Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W klasie II b. Dla dziewcz ą t z klasy II b, wtorek 8 marca, by ł dniem pe ł nym niespodzianek i przyjemno ś ci. Rozpocz ął si ę od z ł o ż enia ż ycze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W klasie II b. Dla dziewcz ą t z klasy II b, wtorek 8 marca, by ł dniem pe ł nym niespodzianek i przyjemno ś ci. Rozpocz ął si ę od z ł o ż enia ż ycze."— Zapis prezentacji:

1 W klasie II b

2 Dla dziewcz ą t z klasy II b, wtorek 8 marca, by ł dniem pe ł nym niespodzianek i przyjemno ś ci. Rozpocz ął si ę od z ł o ż enia ż ycze ń wychowawczyni, która w tym dniu obchodzi ł a równie ż swoje imieniny.

3 Klasowym zwyczajem solenizant ka cz ę stowa ł a wszystkich czekoladowymi cukierkami.

4 Nast ę pnie ch ł opcy z ł o ż yli ż yczenia swoim kole ż ankom, które nie kry ł y zadowolenia. Do ż ycze ń do łą czyli s ł odkie upominki i szczere u ś miechy.

5 W rewan ż u za „Dzie ń Ch ł opaka” koledzy wr ę czyli dziewcz ę tom zaproszenia na wycieczk ę do Afrykarium.

6 D ż entelmeni z II b pami ę tali, aby w tym dniu, z ł o ż y ć ż yczenia wszystkim ucz ą cym w klasie paniom: Katarzynie S ł abosz, Lidii Bajcarz, Joannie Ł ab ę dzkiej i Marzenie Kalinowskiej.

7 Dzie ń zako ń czy ł si ę kolejn ą niespodziank ą, przygotowan ą przez pani ą Anet ę Drozd ę, warsztatami tanecznymi prowadzonymi przez pana Mariusza Mierzw ę, w ł a ś ciciela studia „Mierzwa Dance Center”. Beata Strza ł kowska


Pobierz ppt "W klasie II b. Dla dziewcz ą t z klasy II b, wtorek 8 marca, by ł dniem pe ł nym niespodzianek i przyjemno ś ci. Rozpocz ął si ę od z ł o ż enia ż ycze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google