Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet i sieć komunikacyjna Wyścig zbrojeń prowadzony w latach powojennych między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR przyczynił się do rozwoju technologii,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet i sieć komunikacyjna Wyścig zbrojeń prowadzony w latach powojennych między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR przyczynił się do rozwoju technologii,"— Zapis prezentacji:

1

2 Internet i sieć komunikacyjna Wyścig zbrojeń prowadzony w latach powojennych między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR przyczynił się do rozwoju technologii, które pierwotnie planowano wykorzystać na potrzeby wojska. Część z nich zaadaptowano później do celów cywyilnych. Tak stało się w przypadku INTERNETU. W 1991 roku internet stał się dostępny także w Polsce. Jego rozwój nie byłby jednak możliwy bez komputerów osobistych. Pod koniec lat 70. skonstruowano pierwsze egzemplaże, które trafiły do masowej produkcji.

3 Telefonia komórkowa Próby jej uruchomienia trwały od lat powojennych, lecz z braku odpowiednich rozwiązań technologicznych nie można było sfinalizować koncepcji. Pierwsze telefony komórkowe miały duże rozmiary i ważyły kilkadziesiąt kilogramów. W 1992 roku wysłano pierwszego SMS-a. W tym ramym roku w Polsce rozpoczęła swoją działalność pierwsza sieć komórkowa.

4 Komputeryzacja, internet i sieć komórkowa zrewolucjonizowały komunikację międzyludzką. Dzięki nim dostarczanie informacji stało się o wiele łatwiejsze i szybsze.

5 Globalna wioska Świat, w którym ludzie, dzięki środkom masowego przekazu, przeżywają jednocześnie te same wydarzenia i używają tych samych produktów masowej konsumpcji. Ułatwienia te niosą ze sobą również zagrożenia, ponieważ korzystają znich również przestępcy.

6 Amerykanizacja Dominacja USA przyczyniła się do amerykanizacji, czyli rozpowszechnienia kultury amerykańskiej na całym świecie.

7 Popkultura Kultura skierowana do masowego odbiorcy, prosta w przekazie i rozpoznawana na całym świecie. Stała się ona produktem, który ma przynieść zysk, często nie mając nic wspólnego z dobrym gustem lub rozpowszechnianiem wyższych idei.

8 Rozwój turystyki Wzrost poziomu życia oraz coraz łatwiejszy i szybszy sposób podróżowania przyczyniły się do dynamicznego rozwoju turystyki. Większość państw prowadzi specjalne kampanie reklamowe, by zachęcić do przyjazdu potencjalnych turystów. Niemożliwe do odwiedzenia jeszcze kilkadziesiąt lat temu zakątki globu stały się dziś dostępne.

9 Światowy przepływ kapitału Globalizacja i integracja ekomoniczna krajów bogatej Północy sprawiły, że ogromną rolę w ekonomii zaczęły odgrywać papiery wartościowe. Światowy przepływ kapitału odbywa się między nimi swobodnie, a zawirowania na jednym rynku mają ścisły związek na sytuacją na pozostałych. Wahania akcji były jedną z głównych przyczyn kryzysu w ostatnich latach.

10 Miasta molochy W wyniku migracji do miast zaczęła wzrastać liczba mieszkańców w ośrodkach miejskich. W wielu miejscach świata powstały kilkunastomilionowe aglomeracje, które nie mają odpowiedniej infrastruktury, aby mogła w nim żyć tak duża liczba ludności. Do największych miast molochów należą: Szanghaj, Tokio, Nowy Jork, Kair, Meksyk i Delhi.

11 Zagrożenia ekologiczne Gwałtowny rozwój cywilizacji przyczynił sie do pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Zwięszyła się emisja spalin do atmosfery. Ma to niekorzystny wpływ na jej skład i przyspiesza proces globalnego ocieplenia. Podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy pow. Ziemi i oceanów sprawia, że topnieją lodowce, co może doprowadzić do podniesienia poziomu wód i doprowadzić do zalania zamieszkiwanych terenów.

12 Protokół z Kioto Traktat międzynarodowy uzupełniający Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change) i jednocześnie międzynarodowe porozumienie dotyczące przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Został wynegocjowany na konferencji w Kioto w grudniu 1997. Traktat wszedł w życie 16 lutego 2005 roku.

13 Kontrasty społeczne – Biedne Południe Liczba ludności Ziemi w ostatnich 20 latach wzrosła o 20% - osiągnęła wielkośc prawie 7 mld osób. Większość z nich zamieszkuje ubogie rejony Afryki, Azji i Ameryki Południowej. Na sytuację Południa składa się stale obecny problem głodu, najbardziej dotkliwy wśród dzieci. Jego przyczynami są nie tylko klęski żywiołowe, lecz także konflikty polityczne i militarne uniemożliwiające dotarcie z pomocą humanitarną.

14 Bogata Północ Na Północy odnotowuje się zjawisko wzrostu poziomu życia i zmniejszenia przyrostu naturalnego. Udział procentowy mieszkańców Europy i Ameryki Północnej w ogólnym zaludnieniu Ziemi stale maleje. Braki te uzupełniają przybysze z krajów Południa, który masowo emigrują do bogatych państw.

15 Dysproporcje gospodarcze oraz technologiczne pomiędzy południem, a północą globu są znaczące, a w najbliższej przyszłości nie ma realnych szans na ich wyrównanie.

16 Zderzenie cywilizacji Problemem, jaki pojawił się po upadku świta dwubiegunowego, stał się konflikt cywilizacji o tradycji judeochrześcijańskiej z rosnącą na sile kulturą islamską. W niektórych krajach muzłumańskich nastąpił wzrost fundamentalizmu religijnego. Przyczyniło się to do rozwoju organizacji, które za swój główny cel uważają walkę w imię religii.Ich bojownicy są w stanie poświęcić swoje życie w imię wyznawanych ideałów, co prowadzi do zwiększenia ataków terrorystycznych. Zderzenie dwóch modeli życia jest szczególnie widoczne na Bliskim Wschodzie.

17 Źródła -techhire.com -google.com -wikipedia.pl -podręcznik „Poznać przeszłość. Wiek XX”

18 Dziękuję za uwagę! ☺ Natalia Małyszko 1c


Pobierz ppt "Internet i sieć komunikacyjna Wyścig zbrojeń prowadzony w latach powojennych między Stanami Zjednoczonymi i ZSRR przyczynił się do rozwoju technologii,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google