Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA."— Zapis prezentacji:

1 www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA

2 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Plan prezentacji: 1.Główne cele realizacji Projektu 2.Uwarunkowania przyjętej strategii rozwoju 3.Charakterystyka uruchamianej linii produkcyjnej 4.Źródła finansowania Projektu 5.Podsumowanie i wnioski

3 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Główne cele realizacji Projektu 1.Poprawa jakości produkowanych odlewów staliwnych i żeliwnych oraz poprawa organizacji procesu produkcyjnego (rozdzielenie linii produkcyjnych dla odlewów staliwnych i żeliwnych) 2.Stworzenie warunków do produkcji skomplikowanych odlewów o masie jednostkowej do 30 Mg z wysokiej jakości żeliwa, w tym odlewów z żeliwa sferoidalnego o podwyższonej udarności i odporności na korozję wody morskiej (zakup innowacyjnych urządzeń i technologii) 3.Zmniejszenie energochłonności procesu topienia żeliwa w stosunku do obecnie stosownej technologii wytapiania żeliwa w piecach elektrycznych łukowych 4.Ograniczenie oddziaływania Odlewni na środowisko (emisja do powietrza, odpady, zużycie zasobów środowiska)

4 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Zakup innowacyjnej technologii INITEK do wytwarzania wysokojakościowego żeliwa sferoidalnego w ramach umowy patentowej podpisanej z Firmą FOSECO INTERNATIONAL (2009)  możliwość produkcji żeliwa sferoidalnego o bardzo wysokich parametrach użytkowych (wysoka plastyczność i udarność do -40 O C, odporność na korozję wody morskiej)  stabilność i powtarzalność parametrów jakościowych żeliwa  ograniczenie emisji do środowiska w wyniku: zastosowania specjalnej kadzi, obniżenia temperatury sferoidyzacji oraz zmniejszenia dodatku Mg Uwarunkowania przyjętej strategii rozwoju

5 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Uwarunkowania przyjętej strategii rozwoju Polityka ekologiczna Unii Europejskiej w zakresie energetyki – Pakiet Energetyczno-Klimatyczny z 2008 r.  Zmniejszenie o 20% do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 roku  Zwiększenie do 20% do 2020 r. udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii  Zwiększenie o 20% do 2020 r. efektywności wykorzystania energii w porównaniu do prognozy UE w zakresie zapotrzebowania na paliwa i energię  Polityka Energetyczna Polski (PEP) - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do 15% w 2020 roku

6 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Charakterystyka uruchamianej linii produkcyjnej Innowacyjność - wszystkie urządzenia linii produkcyjnej spełniają unijne wymagania Najlepszych Technik (BAT) dla odlewnictwa Kompleksowość pod względem technologicznym – wytwarzanie wysokojakościowych jednostkowych odlewów od projektu technologii po obrobiony wyrób finalny Uniwersalność – układ oraz parametry techniczne poszczególnych urządzeń wchodzących w skład linii zapewniają możliwość produkcji odlewów zróżnicowanych pod względem: wymiarowo-kształtowym, gatunku żeliwa, wymagań jakościowych oraz parametrów eksploatacyjnych Indywidualność – produkcja o charakterze jednostkowym (a nie masowym), technologia dla każdego odlewu wykonywanego na nowej linii będzie indywidualnie projektowana z uwzględnieniem specyficznych wymagań Klienta ujętych w zamówieniach przy wykorzystaniu systemu MAGMASOFT

7 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Charakterystyka uruchamianej linii produkcyjnej Zakres inwestycji:  Prace projektowe  Wykonanie prac budowlanych niezbędnych dla posadowienia urządzeń  Dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk nowej linii produkcyjnej (Stanowisko do Symulacji Procesu, Topialnia Indukcyjna, Stanowisko Wybijania i Regeneracji Masy, Stanowisko Oczyszczania Odlewów, Centrum Obróbcze CNC)  Zakup oprogramowania MAGMASOFT do projektowania technologii  Zakup prac badawczych niezbędnych do wdrożenia technologii  Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania żeliwa sferoidalnego Okres realizacji inwestycji: Październik 2009 – Czerwiec 2012

