Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Co to jest bioróżnorodność? 2. Zanieczyszczenia mórz i oceanów. 3. Skutki zanieczyszczeń. 4. Jak możemy chronić bioróżnorodność mórz i oceanów? 5. Źródła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Co to jest bioróżnorodność? 2. Zanieczyszczenia mórz i oceanów. 3. Skutki zanieczyszczeń. 4. Jak możemy chronić bioróżnorodność mórz i oceanów? 5. Źródła."— Zapis prezentacji:

1 1. Co to jest bioróżnorodność? 2. Zanieczyszczenia mórz i oceanów. 3. Skutki zanieczyszczeń. 4. Jak możemy chronić bioróżnorodność mórz i oceanów? 5. Źródła informacji

2 * Bioróżnorodność-zróżnicowanie życia na wszelkich poziomach jego organizacji. Obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków oraz ekosystemów. * Wszystko wskazuje na to, że pomimo niszczącej działalności człowieka, żyjemy w epoce wyjątkowej różnorodności fauny i flory. Liczba gatunków rosła w trakcie ewolucji, obniżając się po każdym z okresów wielkiego wymierania. * Liczbę gatunków na Ziemi obniżały nie tylko gwałtowne katastrofy. W ciągu ery mezozoicznej na całej Ziemi panował klimat tropikalny lub subtropikalny bez lodowców i stref zimnych. Ocean był ciepłym zbiornikiem z bardzo słabym mieszaniem wody. Na głębokości poniżej 200 m panowały warunki beztlenowe - tak jak obserwujemy to dziś w Morzu Czarnym. Życie ewoluowało więc w wodach płytkich i powierzchniowych. 1.Bioróżnorodność

3 Ta historyczna przeszłość tłumaczy, dlaczego do dziś liczba gatunków występujących na płytkim dnie morskim jest dużo wyższa niż gatunków zasiedlających toń wodną otwartego oceanu. Gigantyczna, trójwymiarowa przestrzeń wód otwartego oceanu zamieszkana jest tylko przez około 1200 gatunków ryb, podczas gdy w wąskim pasie wód przybrzeżnych żyje ponad 13 tys. gatunków. Pionowe mieszanie wód oceanu, które umożliwia dopływ natlenionych wód do jego głębin, umożliwiając ekspansję fauny, rozpoczęło się dopiero w czasie trzeciorzędowego oziębienia klimatu

4 2.Zanieczyszczenia Zanieczyszczenie wód jest spowodowane głównie substancjami chemicznymi, bakteriami i innymi mikroorganizmami, obecnymi w wodach naturalnych w zwiększonej ilości. Substancje chemiczne, organiczne i nieorganiczne (mineralne) występują w postaci roztworów. Do najczęściej występujących zanieczyszczeń wód powierzchniowych należą pestycydy, substancje powierzchniowo czynne: metale ciężkie: ołów, miedź, rtęć i cynk. Większość zanieczyszczeń wód działa toksycznie na organizmy wodne. Zanieczyszczenia na trwałe pozostają w środowisku wodnym. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami. Innymi źródłami zanieczyszczeń wód są transport wodny i lądowy, stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych oraz odpady komunalne i przemysłowe. Obieg wody w przyrodzie został zakłócony przez człowieka – wycinanie lasów, monokulturę rolnictwa, niewłaściwe i nadmierne zabiegi rolnicze.

5 3.Skutki zanieczyszczeń Degradacja środowiska naturalnego Wprowadzane do Bałtyku zanieczyszczenia niszczą naturalne warunki życia dla żywych organizmów. Maja także negatywny wpływ na życie człowieka. Skażenia mikrobiologiczne, zakwity glonów, zanieczyszczenia olejowe, czy wyrzucane do morza śmieci pogarszają stan wód, plaż i kąpielisk nadmorskich, uniemożliwiając nam korzystanie z dobrodziejstw morza.

6 4.Ochrona bioróżnorodności Co możemy zrobić, by zmniejszać zanieczyszczenie wody: nie wylewaj żadnych chemikaliów do miski ustępowej lub umywalki, czyli żadnych resztek lakierów, farb, pozostałości po doświadczeniach chemicznych lub z laboratorium fotograficznego. To wszystko jako odpady specjalne, odnieś do specjalnych punktów zbiorczych, przekonaj rodziców, aby używali tylko takich proszków do prania, płynów do mycia naczyń lub mydeł, które są przyjazne dla środowiska (ulegają biodegradacji, nie zawierają fosforanów). Środek zmiękczający do płukania jest również niebezpieczny dla wody a ponadto zbyteczny, nie myj samochodu na ulicy, ponieważ razem z szamponem do mycia samochodu spłyną do kanalizacji także zmyte resztki benzyny i oleju, za pomocą płytek testujących na zawartość azotanów (dostępne w aptece) możesz sam sprawdzić zawartość azotanów w wodzie pitnej. Możesz także zapytać o zawartość azotanów w zakładach wodociągowych, tylko bardzo zabrudzona bieliznę należy prać w proszku z wybielaczem optycznym. Stosowanie proszku w nadmiarze, nie poprawi jakości prania a szkodzi środowisku, nie używaj środków zawierających detergenty, chlor i związki alkaiczne do mycia naczyń i sztućców, pomimo płukania pozostają na powierzchni mytych przedmiotów skąd trafiają, również do naszego organizmu, staraj się nie kupować ubrań, których nie można prać w wodzie, lecz trzeba czyścić chemicznie. Uświadom innych!

7 Źródła: Wikipedia.pl,google.pl, zwik-grodzisk.pl/, zadane.pl/, archiwum.wiz.pl/. zwik-grodzisk.pl/zadane.pl/ archiwum.wiz.pl/


Pobierz ppt "1. Co to jest bioróżnorodność? 2. Zanieczyszczenia mórz i oceanów. 3. Skutki zanieczyszczeń. 4. Jak możemy chronić bioróżnorodność mórz i oceanów? 5. Źródła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google