% -8% +10% 2005 +12% -10% -24% Natomiast ceny we wszystkich tych krajach pozostały stałe. a) Oblicz zmianę efektywnego kursu gdyba w stosunku do ko- szyka walut partnerów handlowych Hipotecji, do której dosz- ło w 2005 r.

106 105 Ta efektywna deprecjacja gdyba przyczyni się zapewne do polepszenia się salda bilansu handlowego w Hipotecji. W 2005 r. efektywny kurs gdyba wobec koszyka walut partne- rów handlowych Hipotecji zmienił się o: 12%0,2-10%0,3-24%0,5=-0,126=-12,6%. Oznacza to, że w 2005 r. efektywny kurs gdyba zma- lał o 12,6%. b) Jak sądzisz, jak taka zmiana wpłynie na bilans handlowy Hipotecji? Odpowiedź uzasadnij. ZADANIE Struktura handlu zagranicznego w Hipotecji jest następu- jąca: na Cesarstwo X przypada 20%, na Królestwo Y – 30%, a na Republikę Z - 50% obrotów. W ciągu ubiegłych 2 lat nastąpiły następujące zmiany nominalnego kursu hipotecjań- skiego gdyba do walut tych krajów (okresem bazowym jest zawsze koniec poprzedniego roku; w Hipotecji obowiązuje brytyjski sposób zapisu kursu gdyba): Cesarstwo X Królestwo Y Republika Z 2004 -4% -8% +10% 2005 +12% -10% -24% Natomiast ceny we wszystkich tych krajach pozostały stałe. a) Oblicz zmianę efektywnego kursu gdyba w stosunku do ko- szyka walut partnerów handlowych Hipotecji, do której dosz- ło w 2005 r.

107 106 5. BILANS PŁATNICZY  BILANS PŁATNICZY stanowi rejestr transakcji kraju z zagra- nicą dokonanych w pewnym okresie. Transakcjom takim towarzyszy przepływ pieniądza zagranicz- nego. Bilans płatniczy informuje m. in. o eksporcie i imporcie oraz ujaw- nia sposób finansowania ewentualnego deficytu bilansu handlowe- go.

108 107 BILANS PŁATNICZY składa się z 3 części: - RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH (ang. current account),

109 108 BILANS PŁATNICZY składa się z 3 części: - RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH (ang. current account), - RACHUNKU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I FINANSO- WYCH (ang. capital and financial account),

110 109 BILANS PŁATNICZY składa się z 3 części: - RACHUNKU OBROTÓW BIEŻĄCYCH (ang. current account), - RACHUNKU OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I FINANSO- WYCH (ang. capital and financial account), - RACHUNKU REZERW OFICJALNYCH („transakcje wyrów- nawcze”) (ang. official reserve account).

111 110 RACHUNEK OBROTÓW BIEŻĄCYCH bywa uznawany po prostu za rejestr transakcji kupna i sprzedaży dóbr zawartych w danym okresie przez podmioty krajowe i zagraniczne*. Ich wynikiem jest popyt netto zagranicy na walutę krajową. (Kto kupuje za granicą, musi zaopatrzyć się w zagraniczny pieniądz!). --------- * Jest to uproszczenie, bo rachunek bieżący obejmuje również przepływy ODSETEK I INNYCH DOCHODÓW Z MAJĄTKU POSIADANEGO ZA GRANICĄ, a także MIĘDZYNARODOWE PŁATNOŚCI TRANSFERO- WE.

112 111 RACHUNEK OBROTÓW KAPITAŁOWYCH I FINANSOWYCH rejestruje zmianę KRAJOWEGO ZASOBU NETTO AKTYWÓW ZAGRANICZNYCH A. (Krajowe zasoby aktywów zagranicznych minus zagraniczne zasoby aktywów krajowych). Skutkiem tej zmiany jest – znowu – zmiana popytu na pieniądz krajowy. --------------- A Np. lokaty oszczędnościowe w bankach, papiery wartościowe, fabryki.

113 112 RACHUNEK REZERW OFICJALNYCH rejestruje transakcje banku centralnego na rynku walutowym. Także one mogą skutkować popytem na pieniądz krajo- wy, który powstaje np. w wyniku sprzedaży rezerw walutowych banku centralnego.

