Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych. Gaz ziemny  Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca od 39% do 99% metanu (CH 4 )  Domieszki:  etan - C.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych. Gaz ziemny  Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca od 39% do 99% metanu (CH 4 )  Domieszki:  etan - C."— Zapis prezentacji:

1 Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych

2 Gaz ziemny  Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca od 39% do 99% metanu (CH 4 )  Domieszki:  etan - C 2 H 6  propan – C 3 H 8  butan – C 4 H 10  azot, CO, CO 2, hel, siarkowodór (H 2 S)  Występowanie gazu ziemnego:  samodzielne złoża,  złoża ropy naftowej w której w/w węglowodory mogą być rozpuszczone, z  łoża węgla kamiennego,  w postaci zestalonej (wodziany) na dnie oceanów

3 Właściwości metanu (warunki ciśnienia i temperatury pokojowej)  Właściwości fizyczne:  Gaz bezbarwny, bezwonny, bez smaku (w sieci jest sztucznie nawaniany),  Gęstość mniejsza od gęści powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w rozpuszczalnikach organicznych (benzyna, nafta)  Właściwości chemiczne: gaz palny (5 -15% metanu w powietrzu stanowi mieszaninę wybuchową  CH 4 + 2O 2  CO 2 + 2H 2 O + energia cieplna  2CH 4 + 3O 2  2CO + 4H 2 O + energia cieplna  CH 4 + O 2  C + 2H 2 O + energia cieplna  Zastosowanie:  podstawowy surowiec energetyczny i w przemyśle chemicznym.

4 Ropa naftowa i jej właściwości  Jednorodna mieszanina węglowodorów ciekłych zawierających od 5 do 14 at. C w cząsteczkach (C 5 H 12 – C 14 H 30, pentan heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, undekan, dodekan, tridekan, tetradekan) wzajemnie rozpuszczających się oraz rozpuszczone w nich węglowodory gazowe i stałe (parafiny, lepiki, smoły, asfalty)  Właściwości fizyczne:  gęsta, mazista ciecz barwy brunatnej o charakterystycznym zapach,  gęstość mniejsza od gęstości wody, nierozpuszczalna w wodzie, rozpuszcza się w węglowodorach ciekłych (benzyna, nafta)

5 Ropa naftowa i jej właściwości  Właściwości chemiczne:  ciecz palna, temperatura zapłonu zależy do temp zewnętrznej oraz składu ropy,  w powietrzu atmosferycznym spala się żółtym kopcącym płomieniem (do gaszenia nie należy używać strumienia wody)  Zastosowanie:  surowiec do otrzymywania paliw płynnych, lepików, asfaltów, smoły,  do otrzymywania związków organicznych dla przemysłu chemicznego, kosmetycznego i farmaceutycznego

6 Węgle kopalne i ich właściwości Antracyt – odmiana węgla kamiennegoWłaściwości  Zawiera od 94 – 97% węgla pierwiastkowego  Twardy, barwy czarnej z silnym połyskiem  Odmiana węgla o największej zawartości węgla  Wysokokaloryczne paliwo, przemysł hutniczy, produkcja koksu

7 Węgle kopalne i ich właściwości Węgiel kamiennyWłaściwości  Zawiera 75 -92% węgla pierwiastkowego  Twardy ale kruchy, barwy czarnej  Zastosowanie: surowiec energetyczny, otrzymywanie koksu, w procesie pirolizy otrzymuje się różnorodne związki organiczne i nieorganiczne stosowane w przemyśle chemicznym

8 Węgle kopalne i ich właściwości Węgiel brunatnyWłaściwości  Zawiera 63 -78% węgla pierwiastkowego  kruchy, barwy brunatnej lub czarnej  Zastosowanie: surowiec energetyczny, domieszki stosowane do otrzymywanie podłoży w uprawie roślin

9 Węgle kopalne i ich właściwości Torf wysokiWłaściwości  Zawiera do 60% węgla pierwiastkowego  kruchy, barwy brunatnej lub czarnej o dużej pojemności wodnej  Zastosowanie: surowiec energetyczny (po wysuszeniu), podłoża w uprawie roślin, nawóz organiczny, medycyna (kąpiele borowinowe)


Pobierz ppt "Źródła energii Rodzaje paliw kopalnych. Gaz ziemny  Mieszanina węglowodorów gazowych zawierająca od 39% do 99% metanu (CH 4 )  Domieszki:  etan - C."

Podobne prezentacje


Reklamy Google