Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Siarczan glinowy (tzw. ałun) wykorzystywany jest w rolnictwie, kosmetyce, jako środek garbujący skóry… Obliczyć skład procentowy (wagowo) wszystkich pierwiastków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Siarczan glinowy (tzw. ałun) wykorzystywany jest w rolnictwie, kosmetyce, jako środek garbujący skóry… Obliczyć skład procentowy (wagowo) wszystkich pierwiastków."— Zapis prezentacji:

1 Siarczan glinowy (tzw. ałun) wykorzystywany jest w rolnictwie, kosmetyce, jako środek garbujący skóry… Obliczyć skład procentowy (wagowo) wszystkich pierwiastków w związku: Al 2 (SO 4 ) 3 x 2 H 2 O

2 Nawóz o nazwie „saletra amonowa” zawiera 94,2% wag. azotanu amonu (NH 4 NO 3 ). Obliczyć zawartość azotu (N) w nawozie.

3 O ile % zwiększy się masa gipsu budowlanego po utwardzeniu, gdy zawiera on 90% siarczanu wapnia, CaSO 4 ? Gips budowlany to CaSO 4 x 0,5 H 2 O Po utwardzeniu ma wzór CaSO 4 x 2 H 2 O

4 Nawóz magnezowy to często siarczan magnezu (bezwodny lub uwodniony). Wyznaczyć, który z podanych niżej produktów handlowych bardziej się opłaca zakupić jeżeli: -MgSO 4 (bezwodny) kosztuje 10 zł/kg -MgSO 4 x7H 2 O kosztuje 5 zł/kg.

5 Uszeregować nawozy pod względem zawartości azotu: -nawóz 1 zawiera 10% (masowo) jonów amonowych NH 4 + -nawóz 2 zawiera 20% (masowo) jonów azotanowych NO 3 - -Nawóz 3 zawiera 6% (masowo) mocznika o wzorze: NH 2 -CO- NH 2

6 Nawóz zawiera: 10, % azotu (N) 20, % potasu (K) 10, % fosforu (P) A więc jest nawozem o stosunku N:P:K = 1:1:2 (tzw. NPK – powszechnie stosowany system do podawania składu nawozów) Obliczyć stosunek NO 3 :PO 4 :K Jak można zrobić 1,0 kg takiego nawozu korzystając z KNO 3, KH 2 PO 4, K 2 SO 4 ?

7 A teraz odwrotnie Związek ma: 24,77% kobaltu (Co) 29,8% chloru (Cl) I resztę wody (H 2 O). Jaki jest wzór związku.

8 Stal rozpuszczono w kwasie solnym (HCl) i po analizie stwierdzono, że powstało: 90,0 g FeCl 3, 2,0 g CoCl 2, 1,0 g NiCl 2 i pozostało 2,0 g węgla w postaci osadu (C) - Jaka duża próbka stali była wzięta do analizy? - jaki jest skład procentowy (wagowo) stali? Reakcje przebiegają wg schematu: Me + x HCl  MeCl x + x/2 H 2 Gdzie Me to dowolny metal j.w.

9 Próbkę 10 g wapna palonego (zawiera tlenek wapnia: CaO) zobojętniono 10% kwasem siarkowym (H 2 SO 4 ) i zużyto 170 g tego kwasu. Jaka była czystość produktu handlowego (zawartość CaO w próbce)? Reakcja przebiega wg schematu: CaO + H 2 SO 4  CaSO 4 + H 2 O

10 Produkcja sody, Na 2 CO 3, (jeden z głównych składników środków czystości) wg metody Solvaya przebiega wg kolejno 3 reakcji. Substratem podstawowym jest sól kamienna zawierająca chlorek sodu (NaCl). NH 3 + CO 2 + H 2 O  NH 4 HCO 3 NH 4 HCO 3 + NaCl  NaHCO 3 + NH 4 Cl 2 NaHCO 3  Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 Z 3,0 tony soli kamiennej otrzymano 2190 kg Na 2 CO 3. Obliczyć: -wydajność reakcji otrzymywania sody, -Ilość potrzebnego dwutlenku węgla (CO 2 ) na 1 tonę produktu


Pobierz ppt "Siarczan glinowy (tzw. ałun) wykorzystywany jest w rolnictwie, kosmetyce, jako środek garbujący skóry… Obliczyć skład procentowy (wagowo) wszystkich pierwiastków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google