Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MODERNIZACJA, PROFESJONALIZACJA, UCZCIWOŚĆ, TRADYCJA, PRZEJRZYSTOŚĆ Podsumowanie pracy Aleksandra Szczygło, Ministra Obrony Narodowej 7 lutego – 18 października.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MODERNIZACJA, PROFESJONALIZACJA, UCZCIWOŚĆ, TRADYCJA, PRZEJRZYSTOŚĆ Podsumowanie pracy Aleksandra Szczygło, Ministra Obrony Narodowej 7 lutego – 18 października."— Zapis prezentacji:

1 MODERNIZACJA, PROFESJONALIZACJA, UCZCIWOŚĆ, TRADYCJA, PRZEJRZYSTOŚĆ Podsumowanie pracy Aleksandra Szczygło, Ministra Obrony Narodowej 7 lutego – 18 października 2007 r.

2 MODERNIZACJA SIŁ ZBROJNYCH

3 PROFESJONALIZACJA spadek o 10 tys. liczby wcielanych w 2008 roku, zawieszenie obowiązkowej służby z poboru przewidywane w latach 2012-2013 (z możliwością jej przywrócenia w sytuacji szczególnego zagrożenia), w 2007 roku stworzono ponad 4 tys. stanowisk dla szeregowych zawodowych, w 2008 roku – dalsze 3 tys., osiągnięto 68% wskaźnik profesjonalizacji.

4 przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych i cywilnych kadr, dostosowanie wyższego szkolnictwa wojskowego do nowej sytuacji prawnej, stworzonej wejściem w życie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”, utworzenie Związku Uczelni Wojskowych Rodzajów Sił Zbrojnych. PROGRAM REORGANIZACJI WYŻSZEGO SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

5 LEPSZE PRAWO KODYFIKACJA PRAWA WOJSKOWEGO – systemowa reforma prawa obronnego i wojskowego DZISIAJ: 20 ustaw podstawowych, 300 rozporządzeń i zarządzeń MON, odwołania w 70 innych ustawach. PO KODYFIKACJI: 2 ustawy =

6 USTAWA O OBRONNOŚCI USTAWA O SŁUŻBIE WOJSKOWEJ USTAWA - PRZEPISY WPROWA- DZAJĄCE U.O.O. i U.O.S.W. PRAWNY SYSTEM OBRONNOŚCI PAŃSTWA

7 PRZESTRZEGANIE PRAWA o ok. 120% wzrosła liczba prowadzonych śledztw w sprawach o charakterze korupcyjnym na „wyższym szczeblu dowodzenia” (zarzuty przedstawiono 8 generałom i 23 pułkownikom – dowódcom jednostek wojskowych), po raz pierwszy spadła liczba sprawców - w przypadku „fali” (o 37%) oraz przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu (o 8%), o 50% zmniejszyła się ilość narkotyków ujawnianych przy żołnierzach.

8 TRADYCJA

9 BLISKO ZWYKŁYCH ŻOŁNIERZY - 21 wizyt zagranicznych (m.in. - 4 w PKW Irak, 3 w PKW Afganistan), - 54 wizyty w jednostkach wojskowych i na poligonach.

10 LEPSZE WARUNKI SŁUŻBY podwyżka uposażeń dla: - wszystkich żołnierzy zawodowych: od 10% do 27% (380 zł dla szeregowych zawodowych, 350 zł dla plutonowych), - żołnierzy niezawodowych o 33%, dodatek rozłąkowy i zwrot kosztów za przejazd dla żołnierzy zawodowych, którzy zmienili miejsce pełnienia służby (rozporządzenie oczekuje na publikację), dodatki specjalne z tytułu wykonywania bezpośredniej obsługi wojskowych statków powietrznych, dodatki za pełnienie służb, nowelizacja ustawy pragmatycznej.

11 otwarte mówienie o problemach w wojsku, piętnowanie nieprawidłowości, wskazywanie bubli w zakupach i poprawianie procedur przetargowych, nowa, przejrzysta strona internetowa MON (ok. 120 tys. wejść miesięcznie), strona internetowa nt. misji w Afganistanie (ok. 25 tys. wejść miesięcznie), szkolenia dla dziennikarzy wyjeżdżających do PKW, system informowania wewnętrznego kadry, rodzin, porozumienie z TVP, magazyn wojskowy „Na rozkaz” w TVP, 24-godzinny tryb udzielania odpowiedzi mediom, akredytowano 135 dziennikarzy na wyjazdy do PKW (m.in. Irak 72, Afganistan 38), wydano decyzję upraszczającą zasady udostępniania informacji publicznej w resorcie ON - udzielono 2,5 tys. odpowiedzi na wnioski kierowane do Biuletynu Informacji Publicznej, BIP - 175 aktów i projektów aktów prawnych, 550 informacji przetargowych, system informowania parlamentarzystów. PRZEJRZYSTOŚĆ - POLITYKA INFORMACYJNA

12 we wrześniu odnotowano najwyższe poparcie społeczne dla misji w Afganistanie, spadła liczba przeciwników misji. Źródła: Komunikat z badań CBOS, “Stosunek do udziału polskich żołnierzy w operacji NATO w Afganistanie”, październik 2007 r.; Komunikat z badań CBOS “Polacy o zaangażowaniu militarnym w Afganistanie”, lipiec 2007 r. WZROST POPARCIA SPOŁECZNEGO DLA MISJI W AFGANISTANIE

13 WZROST POPARCIA SPOŁECZNEGO DLA WOJSKA w ciągu ostatnich czterech miesięcy o 3 punkty wzrosło poparcie dla wojska, o 3% zmniejszyła się grupa niemająca wyrobionego zdania na temat wojska, grupa niepopierająca wojska pozostaje od miesięcy na tym samym poziomie - zaledwie 8%. Źródło: Komunikat z badań CBOS „Opinie o działalności instytucji publicznych”, wrzesień 2007 r.

14 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "MODERNIZACJA, PROFESJONALIZACJA, UCZCIWOŚĆ, TRADYCJA, PRZEJRZYSTOŚĆ Podsumowanie pracy Aleksandra Szczygło, Ministra Obrony Narodowej 7 lutego – 18 października."

Podobne prezentacje


Reklamy Google