Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje paliw kopalnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje paliw kopalnych"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje paliw kopalnych
Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych

2 Gaz ziemny Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca od 39% do 99% metanu (CH4) Domieszki: etan - C2H6 propan – C3H8 butan – C4H10 azot, CO, CO2, hel, siarkowodór (H2S) Występowanie gazu ziemnego: samodzielne złoża, złoża ropy naftowej w której w/w węglowodory mogą być rozpuszczone, z łoża węgla kamiennego, w postaci zestalonej (wodziany) na dnie oceanów

3 Właściwości metanu (warunki ciśnienia i temperatury pokojowej)
Właściwości fizyczne: Gaz bezbarwny, bezwonny, bez smaku (w sieci jest sztucznie nawaniany), Gęstość mniejsza od gęści powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych (benzyna, nafta) Właściwości chemiczne: gaz palny (5 -15% metanu w powietrzu stanowi mieszaninę wybuchową CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O + energia cieplna 2CH4 + 3O2  2CO + 4H2O + energia cieplna CH4 + O2  C + 2H2O + energia cieplna Zastosowanie: podstawowy surowiec energetyczny i w przemyśle chemicznym.

4 Ropa naftowa i jej właściwości
Jednorodna mieszanina węglowodorów ciekłych zawierających od 5 do 14 at. C w cząsteczkach (C5H12 – C14H30, pentan heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, undekan, dodekan, tridekan, tetradekan) wzajemnie rozpuszczających się oraz rozpuszczone w nich węglowodory gazowe i stałe (parafiny, lepiki, smoły, asfalty) Właściwości fizyczne: gęsta, mazista ciecz barwy brunatnej o charakterystycznym zapach, gęstość mniejsza od gęstości wody, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszcza się w węglowodorach ciekłych (benzyna, nafta)

5 Ropa naftowa i jej właściwości
Właściwości chemiczne: ciecz palna, temperatura zapłonu zależy do temp zewnętrznej oraz składu ropy, w powietrzu atmosferycznym spala się żółtym kopcącym płomieniem (do gaszenia nie należy używać strumienia wody) Zastosowanie: surowiec do otrzymywania paliw płynnych, lepików, asfaltów, smoły, do otrzymywania związków organicznych dla przemysłu chemicznego, kosmetycznego i farmaceutycznego

6 Węgle kopalne i ich właściwości
Antracyt – odmiana węgla kamiennego Właściwości Zawiera od 94 – 97% węgla pierwiastkowego Twardy, barwy czarnej z silnym połyskiem Odmiana węgla o największej zawartości węgla Wysokokaloryczne paliwo, przemysł hutniczy, produkcja koksu

7 Węgle kopalne i ich właściwości
Węgiel kamienny Właściwości Zawiera % węgla pierwiastkowego Twardy ale kruchy, barwy czarnej Zastosowanie: surowiec energetyczny, otrzymywanie koksu, w procesie pirolizy otrzymuje się różnorodne związki organiczne i nieorganiczne stosowane w przemyśle chemicznym

8 Węgle kopalne i ich właściwości
Węgiel brunatny Właściwości Zawiera % węgla pierwiastkowego kruchy, barwy brunatnej lub czarnej Zastosowanie: surowiec energetyczny, domieszki stosowane do otrzymywanie podłoży w uprawie roślin

9 Węgle kopalne i ich właściwości
Torf wysoki Właściwości Zawiera do 60% węgla pierwiastkowego kruchy, barwy brunatnej lub czarnej o dużej pojemności wodnej Zastosowanie: surowiec energetyczny (po wysuszeniu), podłoża w uprawie roślin, nawóz organiczny, medycyna (kąpiele borowinowe)


Pobierz ppt "Rodzaje paliw kopalnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google