Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2011 rok Przygotowała: Małgorzata Rokicka - Szymańska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2011 rok Przygotowała: Małgorzata Rokicka - Szymańska."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2011 rok Przygotowała: Małgorzata Rokicka - Szymańska

2 Książnica Podlaska im. Ł. Górnickiego od dziesięciu lat realizuje zadania biblioteki powiatowej. Sprawuje nadzór merytoryczny nad siecią 36 bibliotek publicznych powiatu białostockiego (15 gminnych i 21 filii bibliotecznych). Wykaz bibliotek powiatu białostockiego znajduje się na stronach: http://www.powiatbialostocki.pl http://www.wbp.bialystok.pl

3 Biblioteka funkcjonuje przy ulicy Kilińskiego 11 (nad wypożyczalnią książek). Zlokalizowana jest w pomieszczeniu wspólnie z Działem Instrukcyjno- Metodycznym.

4 I. Działania instrukcyjno - metodyczne 1.Pomoc instrukcyjno – metodyczną realizowano podczas 39 wyjazdów do bibliotek samorządowych. Podczas odwiedzin prowadzono indywidualny instruktaż przywarsztatowy oparty na rozmowach bezpośrednich, ponadto udzielano konsultacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. 2.Sprawdzano poprawność przesyłanej statystyki za 2010r i pierwsze półrocze 2011r oraz wypełniania wniosków na dotacje zakupów nowości wydawniczych na 2011 rok. Sporządzano analizy opisowe dotyczące funkcjonowania bibliotek terenowych.

5 3.Prowadzono działania mające na celu poprawę funkcjonowania bibliotek samorządowych, a przede wszystkim wzrostu kadry bibliotecznej. 4. Pośredniczono w przekazie materiałów metodycznych pozyskiwanych z zewnątrz. 5.Udzielano pomocy merytorycznej w zdobywaniu materiałów bibliotecznych zgromadzonych w Książnicy Podlaskiej oraz innych bibliotek, a także udzielano wsparcia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

6 II. Doskonalenie zawodowe bibliotekarzy Zbiorowe szkolenia realizowano przy okazji zaplanowanych konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań studyjnych (powiązanych z wymianą doświadczeń 3 powiatów). Tematyka spotkań była zróżnicowana i zależna od aktualnych trendów w bibliotekoznawstwie, a także od indywidualnego zapotrzebowania bibliotek. Zagadnienia były przedstawiane na szkoleniach przez specjalistów z zewnątrz oraz kierownika biblioteki i bibliotekarzy terenowych.

7 1.„Nowe wyzwania bibliotek publicznych w XXI wieku” (Filii Bibliotecznej w Studziankach).

8 2.„ Podzielmy się wiedzą i doświadczeniami” (Filii Bibliotecznej w Rybołach) 3. „Promocja bibliotek w mediach” ( Filii Bibliotecznej w Klepaczach)

9 5. „Spotkania autorskie w bibliotece” (Filii Bibliotecznej nr 1 w Białymstoku) 4. „Elementy retoryki praktycznej w bibliotece” (ratusz w Michałowie)

10 7. „Bibliotekarz inicjatorem życia społeczno-kulturalnego w środowisku lokalnym” ( Gminnej Bibliotece Publicznej w Juchnowcu Kościelnym) 6.”Inspiracje biblioteczne w Gródku ”(Gminnej Bibliotece Publicznej w Gródku oraz Filii Bibliotecznej w Załukach)

11 III Pomoce metodyczne Opracowywano pomoce merytoryczne, które przekazywano do bibliotek terenowych m.in.: informator, zestawienia, regulaminy (biblioteczne oraz konkursów czytelniczych), wykazy, oferty wspólnych działań, sondaże zawodowe.