114 113 ZWIĄZKI CZĘŚCI BILANSU PŁATNICZEGO Konstrukcja bilansu płatniczego sprawia, że odpływ pieniądza za- granicznego na jednym z rachunków bilansu płatniczego powodu- je równy mu przypływ tego pieniądza na pozostałych rachunkach. Innymi słowy, jedynym źródłem finansowania odpływu pieniądza zagranicznego na jednym rachunku jest przypływ na innym rachunku.

115 114 Np. deficyt bilansu handlowego bywa finansowany zmniejszeniem się zasobu zagranicznych aktywów netto (np. zakup przez zagra- nicę krajowych obligacji) i (lub) zmniejszeniem się krajowych re- zerw walutowych. Z kolei nadwyżka bilansu handlowego może sfinansować przyrost zasobu zagranicznych aktywów netto (np. kupno zagra- nicznych fabryk) i (lub) zasilić krajowe rezerwy walutowe.

116 115 RÓWNOWAGĄ ZEWNĘTRZNĄ gospodarki nazywamy taki stan bilansu płatniczego, kiedy wpływy pieniądza zagranicznego równają się wyrażonym w pieniądzu zagranicznym wydatkom (suma sald rachunku bieżącego i rachunku obrotów kapitałowych i finansowych jest równa zeru).

117 RODZAJ TRANSAKCJI 2001 A. RACHUNEK BIEŻĄCY -7 166 Saldo płatności towarowych -11 675 Wpływy z eksportu towarów A 30 275 Wypłaty za import towarów A 41 950 Saldo usług -976 Wpływy 3 988 Wypłaty 4 964 Saldo dochodów -896 Wpływy 2 652 Wypłaty 3 548 Saldo transferów bieżących 1 986 Wpływy 2 644 Wypłaty 658 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących B 4 395 B. OBROTY KAPITAŁOWE I FINANSOWE 2 980 Obroty kapitałowe C -1 Obroty finansowe 2 981 Inwestycje bezpośrednie - saldo 6 928 Inwestycje portfelowe - saldo 1 109 Pozostałe inwestycje – saldo -4 715 Pochodne instrumenty finansowe D -341 C. SALDO BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ 3 763 RAZEM A-C -423 D. POZYCJE FINANSUJĄCE 423 Oficjalne aktywa rezerwowe 440 Kredyty z MFW 0 Exceptional financing E -17 A Dane NBP dotyczą płatności rejestrowanych przez banki. Różnią się one od danych GUS, które powstają na podstawie dokumentacji celnej. B W przybliżeniu: saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych. C Np. transakcje prawami własności patentów. D Transakcje instrumentami finansowymi, których cena zależy od cen innych instrumentów, towarów, wartości indeksów rynkowych. E Transakcje sektora rządowego - restrukturyzacja zobowiązań. Źródło: Dane NBP. Bilans płatniczy w Polsce w 2001 r. (na dzień 31 grudnia, w mln $)

118 117 ZADANIE Przestudiuj bilans płatniczy Polski w 2001 r. a) Wyjaśnij różnicę sald bilansu handlowego i rachunku bieżącego.

119 RODZAJ TRANSAKCJI 2001 A. RACHUNEK BIEŻĄCY -7 166 Saldo płatności towarowych -11 675 Wpływy z eksportu towarów A 30 275 Wypłaty za import towarów A 41 950 Saldo usług -976 Wpływy 3 988 Wypłaty 4 964 Saldo dochodów -896 Wpływy 2 652 Wypłaty 3 548 Saldo transferów bieżących 1 986 Wpływy 2 644 Wypłaty 658 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących B 4 395 B. OBROTY KAPITAŁOWE I FINANSOWE 2 980 Obroty kapitałowe C -1 Obroty finansowe 2 981 Inwestycje bezpośrednie - saldo 6 928 Inwestycje portfelowe - saldo 1 109 Pozostałe inwestycje – saldo -4 715 Pochodne instrumenty finansowe D -341 C. SALDO BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ 3 763 RAZEM A-C -423 D. POZYCJE FINANSUJĄCE 423 Oficjalne aktywa rezerwowe 440 Kredyty z MFW 0 Exceptional financing E -17 A Dane NBP dotyczą płatności rejestrowanych przez banki. Różnią się one od danych GUS, które powstają na podstawie dokumentacji celnej. B W przybliżeniu: saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych. C Np. transakcje prawami własności patentów. D Transakcje instrumentami finansowymi, któ- rych cena zależy od cen innych instrumentów, towarów, wartości indeksów rynkowych. E Transakcje sektora rządowego - restrukturyzacja zobowiązań. Źródło: Dane NBP. Bilans płatniczy w Polsce w 2001 r. (na dzień 31 grudnia, w mln dolarów)

