Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100"— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100 http://gim22lodz.home.pl gim22lodz@gmail.com http://gim22lodz.home.pl

2 O nas: Jest 18 oddziałów, w których uczy się 470 uczniów Uczniów obowiązują dwa języki obce: angielski i drugi język obcy wybrany przez uczniów: niemiecki, francuski lub rosyjski Jest klasa sportowa: lekka atletyka, koszykówka dziewcząt Uczniowie mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania Zapewniamy wykwalifikowaną i miłą kadrę nauczycielską

3 Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki to SZKOŁA Z KLASĄ ponieważ Dobrze uczymy każdego ucznia Oceniamy sprawiedliwie Uczymy myśleć i rozumieć świat Rozwijamy społecznie Pomagamy uwierzyć w siebie Przygotowujemy do przyszłości Tytuł ten uzyskaliśmy w roku szkolnym 2002/2003 w akcji organizowanej pod patronatem Prezydenta RP przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej

4 Publiczne Gimnazjum nr 22 Szkołą Odkrywców Talentów

5 Nasze certyfikaty W trakcie istnienia naszej szkoły zdobyliśmy wiele certyfikatów. Oto niektóre z nich:  Certyfikat potwierdzający działalność innowacyjną Szkolnego Klubu Europejskiego;  Certyfikat Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego;  Certyfikat akcji „Szacunek zmienia szkołę – Operacja Zielona Wstążka”;  Certyfikat potwierdzający zorganizowanie wzorcowego wewnątrzszkolnego systemu orientacji i poradnictwa zawodowego;  Certyfikat akcji „Szkoła bez przemocy”;

6 Projekt szwajcarski W roku szkolnym 2013/2014 nasze gimnazjum uczestniczy w programie „SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ„ Poprzez różnorodne działania prozdrowotne staramy się o ten certyfikat. Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

7 Warunki lokalowe W dużym 2-piętrowym budynku mieszczą się 22 sale lekcyjne oraz biblioteka

8 Sale lekcyjne Pracownie informatyczne Są 2 pracownie komputerowe  komputery iMac firmy Apple  komputery PC (obydwie platformy z funduszu EFS)  stałe łącze internetowe

9 Sale multimedialne W szkole funkcjonują pracownie multimedialne wyposażone w nowoczesne rzutniki, ekrany i tablice interaktywne. W przygotowaniu są kolejne takie sale - sala kinowa

10 EKOSALA W 2012 roku została utworzona pracownia EKOSALA Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia” 2012 rok. W EKOSALI odbywają się zajęcia z biologii w klasach 1 – 3 gimnazjum, zajęcia koła ekologicznego, pojedyncze lekcje chemii i fizyki z uwzględnieniem zagadnień ekologicznych. Efektem prowadzonych zajęć będzie podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, wyrobienie nawyków ochrony środowiska, racjonalnego gospodarowania energią i wodą. Uczniowie zdobędą wiedzę potrzebną do obserwacji otaczającego nas świata oraz umiejętności do wykrywania zagrożeń środowiska naturalnego.

11 Warunki do uprawiania sportu  ogromna sala gimnastyczna ma wielkość boiska piłkarskiego  siłownia  boisko  kort tenisowy  zajęcia na pływalni w SP19 i SP 137

12 Zajęcia sportowe i 4 godzina wf piłka siatkowa piłka koszykowa piłka nożna tenis ziemny unihokej aerobic tenis stołowy tańce rekreacja ruchowa lekkoatletyka

13 Sport -to sposób na nudę Szeroka oferta zajęć sportowych pozwala na rozwój uczniowskich talentów

14 Przedmiotowe koła zainteresowań informatyczne matematyczne biologiczne chemiczne fizyczne geograficzne języka angielskiego języka niemieckiego polonistyczno-dziennikarskie szachowe inne zgodnie z potrzebami uczniów

15 W szkole działają Koło Przyjaciół Łodzi Klub Europejski Zespół muzyczny Koło szachowe Szkolne koło Caritas Uczniowski Klub Sportowy

