Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gdańska Rada Oświatowa Podstawa prawna powołania oraz kompetencje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gdańska Rada Oświatowa Podstawa prawna powołania oraz kompetencje."— Zapis prezentacji:

1 Gdańska Rada Oświatowa Podstawa prawna powołania oraz kompetencje

2 2 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zm. Art. 48 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać radę oświatową działającą przy tym organie. 2. Do zadań rady oświatowej należy: 1) badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania, 2) opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej wydatków na oświatę, 3) opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek, 4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty, 5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty. 3. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić radzie oświatowej projekty aktów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4. Art. 49 Organ, o którym mowa w art. 48 ust. 1, ustala: 1) skład i zasady wyboru członków rady oświatowej, 2) regulamin działania rady oświatowej.

3 3 Zadania dodane do katalogu ustawowego na wniosek radnych: wypracowywanie polityki oświatowej oraz opiniowanie projektów zmian strukturalnych w sferze edukacji wypracowywanie miejskich programów w zakresie oświaty

4 4 Dlaczego taka konstrukcja Rady Oświatowej? Zaprosiliśmy przedstawicieli podmiotów, których opinie są ważne dla losów gdańskiej oświaty, jak Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Marszałkowski, Sąd Rodzinny, związki zawodowe Uwzględniliśmy różne środowiska, które były do tej pory aktywne i chcą współpracować z miastem

5 5 W składzie Rady dyrektorzy miejskich placówek oświatowych wybrani demokratycznie przedstawiciel dyrektorów miejskich przedszkoli przedstawiciel dyrektorów miejskich szkół podstawowych przedstawiciel dyrektorów miejskich gimnazjów przedstawiciel dyrektorów miejskich liceów ogólnokształcących przedstawiciel dyrektorów miejskich techników i zasadniczych szkół zawodowych przedstawiciel dyrektorów miejskich poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i ośrodków specjalnych oraz innych miejskich placówek oświatowych

6 6 Losy projektu aktu prawa miejscowego wydawanego w sprawach oświaty po powołaniu Rady Oświatowej Prezydent Rada Miasta Komisja Edukacji Rada Oświatowa Projekt uchwały Przewodniczący Rady Miasta Opinia o projekcie uchwały Opinia o projekcie uchwały Uchwała

7 7 Co zyskujemy powołując Radę Oświatową? Wyjście naprzeciw postulatom środowisk oświatowych i naukowych zainteresowanych aktywnym udziałem w dyskusji dotyczącej podnoszenia jakości gdańskiej edukacji Dodatkowe pomysły i opinie dotyczące kierunków zmian w gdańskiej oświacie i projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach oświaty Zwiększenie zaangażowania w prace nad podnoszeniem jakości gdańskiej edukacji Kompleksową i wszechstronną weryfikację koncepcji rozwoju gdańskiej oświaty Interesujące doświadczenia nabyte przez członków Gdańskiej Rady Oświatowej podczas uczestnictwa w dyskusji o reformowaniu gdańskiego systemu edukacji

8 8 Od strony Urzędu Miasta: Dodatkowy czas pracy oraz mobilizacja dla urzędników, którzy będą przygotowywać materiały dla Rady Oświatowej Konieczny wysoki poziom merytoryczny materiałów analitycznych dotyczących oświaty


Pobierz ppt "Gdańska Rada Oświatowa Podstawa prawna powołania oraz kompetencje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google