120 119 Przestudiuj bilans płatniczy Polski w 2001 r. a) Wyjaśnij różnicę sald bilansu handlowego i rachunku bieżącego. Salda bilansu handlowego (eksport i import towarów) i rachunku bieżącego wyniosły – odpowiednio – (-11,675) i (-7,166) mln dola- rów. Różnicę tłumaczy m. in. wysokie dodatnie saldo niesklasyfiko- wanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów. Jak się okazuje, deficyt handlowy finansowany był m. in. zasobami obywateli. b) Jaką rolę w finansowaniu deficytu handlowego odegrały: (i) Bank centralny?

121 RODZAJ TRANSAKCJI 2001 A. RACHUNEK BIEŻĄCY -7 166 Saldo płatności towarowych -11 675 Wpływy z eksportu towarów A 30 275 Wypłaty za import towarów A 41 950 Saldo usług -976 Wpływy 3 988 Wypłaty 4 964 Saldo dochodów -896 Wpływy 2 652 Wypłaty 3 548 Saldo transferów bieżących 1 986 Wpływy 2 644 Wypłaty 658 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących B 4 395 B. OBROTY KAPITAŁOWE I FINANSOWE 2 980 Obroty kapitałowe C -1 Obroty finansowe 2 981 Inwestycje bezpośrednie - saldo 6 928 Inwestycje portfelowe - saldo 1 109 Pozostałe inwestycje – saldo -4 715 Pochodne instrumenty finansowe D -341 C. SALDO BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ 3 763 RAZEM A-C -423 D. POZYCJE FINANSUJĄCE 423 Oficjalne aktywa rezerwowe 440 Kredyty z MFW 0 Exceptional financing E -17 A Dane NBP dotyczą płatności rejestrowanych przez banki. Różnią się one od danych GUS, które powstają na podstawie dokumentacji celnej. B W przybliżeniu: saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych. C Np. transakcje prawami własności patentów. D Transakcje instrumentami finansowymi, któ- rych cena zależy od cen innych instrumentów, towarów, wartości indeksów rynkowych. E Transakcje sektora rządowego - restrukturyzacja zobowiązań. Źródło: Dane NBP. Bilans płatniczy w Polsce w 2001 r. (na dzień 31 grudnia, w mln dolarów)

122 121 ZADANIE Przestudiuj bilans płatniczy Polski w 2001 r. a) Wyjaśnij różnicę sald bilansu handlowego i rachunku bieżącego. Salda bilansu handlowego (eksport i import towarów) i rachunku bieżącego wyniosły – odpowiednio – (-11,675) i (-7,166) mln dola- rów. Różnicę tłumaczy m. in. wysokie dodatnie saldo niesklasyfiko- wanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów. Jak się okazuje, deficyt handlowy finansowany był m. in. zasobami obywateli. b) Jaką rolę w finansowaniu deficytu handlowego odegrały: (i) Bank centralny? Rola banku centralnego była niewielka. Oficjalne aktywa rezer- wowe zmniejszyły się o 440 mln dolarów. Stanowiło to mniej niż 3,8% deficytu handlowego. (ii) Kapitał zagraniczny?

123 RODZAJ TRANSAKCJI 2001 A. RACHUNEK BIEŻĄCY -7 166 Saldo płatności towarowych -11 675 Wpływy z eksportu towarów A 30 275 Wypłaty za import towarów A 41 950 Saldo usług -976 Wpływy 3 988 Wypłaty 4 964 Saldo dochodów -896 Wpływy 2 652 Wypłaty 3 548 Saldo transferów bieżących 1 986 Wpływy 2 644 Wypłaty 658 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących B 4 395 B. OBROTY KAPITAŁOWE I FINANSOWE 2 980 Obroty kapitałowe C -1 Obroty finansowe 2 981 Inwestycje bezpośrednie - saldo 6 928 Inwestycje portfelowe - saldo 1 109 Pozostałe inwestycje – saldo -4 715 Pochodne instrumenty finansowe D -341 C. SALDO BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ 3 763 RAZEM A-C -423 D. POZYCJE FINANSUJĄCE 423 Oficjalne aktywa rezerwowe 440 Kredyty z MFW 0 Exceptional financing E -17 A Dane NBP dotyczą płatności rejestrowanych przez banki. Różnią się one od danych GUS, które powstają na podstawie dokumentacji celnej. B W przybliżeniu: saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych. C Np. transakcje prawami własności patentów. D Transakcje instrumentami finansowymi, któ- rych cena zależy od cen innych instrumentów, towarów, wartości indeksów rynkowych. E Transakcje sektora rządowego - restrukturyzacja zobowiązań. Źródło: Dane NBP. Bilans płatniczy w Polsce w 2001 r. (na dzień 31 grudnia, w mln dolarów)

