Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMATYKA INFRASTRUKTUR INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMATYKA INFRASTRUKTUR INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ."— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMATYKA INFRASTRUKTUR INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

2 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 2 TREŚĆ GENEZA ISTOTA SYTUACJA W POLSCE WNIOSKI

3 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 3 GENEZA: ŹRÓDŁA ROZWOJU POSTĘP TECHNOLOGICZNY GEOINFORMACJA POTRZEBY SPOŁECZEŃSTWA

4 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 4 GENEZA: CECHY ROZWOJU ŻYWIOŁOWY ROZWÓJ GEOMATYKI GIS, GPS, RS, LBS … WIELOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ SYSTEMY, SIECI, BAZY DANYCH, MODELE, STANDARDY, ROZWIĄZANIA PRAWNE, INSTYTUCJONALNE, EKONOMICZNE …

5 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 5 GENEZA: TRUDNOŚCI UŻYTKOWNIKA TRUDNOŚCI W DOSTĘPIE DO GEODANYCH: Wyszukanie (co i gdzie?) Ocena (czy odpowiednie?) Uzyskanie (kiedy i za ile?) TRUDNOŚCI W STOSOWANIU GEODANYCH CELEM UZYSKANIA GEOINFORMACJI Łączenie (czy możliwe?) Przetwarzanie (kto?) Przedstawienie (jak?)

6 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 6 GENEZA: SKUTKI OGÓLNE Zniechęcenie potencjalnych użytkowników Niedostateczne wykorzystywanie istniejących zasobów geoinformacyjnych dla zrównoważonego rozwoju danego terytorium Utrudnione gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi tego terytorium

7 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 7 ISTOTA: DWA GŁÓWNE PODEJŚCIA DO PRZEZWYCIĘŻANIA TRUDNOŚCI 1.Utworzenie jednego wielkiego systemu geoinformacyjnego zastępującego systemy istniejące 2.Zastosowanie środków zapewniających harmonizację i współdziałanie systemów istniejących Analizy wykonalności wskazują na celowość drugiego podejścia, tj. tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej

8 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 8 ISTOTA: TERMINY STOSOWANE INFRASTRUKTURA DANYCH PRZESTRZENNYCH SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE (SDI) INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (IIP) SPATIAL INFORMATION INFRASTRUCTURE, INFRASTRUCTURE FOR SPATIAL INFORMATION INFRASTRUKTURA GEOINFORMACYJNA GEOINFORMATION INFRASTRUCTURE

9 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 9 ISTOTA: DEFINICJA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ – ZESPÓŁ ŚRODKÓW PRAWNYCH, ORGANIZACYJNYCH, EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH, KTÓRE: ZAPEWNIAJĄ POWSZECHNY DOSTĘP DO DANYCH I USŁUG PRZESTRZENNYCH DOTYCZĄCYCH OKREŚLONEGO OBSZARU PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO EFEKTYWNEGO STOSOWANIA GEOINFORMACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU UMOŻLIWIAJĄ RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOINFORMACYJNYMI

10 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 10 ISTOTA: KONCEPCJA ORIENTACJA NA UŻYTKOWNIKA (DANE I USŁUGI, METADANE DLA DANYCH I USŁUG) ZDOLNOŚĆ SYSTEMÓW DO WSPÓŁDZIAŁANIA (INTEROPERACYJNOŚĆ) ZGODNOŚĆ SEMANTYCZNA (ONTOLOGIA) TECHNOLOGIA INFORMACYJNA (STANDARDY, SIECI) ROZWIĄZANIA PRAWNE I EKONOMICZNE (POLITYKA WŁADZ) WSPÓŁPRACA ZAINTERESOWANYCH (KOORDYNACJA, POROZUMIENIA)

11 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 11 ISTOTA: RODZAJE IIP (SDI) PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA OBSZAR: LOKALNE (MIEJSKIE, POWIATOWE) REGIONALNE (WOJEWÓDZKIE) KRAJOWE (POLSKA) MIĘDZYNARODOWE (UNIA EUROPEJSKA) PODZIAŁY ZE WZGLĘDU NA: TEMATYKĘ (ŚRODOWISKO, BEZPIECZEŃSTWO) PRZEZNACZENIE (OGÓLNE, SPECJALNE)

12 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 12 ISTOTA: DANE PRZESTRZENNE PODSTAWOWE RODZAJE DANYCH: REFERENCYJNE (stanowiące odniesienie przestrzenne* dla danych tematycznych) TEMATYCZNE (opisujące pewne aspekty, czyli tematy, świata rzeczywistego) *odniesienie przestrzenne – opis położenia w świecie rzeczywistym

13 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 13 ISTOTA: GIS A SDI PODSTAWOWE RÓŻNICE: GIS (SIP) służy do pozyskiwania, gromadzenia, aktualizowania, weryfikowania, integrowania, analizowania, transferowania i udostępniania danych geograficznych (przestrzennych) zgodnie z przyjętym modelem rzeczywistości i jest przeznaczony dla konkretnej grupy użytkowników IIP (SDI) świadczy powszechne usługi geoinformacyjne na podstawie zasobów danych utrzymywanych w wielu systemach przez różne organizacje

14 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 14 SYTUACJA W POLSCE: CZY MAMY INFRASTRUKTURĘ W ZAKRESIE INFORMACJI PRZESTRZENNEJ? MOŻLIWE ODPOWIEDZI: TAK, bo mamy znaczny dorobek w zakresie zasobów danych przestrzennych, regulacji prawnych, struktur administracyjnych, kadr specjalistów NIE, ponieważ geoinformacja nie jest powszechnie i łatwo dostępna PRZYCZYNA RÓŻNYCH ODPOWIEDZI: INTERPRETACJA TERMINU

15 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 15 SYTUACJA W POLSCE: WIZJA POLSKIEJ IIP STRUKTURA POZIOMA INFRASTRUKTURA REFERENCYJNEJ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MI-GGK, SŁUŻBA GiK) INFRASTRUKTURA TEMATYCZNEJ INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (MŚ, MI, MSWiA, …) POLSKA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

16 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 16 SYTUACJA W POLSCE: WIZJA POLSKIEJ IIP STRUKTURA PIONOWA POZIOM WSPÓLNOTOWY POZIOM POLSKI KRAJOWY REGIONALNY LOKALNY

17 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 17 WNIOSKI: ZNACZENIE IIP ZNACZENIE DLA: ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO, A W KONSEKWENCJI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W SKALI KRAJOWEJ, REGIONALNEJ I LOKALNEJ WSPÓŁPRACY W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

18 14.09.2004 Jerzy Gaździcki 18 WNIOSKI: KIERUNKI PILNYCH DZIAŁAŃ WPROWADZENIE REGULACJI DOTYCZĄCYCH IIP DO PRAWA GiK OPRACOWANIE I UPOWSZECHNIENIE STRATEGII BUDOWY IIP W POLSCE CZYNNY UDZIAŁ W PRACACH NAD INSPIRE ZAPEWNIENIE KOORDYNACJI, WSPÓŁPRACY ORAZ ŚRODKÓW


Pobierz ppt "PROBLEMATYKA INFRASTRUKTUR INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W POLSCE JERZY GAŹDZICKI POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google