Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie euro w Polsce – możliwe konsekwencje dla gospodarki Agata Książek, Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne w Opolu Opiekun: mgr Arkadiusz Wickiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie euro w Polsce – możliwe konsekwencje dla gospodarki Agata Książek, Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne w Opolu Opiekun: mgr Arkadiusz Wickiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie euro w Polsce – możliwe konsekwencje dla gospodarki Agata Książek, Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne w Opolu Opiekun: mgr Arkadiusz Wickiewicz

2 1.Traktat Akcesyjny i kryteria z Maastricht 2. Kryteria wymagane do wstąpienia do strefy euro: - stabilność cen; - stopy procentowe; - deficyt budżetowy; - dług publiczny; - stabilność kursu walutowego. 3. Procedura wprowadzania euro.

3 Strefa euro Strefa euro liczy obecnie 19 państw, m.in.: Niemcy, Litwę, Włochy, Hiszpanię, Portugalię, Irlandię i Francję. Od 1999r. Transakcje bezgotówkowe Od 2002r. Banknoty i monety

4 Konsekwencje gospodarcze przyjęcia euro w Polsce 1.Konsekwencje makroekonomiczne 2.Konsekwencje mikroekonomiczne 3.Konsekwencje dla konsumentów

5 Konsekwencje makroekonomiczne Korzyści: ▫Warunki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu; ▫Wzrost wiarygodności polityki makroekonomicznej; ▫Ograniczenie ryzyka występowania gwałtownych przepływów kapitałowych, które destabilizują gospodarkę;

6 ▫Eliminacja ryzyka walutowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych ▫Obniżenie kosztów kapitału; ▫Brak ryzyka zmienności kursu złotego do euro; ▫Głębsze włączenie Polski w struktury gospodarcze UE;

7 Zagrożenia i koszty: ▫Wzrost gospodarczy krajach strefy euro jest dużo niższy niż w krajach UE, które pozostają poza nią; ▫Polska straci suwerenność narodową w strefie pieniężnej i odda całą rezerwę walutową Europejskiemu Bankowi Centralnemu; ▫Polska może dotkliwie odczuć skutki utraty autonomicznej polityki pieniężnej;

8 ▫Utrata kursu walutowego jako mechanizmu stabilizującego wahania koniunkturalne; ▫Negatywny wpływ spadku popytu zewnętrznego na PKB jest większy w krajach Unii Walutowej;

9 ▫Koszty kampanii informacyjnej dla obywateli oraz wymiany banknotów i monet

10 Konsekwencje mikroekonomiczne dla przedsiębiorstw i konsumentów Korzyści: ▫Niskie oprocentowanie euro stało się dla polskich przedsiębiorców atrakcyjną walutą finansowania działalności; ▫Eliminacja ryzyka walutowego w stosunku do euro; ▫Cenowa przejrzystość rynku;

11 Zagrożenia: ▫Wzrost konkurencji ze strony firm strefy euro; ▫Duże koszty

12 Konsekwencje dla konsumentów Korzyści: ▫Brak konieczności wymiany waluty przy wyjazdach do krajów strefy euro; ▫Łatwiejsze porównywanie cen w innych państwach strefy euro; ▫Zmniejszenie oprocentowania kredytów;

13 Zagrożenia: ▫Konsekwencje spełnienia kryteriów z Maastricht; ▫Możliwy wzrost cen

14 Bibliografia Strony internetowe: http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2006_10_05.pdf http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_euro http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/adoption/index_pl.htm http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_euro2 http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?p=&strona=biul_euro1 Dokumenty tekstowe: Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Jakub Borowski, Michał Brzoza- Brzezina, Anna Czogała, Tatiana Fic, Adam Kot, Tomasz Jędrzejowicz, Wojciech Mroczek, Zbigniew Polański, Marek Rozkrut, Michał Rubaszek, Andrzej Sławiński, Robert Woreta, Zbigniew Żółkiewski, Narodowy Bank Polski 2004 Europa w 12 lekcjach, Pascal Fontaine, 2014 Przebieg procesu wprowadzania banknotów i monet euro w państwach unii gospodarczej i walutowej, Małgorzata Glibowska, Beata Pawełczyk, Małgorzata Szcześ, Marcin Żogała, Narodowy Bank Polski 2003


Pobierz ppt "Wprowadzenie euro w Polsce – możliwe konsekwencje dla gospodarki Agata Książek, Publiczne Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne w Opolu Opiekun: mgr Arkadiusz Wickiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google