124 123 ZADANIE Przestudiuj bilans płatniczy Polski w 2001 r. a) Wyjaśnij różnicę sald bilansu handlowego i rachunku bieżącego. Salda bilansu handlowego (eksport i import towarów) i rachunku bieżącego wyniosły – odpowiednio – (-11,675) i (-7,166) mln dola- rów. Różnicę tłumaczy m. in. wysokie dodatnie saldo niesklasyfiko- wanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów. Jak się okazuje, deficyt handlowy finansowany był m. in. zasobami obywateli. b) Jaką rolę w finansowaniu deficytu handlowego odegrały: (i) Bank centralny? Rola banku centralnego była niewielka. Oficjalne aktywa rezer- wowe zmniejszyły się o 440 mln dolarów. Stanowiło to mniej niż 3,8% deficytu handlowego. (ii) Kapitał zagraniczny? Saldo rachunku przepływow kapitałowych wyniosło 2,980 mln do- larów, co stanowi niespełna 25,6% deficytu bilansu handlowego. (iii) Zasoby obywateli (np. oszczędności walutowe)?

125 RODZAJ TRANSAKCJI 2001 A. RACHUNEK BIEŻĄCY -7 166 Saldo płatności towarowych -11 675 Wpływy z eksportu towarów A 30 275 Wypłaty za import towarów A 41 950 Saldo usług -976 Wpływy 3 988 Wypłaty 4 964 Saldo dochodów -896 Wpływy 2 652 Wypłaty 3 548 Saldo transferów bieżących 1 986 Wpływy 2 644 Wypłaty 658 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących B 4 395 B. OBROTY KAPITAŁOWE I FINANSOWE 2 980 Obroty kapitałowe C -1 Obroty finansowe 2 981 Inwestycje bezpośrednie - saldo 6 928 Inwestycje portfelowe - saldo 1 109 Pozostałe inwestycje – saldo -4 715 Pochodne instrumenty finansowe D -341 C. SALDO BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ 3 763 RAZEM A-C -423 D. POZYCJE FINANSUJĄCE 423 Oficjalne aktywa rezerwowe 440 Kredyty z MFW 0 Exceptional financing E -17 A Dane NBP dotyczą płatności rejestrowanych przez banki. Różnią się one od danych GUS, które powstają na podstawie dokumentacji celnej. B W przybliżeniu: saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych. C Np. transakcje prawami własności patentów. D Transakcje instrumentami finansowymi, któ- rych cena zależy od cen innych instrumentów, towarów, wartości indeksów rynkowych. E Transakcje sektora rządowego - restrukturyzacja zobowiązań. Źródło: Dane NBP. Bilans płatniczy w Polsce w 2001 r. (na dzień 31 grudnia, w mln dolarów)

126 125 ZADANIE Przestudiuj bilans płatniczy Polski w 2001 r. a) Wyjaśnij różnicę sald bilansu handlowego i rachunku bieżącego. Salda bilansu handlowego (eksport i import towarów) i rachunku bieżącego wyniosły – odpowiednio – (-11,675) i (-7,166) mln dola- rów. Różnicę tłumaczy m. in. wysokie dodatnie saldo niesklasyfiko- wanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów. Jak się okazuje, deficyt handlowy finansowany był m. in. zasobami obywateli. b) Jaką rolę w finansowaniu deficytu handlowego odegrały: (i) Bank centralny? Rola banku centralnego była niewielka. Oficjalne aktywa rezer- wowe zmniejszyły się o 440 mln dolarów. Stanowiło to mniej niż 3,8% deficytu handlowego. (ii)Kapitał zagraniczny? Saldo rachunku przepływow kapitałowych wyniosło 2,980 mln do- larów, co stanowi niespełna 25,6% deficytu bilansu handlowego. (iii) Zasoby obywateli (np. oszczędności walutowe)? Znaczenie zasobów obywateli (np. ich walutowych oszczędności) obrazuje saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów (ponad 37,6% deficytu bilansu handlowego). Przecież kry- je się za nim - w przybliżeniu – „saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych”. c) Co powiesz o wysokości salda błędów i opuszczeń? Spróbuj wy- jaśnić jego poziom.