12 IV.Działalność kulturalno – oświatowe i promocyjna 1.Spotkania autorskie Do bibliotek samorządowych powiatu białostockiego zaproszono 11 osób związanych z książką (autorów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, redaktorów, wykładowców akademickich, ilustratorów, teatrologa, tłumacza, jezuitę, fotografów, radiowca, krytyka sztuki). Współorganizowano 38 spotkań w skarbnicach wiedzy. Nasze zaproszenia przyjęły następujące osoby:

13 2. Barbara Meder (podróżniczka, dziennikarka, fotograf,autorka książek podróżniczych) 1. dr Małgorzata Iwanowicz (autorka książek edukacyjnych, wykładowca akademicki, bibliofil, poetka)

14 4. Eliza Piotrowska (krytyk sztuki, tłumacz, autorka i ilustratorka książek) 3. ks.Wojciech Żmudziński (jezuita, pedagog,autor książek)

15 6. Małgorzata Nawrocka (autorka książek i słuchowisk radiowych) 5. dr Barbara Kosmowska (wykładowca akademicki, dziennikarz, autorka książek )

16 8. Joanna Myślińska (autorka tomików wierszy dla dzieci) 7. Marcinem Pałasz (autor książek i słuchowisk radiowych)

17 10. Katarzyna Majger (autorka ksiązek dla dzieci i młodzież,fotograf) 9. Wiesław Szymański (poeta, publicysta, radiowiec)

18 2. Konkursy  XVII Powiatowe Forum Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Melpomena” w Juchnowcu Kościelnym

19  VI Otwarty Konkurs Poetycki „Majowa Konwalia” w Wasilkowie

20  Gminne Forum Teatralne w Gródku w ramach projektu Żywa Biblioteka

21  Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabłudowie

22 V Nagrody i jubileusze  60 – lecia utworzenia Gminnej Bibliotek Publicznej w Juchnowcu Kościelnym

23  Nagrodzenie Wójta gminy Gródek tytułem „Przyjaciela bibliotek”

24  Nominowano trzech bibliotekarzy z powiatu białostockiego (Suraża, Poświętnego, Juchnowca Kościelnego) do wojewódzkiego konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na Bibliotekarza Roku (I edycja)

25 VI Zbiory biblioteczne 1. Bezpłatnie pozyskiwano i przekazywano do bibliotek terenowych zbiory z wydawnictw regionalnych i ogólnopolskich oraz prywatnych ofiarodawców. Rozpoczęto działania w ramach akcji ”Wspomóż innych. Podziel się swymi zbiorami”. 2. Dostarczano wydawnictwa lokalne z poszczególnych gmin do zbiorów Książnicy Podlaskiej (wydawnictwa zwarte i ciągłe)

26 VII Promocja  Promowanie działalności bibliotek w mass mediach (Radio Białystok, TVP Białystok, Bibliotekarzu Podlaskim, Głosie Bibliotek Województwa Podlaskiego, Gazecie Michałowskiej, Poradniku Bibliotekarza, Bibliotekarzu), a także na stronach www Książnicy Podlaskiej, Starostwa Powiatu Białostockiego oraz Wrotach Podlasia. Prezentowano placówki w ramach akcji „Biblioteki publiczne powiatu białostockiego otwarte dla wszystkich”.  Pozyskanie środków pozabudżetowych od sponsorów, czytelnikom i bibliotekom na imprezy biblioteczne (konkursy, jubileusze, szkolenie, spotkania z literaturą…)

27 IX Pozostałe działania 1.Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach uczestnictwa w szkoleniach programowych : Dyskusyjnych Klubów Książki, Biblioteka+, Programu Rozwoju Bibliotek oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 2.Wspólne działania z bibliotekami terenowymi w VII edycji Tygodnia Bibliotek (maj-czerwiec 2011) 3.Udział w pracach zespołów Książnicy Podlaskiej:  realizujących projekty : Biblioteka +, Programu Rozwoju Bibliotek, Dyskusyjnych Klubów Książki  kontroli zbiorów agendy instytucji macierzystej  redagowanie czasopisma zawodowego 4.Włączenie się do przeprowadzanych praktyk studenckich (Książnicy Podlaskiej) Wydziału Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu w Białymstoku 5.Uczestniczono w spotkaniach gminnych w ramach popołudniowych imprez bibliotecznych (ekspozycji, spotkań autorskich, podsumowań projektów, warsztatów…) 6.Sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności biblioteki do Starostwa Powiatu Białostockiego

28 6. Przekazywanie informacji do poszczególnych gmin, odnoszących się do pracy bibliotek samorządowych. Kontakty z przedstawicielami gmin dotyczące poprawy warunków funkcjonowania placówek terenowych. 7. Zorganizowanie spotkania w siedzibie Książnicy Podlaskiej z władzami starostwa Komisją Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej oraz przedstawicielami wydziałów Starostwa Powiatu Białostockiego.

29 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego za 2011 rok Przygotowała: Małgorzata Rokicka - Szymańska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google