16 Gazetki szkolne Gazetka SuperMycha wydawana w formie elektronicznej, zamieszczana na stronie internetowej gimnazjum Gazetka PODGLĄDACZ wydawana w tradycyjnej formie

17 Edukacja kulturalna. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych, przygotowanie młodego widza do świadomego odbioru kultury. Nauki matematyczne i przyrodnicze- koła zainteresowań Uczniowie z sukcesami brali udział w wielu imprezach literackich. Zajmowali czołowe miejsca w konkursach literackich i artystycznych. Koła i zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno- przyrodniczych pozwalają poznawać zagadnienia wykraczające poza podstawę programową przedmiotów.. Nauczyciele przekazują młodzieży swoją pasję do poznawania tajemnic matematyki, przyrody, Polski i świata.

18 Promocja zdrowia  Należymy do Łódzkiej Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie  Współpracujemy z poradniami psychologicznymi, Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Łódzkim  Organizujemy konkursy promujące zdrowy styl życia  Organizujemy międzyszkolne zawody sportowe

19 Przygotowanie do życia w społeczeństwie - Dni Wiosny w Europie Cykliczne imprezy organizowane pod hasłem - Dzień Wiosny w Europie to nie tylko okazja, aby uczniowie mogli podzielić się swoimi pomysłami oraz sugestiami dotyczącymi współczesnych zagadnień. To nie tylko zachęta do aktywnego obywatelstwa. To również szansa dla uczniów, młodych, kreatywnych ludzi do skonfrontowania swoich poglądów z poglądami bardziej doświadczonych w tym samorządowców i rodziców.

20 Działania wychowawcze i profilaktyczne Działania wychowawcze Współpraca z rodzicami to wsparcie dydaktyczne dla szkoły Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci Organizowanie spotkań i prelekcji wspierających rodziców w procesie wychowania Funkcjonowanie „elektronicznego dziennika” Działania profilaktyczne- prelekcje, warsztaty: uzależnienia przemoc zagrożenia ze strony sekt tolerancja asertywność dojrzewanie umiejętność radzenia sobie ze stresem relaksacja

21 Innowacje i udział w projektach z EFS „Wsparcie na starcie ”- Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem głównym projektu jest osiągnięcie przez uczniów nowych umiejętności dokonywania świadomych wyborów dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej w okresie od 1 listopada 2010 r. do 31 marca 2012 r. Realizacja programu innowacyjnego z matematyki w latach 2009-2012 Realizacja projektu innowacyjnego „Innowacyjna Technika- program zajęć dla uczniów gimnazjów” przy współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną i ORE - od 1 września 2013 r. Realizacja od 1 września 2011 r. projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”,: - Zostać przedsiębiorczym we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Partnerami, Państwową Wyższa Szkołą Zawodową w Skierniewicach oraz Firmą Bull Design z Warszawy - Rozwój zainteresowań uczniów drogą do kariery – autorstwa Ecorys Polska sp. z o.o. Bożeny Zając, Agnieszki Mikiny, Wojciecha Krefta, Konrada Rokoszewskiego, Andrzeja Zająca

22 Współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Łodzi Teatrem Wielkim w Łodzi Centrum filmowym Helios Poleskim Domem Kultury Stowarzyszeniem na rzecz Zdolnych Województwa Łódzkiego Uczniowskim Klubem Sportowym „UKS 44” Caritas Łódzki Zakonem Świętego Jerzego Domem Opieki Poradniami specjalistycznymi Szkołami łódzkimi PTTK „Wisła” „Europejskim Centrum Młodzieży” Instytutem Europejskim Młodzieżową Radą Miasta ŁCDNiKP

23 Integrujemy się podczas (1) Biesiad Gimnazjalistów (wspólne zabawy uczniów, rodziców i nauczycieli) Majówki klas II Szkolnych ostatków- dzień przebierańców dyskotek koncertów muzycznych wspólnych wyjść do kin i teatrów