127 RODZAJ TRANSAKCJI 2001 A. RACHUNEK BIEŻĄCY -7 166 Saldo płatności towarowych -11 675 Wpływy z eksportu towarów A 30 275 Wypłaty za import towarów A 41 950 Saldo usług -976 Wpływy 3 988 Wypłaty 4 964 Saldo dochodów -896 Wpływy 2 652 Wypłaty 3 548 Saldo transferów bieżących 1 986 Wpływy 2 644 Wypłaty 658 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących B 4 395 B. OBROTY KAPITAŁOWE I FINANSOWE 2 980 Obroty kapitałowe C -1 Obroty finansowe 2 981 Inwestycje bezpośrednie - saldo 6 928 Inwestycje portfelowe - saldo 1 109 Pozostałe inwestycje – saldo -4 715 Pochodne instrumenty finansowe D -341 C. SALDO BŁĘDÓW I OPUSZCZEŃ 3 763 RAZEM A-C -423 D. POZYCJE FINANSUJĄCE 423 Oficjalne aktywa rezerwowe 440 Kredyty z MFW 0 Exceptional financing E -17 A Dane NBP dotyczą płatności rejestrowanych przez banki. Różnią się one od danych GUS, które powstają na podstawie dokumentacji celnej. B W przybliżeniu: saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych. C Np. transakcje prawami własności patentów. D Transakcje instrumentami finansowymi, któ- rych cena zależy od cen innych instrumentów, towarów, wartości indeksów rynkowych. E Transakcje sektora rządowego - restrukturyzacja zobowiązań. Źródło: Dane NBP. Bilans płatniczy w Polsce w 2001 r. (na dzień 31 grudnia, w mln dolarów)

128 127 ZADANIE Przestudiuj bilans płatniczy Polski w 2001 r. a) Wyjaśnij różnicę sald bilansu handlowego i rachunku bieżącego. Salda bilansu handlowego (eksport i import towarów) i rachunku bieżącego wyniosły – odpowiednio – (-11,675) i (-7,166) mln dola- rów. Różnicę tłumaczy m. in. wysokie dodatnie saldo niesklasyfiko- wanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów. Jak się okazuje, deficyt handlowy finansowany był m. in. zasobami obywateli. b) Jaką rolę w finansowaniu deficytu handlowego odegrały: (i) Bank centralny? Rola banku centralnego była niewielka. Oficjalne aktywa rezer- wowe zmniejszyły się o 440 mln dolarów. Stanowiło to mniej niż 3,8% deficytu handlowego. (ii)Kapitał zagraniczny? Saldo rachunku przepływow kapitałowych wyniosło 2,980 mln do- larów, co stanowi niespełna 25,6% deficytu bilansu handlowego. (iii) Zasoby obywateli (np. oszczędności walutowe)? Znaczenie zasobów obywateli (np. ich walutowych oszczędności) obrazuje saldo niesklasyfikowanych obrotów bieżących 4,395 mln dolarów (ponad 37,6% deficytu bilansu handlowego). Przecież kry- je się za nim - w przybliżeniu – „saldo skupu i sprzedaży walut w kasach banków (transakcje bez klasyfikacji statystycznej bilansu płatniczego) plus saldo wpłat i podjęć z rachunków bankowych osób fizycznych”. c) Co powiesz o wysokości salda błędów i opuszczeń? Spróbuj wy- jaśnić jego poziom. Saldo błędów i opuszczeń było dodatnie i bardzo wysokie. Wyniosło ono 3763 mln dolarów (około 32,2,% deficytu bilansu handlowego). Jego poziom można wyjaśnić np. nierejstrowanym przygranicznym handlem zagranicznym.

