Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ś wi ę ty Jan Pawe ł II wikipedia.org niedziela.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ś wi ę ty Jan Pawe ł II wikipedia.org niedziela.pl."— Zapis prezentacji:

1 Ś wi ę ty Jan Pawe ł II wikipedia.org niedziela.pl

2 Kalendarium Karola Wojty ł y  Narodziny w Wadowicach 18V1920 r.  Przeprowadzka z Wadowic do Krakowa lato 1932 r.  Rozpoczęcie studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim 1X1938r.  Poznanie Jana Tyranowskiego II1940r.  Rozpoczęcie pracy w kamieniołomach Solvay IX1940r.  Rozpoczęcie działalności podziemnego Teatru Rapsodycznego VIII1941r.  Wstąpienie do podziemnego Seminarium Duchownego X1942r. zso4.okay.pll

3  Święcenia kapłańskie 1XI1946r.  Wyjazd do Rzymu na studia doktoranckie 15XI1946r.  Powrót z Rzymu do kraju 15VI1948r.  Objęcie stanowiska wikariusza z Niegowici 28VII1948r.  Objęcie stanowiska wikariusza w parafii św. Floriana w Krakowie 17II1949r.  Rozpoczęcie pisania pracy habilitacyjnej 11X1951r.  Kolokwium habilitacyjne 1XII1953r.  Rozpoczęcie wykładów na KUL-u 12X1954r. brewiarz.pl

4  Święcenia biskupie 28 I 1958r.  Nominacja na arcybiskupa 18 I 1964r.  Nominacja na kardynała 28 I 1967r. milkandcream.orgg

5 Kalendarium Jana Paw ł a II Wybór na stolicę Św. Piotra 16X1978r. Źródło: historia.newsweek.pl „Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju, ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji [...]. Nie wiem, czy będę umiał dobrze wysłowić się w waszym... naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie.” Źródło: wikibooks.org

6 Ś mier ć Jana Paw ł a II 2 IV 2005r. Beatyfikacja Jana Paw ł a II I V 2011r. Kanonizacja b ł. Jana Paw ł a II 27 IV 2014r. Źródło: Wyborcza.pl

7 Jan Pawe ł II – obro ń ca ż ycia od pocz ę cia do naturalnej ś mierci „Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” /Evangelium vitae/ przedszkolebratkowice.edupage.orgg parafiakraskow.pl

8 Jan Pawe ł II – obro ń c ą praw cz ł owieka „Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne.” /Jan Paweł II/ wiadomosci.wp.pl

9 Jan Pawe ł II jako nauczyciel i wychowawca m ł odzie ż y „Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy piękna i trwałej miłości! Mówi się czasem, że społeczeństwo boi się owych potężnych pragnień młodzieży że się ich boicie także i Wy sami. Nie lękajcie się! Gdy patrzę na Was, młodych, odczuwam wielką wdzięczność i nadzieję. Droga, która prowadzi w przyszły wiek, zależy od Was. Przyszłość pokoju znajduje się w Waszych sercach”. Źródło: gimnazjum6bp.pl parafia-starawies.pl jozef-kielce.pl

10 Za dzień ustanowienia ŚDM uznaje się oficjalnie datę 20 grudnia Pierwszy Światowy Dzień Młodzieży (jeszcze w wymiarze diecezjalnym) odbył się w Niedzielę Męki Pańskiej 1986 roku pod hasłem: „Abyście umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w was” Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y Źródło: sdm.lublin.pl

11 W tym roku Ś wiatowe Dni M ł odzie ż y odb ę d ą si ę w Polsce w Krakowie. mlodzidlamlodych.pl Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7) krakow2016.com

12 Jan Pawe ł II przyjacielem chorych i cierpi ą cych "Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu...„ "Cierpienie człowieka, cierpienie ludzi, którego nie da się uniknąć, przyjęte w duchu wiary, jest Ÿźródłem mocy dla cierpiącego i dla innych i jest Ÿźródłem mocy dla Kościoła, dla jego zbawczego posłannictwa. Dlatego tak bardzo sobie cenię każde spotkanie z ludŸmi chorymi i cierpiącymi". hospicjum.gdynia.pl franciszkanska3.pl christusrex.brzegdolny.pl niedziela.pl

13 Papie ż Jan Pawe ł II przyjacielem dzieci „Największą radością papieskiego serca są dzieci. I największą troską serca papieża jest każde dziecko. I miłością serca papieża, tak jak Serca Jezusowego, jest dziecko”. Jp2w.pl zsp-olszyny.malopolska.pll tvp.info

14 Jan Pawe ł II gor ą cym patriot ą „Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.” Pamięć i tożsamość, Kraków 2005 dziennikparafialny.pl pijarzy.pl

15 Papie ż jako poeta, aktor, dramaturg jacekgrzybowski.pl " Poezja to wielka pani, której trzeba się całkowicie poświęcić: obawiam się, że nie byłem wobec niej zupełnie w porządku„ /Jan Paweł II/ kmt.pl film.wp.pl wiadomosci.wp.pl

16 Papie ż mi ł o ś nikiem gór Co mi mówisz górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotkasz? Ze mną, który także przemijam?... /Jan Paweł II Co mi mówisz?/ zosia.piasta.pl powiat.limanowa.pl szkolakonary.edupage.org apostol.pl

17 Jan Pawe ł II Odbył 104 pielgrzymki. Odwiedził 130 krajów i ok. 900 miejscowości. Łączna długość podróży wynosi ok. 1 mln 700 tys. km. Długość ta odpowiada trzykrotnej odległości między Ziemią a Księżycem, czy prawie 30-krotnemu obiegnięciu Ziemi wokół równika. kowalew.dmkhosting.net muzeum.nowytarg.p Papie ż pielgrzym janpawel2.pl

18 Papie ż w Rzeszowie 02 VI 1991r. diecezja.rzeszow.pl Diecezja rzeszowska została ustanowiona 25 marca 1992 r. przez papieża Jana Pawła II bullą "Totus Tuus Poloniae populus" diecezja.rzeszow.pl episkopat.pl diecezja.rzeszow.pl

19 Ekumenizm Ekumenizm nie jest „dodatkiem”, ale wyrasta z samego sedna rozumienia Kościoła, który „nie jest rzeczywistością zamkniętą w sobie, ale […] jest posłany do świata, by głosić misterium komunii” – pisze Jan Paweł II. papiez.wiara.pl wolna-polska.pl fronda.pl ekumenizm.wiara.pll

20 Papie ż rodziny Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. / Jana Pawła II z Listu do rodzin, z 1994 roku / deon.pldzielo.pl gazetakrakowska.pll

21 Papie ż z poczuciem humoru czteryjablka.blogspot.comm thefad.pll.reneuszpolec.nett ireneuszpolec.nett

22 Prezentacja przygotowana przez słuchaczki kierunku Opiekunka Dziecięca i opiekuna klasy mgr Annę Jędruch


Pobierz ppt "Ś wi ę ty Jan Pawe ł II wikipedia.org niedziela.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google