24 Integrujemy się podczas (2) rajdów po Łodzi i okolicach rajdów górskich im. Jerzego Kukuczki wyjazdów zagranicznych „zielonych szkół”

25 Organizujemy imprezy cykliczne Halowy miting skoku wzwyż pod patronatem Artura Partyki i Edwarda Hatali Szkolny Festiwal Talentów „Mam Talent” –prezentacja uzdolnień artystycznych uczniów Dzień Wiosny w Europie Dzień Życzliwości

26 Wspólne wyprawy z Klubem Europejskim Wyjazdy organizowane przez Klub Europejski wyróżniają się od innych tym, że pozostawiaj wiele wspaniałych wspomnień związanych i z ludźmi i miejscami. Pozwalają na poznawanie innych systemów edukacji, nawiązywanie znajomości z uczniami ze szkół w całej Europie.

27 Współpraca zagraniczna Wymiana uczniów…11 października 2013 część uczniów z naszego gimnazjum wyjechała na wymianę do Lyonu. Zwiedzili tam dużo zabytków takich jak: Bazylika poświęcona Maryi Pannie oraz replika wieży Eiffla, które znajdują się na wzgórzu Fourvier, słynny plac Bellecour, Interpol, Urząd miasta i wiele innych atrakcji. Wszyscy wrócili weseli acz smutni, że to już koniec ich pobytu w pięknej Francji.

28 Sukcesy uczniów Odnosimy sukcesy w: Konkursach przedmiotowych - od 2002r. 68 uczniów zostało laureatami i 139 finalistami konkursów przedmiotowych Łódzkiego Kuratora Oświaty Zawodach sportowych na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim Konkursach artystycznych Uczniowie są stypendystami programów wspierających młodzież szczególnie uzdolnioną W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie Tesco dla Szkół – „Talent do niemarnowania”.

29 Wspólne budowanie szkolnych tradycji Promowanie uzdolnień uczniów poprzez: Przyznawanie najlepszemu absolwentowi naszego Gimnazjum w danym roku szkolnym statuetki PRIMUS INTER PARES Organizowanie imprez promujących talenty uczniów i ich zainteresowania

30 Wyniki egzaminów gimnazjalnych Od początku istnienia gimnazjum nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki z egzaminów gimnazjalnych. Gimnazjum od lat utrzymuje wysoki poziom wskaźnika EWD- szkoła sukcesu. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania, będący miarą efektywności pracy szkoły.

31 Wyniki badania PISA 2009 w Publicznym Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki wyniki uzyskane przez uczniów naszego gimnazjum

32 Jednolity strój szkolny obowiązkowa koszulka z logo, a w chłodne dni marynarka z logo. Strój galowy to marynarka z logo szkoły, biała bluzka/ koszula, granatowa spódnica/spodnie. Uczniowie mogą zakupić koszulki w szkole, marynarki zamówić w szkole lub zakupić we własnym zakresie i naszyć logo szkoły (do nabycia w sekretariacie).

33

34

35 Posiłki Posiłki można kupić w: stołówce (dwudaniowy obiad ) sklepiku automacie ciepłe napoje z automatu „Czekoladka”

36 Opieka medyczna  W szkole codziennie dyżuruje pielęgniarka  Uczniowie mogą korzystać z opieki stomatologicznej  Współpracujemy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz zdrowia uczniów: Zakładami Opieki Zdrowotnej Lekarzami specjalistami w zakresie badań specjalistycznych młodzieży

37 Dyżury: Godziny urzędowania sekretariatu: poniedziałek w godz. 11:00 - 17:30 od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 15:30 Dyżury pedagoga szkolnego: poniedziałek w godz. 9:00 – 13:00 wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00 – 13:00 środa w godz. 13:00 – 17:00

38


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum nr 22 im. Jerzego Kukuczki 94-054 Łódź, ul. Kusocińskiego 100"

Podobne prezentacje


Reklamy Google