129 128 6. SKUTKI POLITYKI GOSPODARCZEJ W GOSPODARCE OTWARTEJ

130 129 Badając skutki polityki gospodarczej w gospodarce otwartej, zaj- miemy się krótkim okresem. W krótkim okresie ceny są „lepkie”.

131 130 Przeanalizujemy sytuację, w której KAPITAŁ MIĘDZYNARO- DOWY JEST MOBILNY.

132 131 Otóż kapitał jest MOBILNY, JEŚLI KAPITAŁ MOŻE NA DUŻĄ SKALĘ PRZEMIESZCZAĆ SIĘ Z KRAJU DO KRAJU.  Kapitał jest mobilny, kiedy żadne ograniczenia (np. przepisy prawa) nie przeszkadzają podmiotom zagra- nicznym kupować aktywów krajowych.

133 132 Kiedy kapitał jest DOSKONALE MOBILNY, o przepływach kapi- tału między krajami decydują – W UPROSZCZENIU - RÓŻNICE POZIOMU ZAGRANICZNEJ I KRAJOWEJ STOPY PROCEN- TOWEJ (i z –i). Kapitał płynie tam, gdzie stopa procentowa, a więc i przychód z zainwestowanego kapitału, jest największy.

134 133 W praktyce poza poziomem stóp procentowych na skalę prze- pływów kapitału wpływają m. in.: oczekiwania właścicieli kapita- łu co do poziomu przyszłych kursów walutowych, ryzyko politycz- ne, zróżnicowanie systemów podatkowych.

135 134 Kiedy kapitał jest doskonale mobilny, odchylenia krajowej stopy procentowej, i, od stopy zagranicznej, i z, powodują masowe prze- pływy kapitału między krajem, a zagranicą (ang. capital flows, CF ↑, CF ↓ ). Dotyczy to zarówno GOSPODARKI ZE STAŁYM, jak i Z PŁYNNYM KURSEM WALUTOWYM. Dochodzi wtedy do zmian PODAŻY PIENIĄDZA w kraju i do zmian SALDA BILANSU HANDLOWEGO.

136 135 STAŁY KURS WALUTOWY i>i z  CF  M S  lub i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/43/10589340/slides/slide_136.jpg", "name": "135 STAŁY KURS WALUTOWY i>i z  CF  M S  lub ii z  CF  M S  lub i

137 136 PŁYNNY KURS WALUTOWY i>i z  CF  ε r  NX  lub i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/43/10589340/slides/slide_137.jpg", "name": "136 PŁYNNY KURS WALUTOWY i>i z  CF  ε r  NX  lub ii z  CF  ε r  NX  lub i

138 137 JAKIE SKUTKI MA W TAKIEJ SYTUACJI POLITYKA GOSPODARCZA? ODPOWIADAJĄC NA TO PYTANIE, OSOBNO ROZPATRZYMY PRZYPADEK STAŁEGO I PRZYPADEK PŁYNNEGO (ZMIEN- NEGO) KURSU WALUTOWEGO.

139 138 STAŁY KURS WALUTOWY Ekspansywna polityka pieniężna

140 139 Restrykcyjna polityka pieniężna        .YAEMCFCF Y M S PL S i i

141 140 Ekspansywna polityka fiskalna.YAEMCMY NT G PL SD         ii F

142 141 Restrykcyjna polityka fiskalna.YAEMCFCFMY NT G PL SD         ii

143 142 PŁYNNY KURS WALUTOWY Ekspansywna polityka pieniężna         .YAENXCFCF Y AE M PL S r i 

144 143 Restrykcyjna polityka pieniężna         .YAENXCFCF Y AE M PL S r i 

145 144 Ekspansywna polityka fiskalna.YAENXCFCFMYAE NT G PL D          r i 

146 145 Restrykcyjna polityka fiskalna.YAENXCFCF MYAE NT G PL D          r i 

147 146 Natomiast w gospodarce otwartej z kursem płynnym po- lityka pieniężna nabiera skuteczności. Traci skuteczność polityka fiskalna. PODSUMOWANIE Okazuje się, że w krótkim okresie gospodarce otwartej z kursem stałym polityka pieniężna jest zupełnie nieskuteczna. Wzrasta natomiast skuteczność polityki fiskalnej.


Pobierz ppt "1 G O S P O D A R K A O T W A R T A 2 GOSPODARKA OTWARTA to taka gospodarka, która współpra- cuje gospodarczo z zagranicą. Najważniejsze formy tej współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google