8 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Stanowisko do projektowania technologii System MAGMASOFT  Możliwość symulacji: procesu zapełniania wnęki formy metalem, procesu krzepnięcia i stygnięcia odlewu w formie  Symulacja komputerowa rozwoju odkształceń i naprężeń cieplnych w odlewie  Prognozowanie własności mechanicznych oraz mikrostruktury odlewu  Samoczynny dobór i automatyczna optymalizacja kluczowych parametrów procesu wykonania odlewu mających wpływ na jego końcową jakość  Skrócenie czasu wdrażania nowych produktów  Możliwość wyboru najbardziej optymalnej technologii wykonania prototypu pod względem kosztów wytworzenia i wymaganych własności użytkowych

9 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Stanowisko Oczyszczania Odlewów Oczyszczarka wirnikowa ze stołem obrotowym  Maksymalna pojemność oczyszczarki: 30 Mg  Możliwość bardzo dokładnego oczyszczania powierzchni odlewów o średnicy do 4250 mm i wysokość do 2500 mm  Możliwość pneumatycznego doczyszczania ręcznego trudnodostępnych miejsc odlewów przy użyciu systemu zabudowanego wewnątrz kabiny oczyszczarki  System automatycznego uzupełniania i regeneracji śrutu czyszczącego  Końcowe stężenie pyłu emitowanego do środowiska: do 5 mg/m3

10 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Topialnia Indukcyjna Piec indukcyjny dwutyglowy średniej częstotliwości  Pojemność tygli pieca: 2 x 12 Mg  Wysoka efektywność energetyczna topienia: możliwość wytopienia 11,7 Mg żeliwa w ciągu godziny przy zużyciu energii ok. 525 kWh/tonę  Temperatura wytapianego żeliwa: do 1520 O C  Możliwość jednoczesnego wytapiania żeliwa w jednym z tygli i podtrzymywania temperatury wytopionego wcześniej żeliwa w drugim tyglu  Zamknięty bezglikolowy wodny system chłodzenia pieca typu „woda – powietrze” wykorzystujący chłodnie wentylatorowe  Końcowe stężenie pyłu emitowanego do środowiska: do 5 mg/m3

11 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Stanowisko Wybijania i Regeneracji Zużytej Masy  Wymiary kraty do wybijania: 5000x5000 mm  Maksymalna nośność kraty: do 50 Mg  Wydajność stanowiska regeneracji: 15 do 20 Mg/h  Możliwość odzysku do 95% piasku kwarcowego z form zużytych odlewniczych wykonanych zarówno z mas ze spoiwami organicznymi, jak i nieorganicznymi  Zamknięty wodny system chłodzenia regeneratora typu „woda – powietrze” wykorzystujący chłodnie wentylatorową i agregat chłodniczy  Końcowe stężenie pyłu emitowanego do środowiska – do 5 mg/m3

12 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Centrum Obróbcze CNC – Obrabiarka Numeryczna  Możliwość kompleksowej, precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewów o masie jednostkowej do 25 Mg i wymiarach do 6000 mm w zakresie: frezowania płaszczyzn pod różnymi kątami wiercenia, rozwiercania i gwintowania otworów wytaczania i obtaczania otworów toczenia powierzchni płaskich i czołowych  Możliwość wykonania operacji obróbczych bez konieczności stosowania olejowych emulsji chłodzących – zagospodarowanie całości odpadów z obróbki jako wsadu do wytapiania żeliwa w nowym piecu

13 www.metalodlew.pl Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Priorytet 4 – Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie 4.4 – Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Okres realizacji projektu: czerwiec 2009 – lipiec 2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Źródła finansowania Projektu

14 www.metalodlew.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Www.metalodlew.pl Nowoczesna linia do wytwarzania wysokojakościowych odlewów żeliwnych w METALODLEW SA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google