Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA."— Zapis prezentacji:

1 Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA

2 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan prezentacji: 1.Główne cele realizacji Projektu 2.Uwarunkowania przyjętej strategii rozwoju 3.Charakterystyka uruchamianej linii produkcyjnej 4.Źródła finansowania Projektu 5.Podsumowanie i wnioski

3 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Główne cele realizacji Projektu 1.Poprawa jakości produkowanych odlewów staliwnych i żeliwnych oraz poprawa organizacji procesu produkcyjnego (rozdzielenie linii produkcyjnych dla odlewów staliwnych i żeliwnych) 2.Stworzenie warunków do produkcji skomplikowanych odlewów o masie jednostkowej do 30 Mg z wysokiej jakości żeliwa, w tym odlewów z żeliwa sferoidalnego o podwyższonej udarności i odporności na korozję wody morskiej (zakup innowacyjnych urządzeń i technologii) 3.Zmniejszenie energochłonności procesu topienia żeliwa w stosunku do obecnie stosownej technologii wytapiania żeliwa w piecach elektrycznych łukowych 4.Ograniczenie oddziaływania Odlewni na środowisko (emisja do powietrza, odpady, zużycie zasobów środowiska)

4 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Zakup innowacyjnej technologii INITEK do wytwarzania wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego w ramach umowy patentowej podpisanej z Firmą FOSECO INTERNATIONAL (2009)  możliwość produkcji żeliwa sferoidalnego o bardzo wysokich parametrach użytkowych (wysoka plastyczność i udarność do -40 O C, odporność na korozję wody morskiej)  stabilność i powtarzalność parametrów jakościowych żeliwa  ograniczenie emisji do środowiska w wyniku: zastosowania specjalnej kadzi, obniżenia temperatury sferoidyzacji oraz zmniejszenia dodatku Mg Uwarunkowania przyjętej strategii rozwoju

5 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Uwarunkowania przyjętej strategii rozwoju Polityka ekologiczna Unii Europejskiej w zakresie energetyki – Pakiet Energetyczno-Klimatyczny z 2008 r.  Zmniejszenie o 20% do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 roku  Zwiększenie do 20% do 2020 r. udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii  Zwiększenie o 20% do 2020 r. efektywności wykorzystania energii w porównaniu do prognozy UE w zakresie zapotrzebowania na paliwa i energię  Polityka Energetyczna Polski (PEP) - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15% w 2020 roku

6 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Charakterystyka uruchamianej linii produkcyjnej Innowacyjność - wszystkie urządzenia linii produkcyjnej spełniają unijne wymagania Najlepszych Technik (BAT) dla odlewnictwa Kompleksowość pod względem technologicznym – wytwarzanie wysokojakościowych jednostkowych odlewów od projektu technologii po obrobiony wyrób finalny Uniwersalność – układ oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń wchodzących w skład linii zapewniają możliwość produkcji odlewów zróżnicowanych pod względem: wymiarowo-kształtowym, gatunku żeliwa, wymagań jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych Indywidualność – produkcja o charakterze jednostkowym (a nie masowym), technologia dla każdego odlewu wykonywanego na nowej linii będzie indywidualnie projektowana z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klienta ujętych w zamówieniach przy wykorzystaniu systemu MAGMASOFT

7 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Charakterystyka uruchamianej linii produkcyjnej Zakres inwestycji:  Prace projektowe  Wykonanie prac budowlanych niezbędnych dla posadowienia urządzeń  Dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk nowej linii produkcyjnej (Stanowisko do Symulacji Procesu, Topialnia Indukcyjna, Stanowisko Wybijania i Regeneracji Masy, Stanowisko Oczyszczania Odlewów, Centrum Obróbcze CNC)  Zakup oprogramowania MAGMASOFT do projektowania technologii  Zakup prac badawczych niezbędnych do wdrożenia technologii  Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego Okres realizacji inwestycji: Październik 2009 – Czerwiec 2012

8 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Stanowisko do projektowania technologii System MAGMASOFT  Możliwość symulacji: procesu zapełniania wnęki formy metalem, procesu krzepnięcia i stygnięcia odlewu w formie  Symulacja komputerowa rozwoju odkształceń i naprężeń cieplnych w odlewie  Prognozowanie własności mechanicznych oraz mikrostruktury odlewu  Samoczynny dobór i automatyczna optymalizacja kluczowych parametrów procesu wykonania odlewu mających wpływ na jego końcową jakość  Skrócenie czasu wdrażania nowych produktów  Możliwość wyboru najbardziej optymalnej technologii wykonania prototypu pod względem kosztów wytworzenia i wymaganych własności użytkowych

9 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Stanowisko Oczyszczania Odlewów Oczyszczarka wirnikowa ze stołem obrotowym  Maksymalna pojemność oczyszczarki: 30 Mg  Możliwość bardzo dokładnego oczyszczania powierzchni odlewów o średnicy do 4250 mm i wysokość do 2500 mm  Możliwość pneumatycznego doczyszczania ręcznego trudnodostępnych miejsc odlewów przy użyciu systemu zabudowanego wewnątrz kabiny oczyszczarki  System automatycznego uzupełniania i regeneracji śrutu czyszczącego  Końcowe stężenie pyłu emitowanego do środowiska: do 5 mg/m3

10 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Topialnia Indukcyjna Piec indukcyjny dwutyglowy średniej częstotliwości  Pojemność tygli pieca: 2 x 12 Mg  Wysoka efektywność energetyczna topienia: możliwość wytopienia 11,7 Mg żeliwa w ciągu godziny przy zużyciu energii ok. 525 kWh/tonę  Temperatura wytapianego żeliwa: do 1520 O C  Możliwość jednoczesnego wytapiania żeliwa w jednym z tygli i podtrzymywania temperatury wytopionego wcześniej żeliwa w drugim tyglu  Zamknięty bezglikolowy wodny system chłodzenia pieca typu „woda – powietrze” wykorzystujący chłodnie wentylatorowe  Końcowe stężenie pyłu emitowanego do środowiska: do 5 mg/m3

11 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Stanowisko Wybijania i Regeneracji Zużytej Masy  Wymiary kraty do wybijania: 5000x5000 mm  Maksymalna nośność kraty: do 50 Mg  Wydajność stanowiska regeneracji: 15 do 20 Mg/h  Możliwość odzysku do 95% piasku kwarcowego z form zużytych odlewniczych wykonanych zarówno z mas ze spoiwami organicznymi, jak i nieorganicznymi  Zamknięty wodny system chłodzenia regeneratora typu „woda – powietrze” wykorzystujący chłodnie wentylatorową i agregat chłodniczy  Końcowe stężenie pyłu emitowanego do środowiska – do 5 mg/m3

12 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Centrum Obróbcze CNC – Obrabiarka Numeryczna  Możliwość kompleksowej, precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewów o masie jednostkowej do 25 Mg i wymiarach do 6000 mm w zakresie: frezowania płaszczyzn pod różnymi kątami wiercenia, rozwiercania i gwintowania otworów wytaczania i obtaczania otworów toczenia powierzchni płaskich i czołowych  Możliwość wykonania operacji obróbczych bez konieczności stosowania olejowych emulsji chłodzących – zagospodarowanie całości odpadów z obróbki jako wsadu do wytapiania żeliwa w nowym piecu

13 Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Okres realizacji projektu: czerwiec 2009 – lipiec 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania Projektu

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google