Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne. Poważne wypadki i szkody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne. Poważne wypadki i szkody."— Zapis prezentacji:

1 Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne. Poważne wypadki i szkody. http://www.medscape.com/viewarticle/857844?nlid=98349_3801&src=wnl_edit_medp_card&uac=9214CR&spon=2&impID=973690&faf=1 Michał Chudzik, Katarzyna Mikinka

2 Naukowcy szacują, że częstość występowania poważnych wypadków drogowych z konsekwencjami obrażeń ciała lub śmierci jest znacznie niższa u pacjentów z częstymi omdleniami wazowagalnymi niż w populacji ogólnej. Badanie zostało opublikowane online, 20 stycznia 2016 w JACC: Clinical Electrophysiology. Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne

3 Omdlenia wazowagalne są powszechne i ​​ dotyczą jednej trzeciej mężczyzn i ponad 40% kobiet. Jednak niewiele wiadomo na temat ofiar śmiertelnych i obrażeń z tego powodu podczas jazdy. Wciąż brakuje badań opartych na dowodach kształtujących jasne wytyczne dla ograniczenia prowadzenia pojazdów mechanicznych chorym z omdleniami wazowagalnymi. Prowadzenie pojazdów i omdlenia wazowagalne?

4 W tej największej, jak dotąd, analizie ryzyka Dr Vern Hsen Tan (University of Calgary, Alberta) i jego współpracownicy przeanalizowali dane 418 dorosłych z połączonych prób POST 1 i POST 2. W celu oszacowania częstości występowania i konsekwencji omdleń podczas jazdy, opracowano dane z obu prób a następnie porównano ich wyniki z aktualnymi danymi dotyczącymi wypadków pojazdów mechanicznych z Wielkiej Brytanii, USA, Kanady. Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne

5 POST 1 208 osób z omdleniami Obserwacja od 1998 do 2003 roku. Ośrodki badawcze: Kanada, Kolumbia, Niemcy, USA, Australia. Pacjenci otrzymywali beta-bloker metoprolol lub placebo. POST 2 210 osób z omdleniami Obserwacja od 2006 do 2011 roku. Ośrodki badawcze: Kanada, Kolumbia, USA, Polska. Pacjenci otrzymywali fludrokortyzon lub placebo. W połączeniu dwóch prób: Średni wiek 38 + 17 lat. Pierwszy epizod omdlenia w wieku 22 lat. 10 – średnia liczba omdleń w życiu/osobę, z czego 3 omdlenia w roku poprzedzającym wpis do rejestru. Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne

6 174 uczestników badania miało 615 epizodów omdlenia podczas średniego okresu obserwacji 0,77 lat 2 uczestników (po jednym z POST1 i POST2) zasłabło podczas jazdy prawdopodobieństwo omdlenia podczas jazdy wynosiło 0,62% na osobę/rok szacunkowe ryzyko poważnego urazu lub śmierci spowodowanej przez omdlenia podczas jazdy wynosiło <0,0035% na osobę/rok Na podstawie danych dotyczących wypadków pojazdów silnikowych i ofiar oszacowano, że w ogólnej populacji w Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii, od 2009 do 2012 roku, ryzyko poważnych szkód lub zgonu podczas jazdy wynosiło 0,067% na kierującego/rok a ryzyko śmierci to 0,009%.

7 Badanie dostarcza wstępnych informacji, które mogą być pomocne dla lekarzy opiekujących się osobami z omdleniami wazowagalnymi, jak rozmawiać z konkretnym pacjentem o ryzyku wypadku podczas prowadzenia pojazdów. Doniesienia te są również istotne z punktu widzenia prawa, które jest bardzo różne w różnych stanach USA. Na przykład, w prowincji Alberta, klinicyści muszą omówić ograniczenia prowadzenia pojazdów z pacjentami z omdleniami wazowagalnymi, natomiast w Ontario, lekarze mają również obowiązek poinformowania władz. Prowadzenie pojazdów i omdlenia wazowagalne?

8 POST 1 i POST 2 nie zostały zaprojektowane w celu oceny wpływu omdleń na prowadzenie pojazdów krótki czas obserwacji niewielu pacjentów było w wieku powyżej 70 lat, więc wyniki nie mogą być uogólnione na starszych kierowców brak informacji na temat porad dotyczących prowadzenia pojazdów udzielanych przez lekarzy pacjentom brak informacji czy pacjenci poinformowani przez lekarzy stosowali się do porad w czasie jazdy Znacznie większe i prospektywnie zaprojektowane badania są konieczne, aby zapewnić bardziej precyzyjne szacunki ryzyka dla organów władz. Klika ograniczeń badania:

9


Pobierz ppt "Prowadzenie pojazdów a omdlenia wazowagalne. Poważne wypadki i szkody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google