Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R."— Zapis prezentacji:

1 Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R.

2 101,4 101,3 101,7 102,7 104,1 100,9 100,0 102,2 99,9 101,6 99,0 101,0 100,4 97,2 99,3 101,6 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. Rok poprzedni = 100 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 99,6 104,7 111,0 117,3 114,0 115,0 118,2 118,3 115,0 116,0 117,1 2 061 3 307 3 167 3 068 2 968 2 831 2 732 2 611 2 392 2 178 3 447 Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w zł

3 8,4% 8,6% 9,0% 10,3% 6,2% 13,3% 11,8% 8,4% 13,2% 13,3% 11,7% 10,6% 16,3% 12,5% 8,2% 10,2% Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2015 r. Bezrobotni zarejestrowani Bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy 89 151 72 816 52 293 46 311 61 062 59 225 59 134 60 614 59 805 47 115 39 348 169 126 53 52 68 70 88 65 42 28 15 Stopa bezrobocia rejestrowanego BAEL

4 25,8 51,3 47,4 58,6 46,6 47,2 59,2 40,8 57,8 52,4 52,0 53,4 51,0 58,5 48,4 52,8 Udział przeciętnego zatrudnienia w przemyśle w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 zatrudnionego w przemyśle w tys. zł produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 16,2% produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 12,0% produkcja artykułów spożywczych 9,5% produkcja papieru i wyrobów z papieru 8,6% produkcja wyrobów z metali 7,3% produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 5,3% pozostałe działy 41,1% 246,5 260,2 263,3 328,7 374,8 386,5 399,6 416,2 439,4 432,8 Struktura produkcji sprzedanej przemysłu według działów w 2015 r.

5 5,4 6,0 6,9 5,8 5,4 8,5 7,5 8,1 5,9 7,7 8,4 8,1 9,4 9,0 8,9 7,9 Produkcja sprzedana budownictwa Rok poprzedni = 100 Udział przeciętnego zatrudnienia w budownictwie w przeciętnym zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsiębiorstw w 2015 r. Zasoby mieszkaniowe na 1000 ludności w 2014 r. Produkcja sprzedana budownictwa na 1 zatrudnionego w budownictwie w tys. zł 120,3 91,2 123,4 83,8 90,7 109,9 108,3 273,6 261,4 315,3 255,2 272,1 311,5 345,2

6 Podmioty wpisane do rejestru REGON Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. mieszkańców w 2014 r. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w województwie lubuskim na 10 tys. ludności 19,3 8,4 8,0 7,0 6,7 6,2 5,3 5,2 4,7 4,2 2,7 2,3 2,1 1,5 981 1 011 1 047 1 056 1 010 1 004 1 037 1 021 1 052 1 075 1 093 744 767 794 797 749 738 765 741 755 767 762 760 1 075

7 Kapitał zagraniczny według wybranych krajów w 2014 r. Holandia 5,2% Niemcy 22,7% Luksemburg 6,3% Belgia 2,9% Cypr 2,6% Francja 5,4% Włochy 11,1% Szwajcaria 6,6%

8 Produkt krajowy w 2014 r. (szacunek wstępny) Rok poprzedni = 100 104,1 103,7 103,0 103,8 104,3 104,4 102,7 104,7 103,5 103,0 102,2 104,9 103,7 103,3 103,4 104,1 Produkt krajowy brutto w zł na 1 mieszkańca Nakłady inwestycyjne w zł na 1 mieszkańca 21 579 23 390 25 142 27 827 29 106 30 198 31 705 33 727 35 066 35 768 2 728 3 287 3 537 4 529 4 382 4 380 7 329 7 810 5 644 5 168 4 712

9 305 zł 1 218 zł 105 zł 368 zł 67 zł 550 zł 265 zł 122 zł 281 zł 122 zł 321 zł 87 zł 196 zł 111 zł 449 zł 437 zł Nakłady wewnętrzne na B+R na 1 mieszkańca Udział nakładów wewnętrznych na nauki inżynieryjne i techniczne w nakładach na działalność B+R ogółem Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną (w % ogółu przedsiębiorstw) Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych/istotnie ulepszenia w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedaży wyrobów ogółem 35,6 14,1 26,6 9,9 11,0 11,5 10,6 13,1 14,9 11,7 11,3 13,3 8,2 17,2 4,0 3,9 4,9 6,5 5,7

10 21,7% 11,4% 15,3% 12,0% 17,4% 16,9% 11,9% 14,0% 13,1% 20,2% 17,1% 26,0% 23,9% 22,6% 14,8% 21,1% Dochód rozporządzalny na 1 osobę w zł Relatywna granica ubóstwa w 2014 r. Odsetek gospodarstw domowych żyjących w ubóstwie Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności 842,29 694,25 914,30 1 058,86 1 103,32 1 153,06 1 189,89 1 231,16 1 238,06 1 285,37 14,7 14,2 12,5 11,8 13,8 15,9 13,4 13,3 15,0 17,4 345 372 402 437 443 459 487 507 528 547

11 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 2045 Prognoza ludności według ekonomicznych grup wieku w tys. do 2050 r. 1 018 1 016 1 014 1 012 1 010 997 980 958 933 906 1 019 879 OGÓŁEM POPRODUKCYJNY NIEMOBILNY MOBILNY PRODUKCYJNY PRZEDPRODUKCYJNY Współczynnik obciążenia demograficznego 3 475 5 349 1 710 2 904 1 018 3 373 4 571 996 2 494 2 086 2 140 1 440 1 189 1 257 2 308 2 128 Ludność w tys. w 2015 r. Stan w dniu 31 XII

12

13 Zrównoważony, innowacyjny rozwój. Realizacja tzw. inteligentnych specjalizacji: Zdrowie i jakość życia - ekorozwój Zielona gospodarka – ekoinnowacje Innowacyjny przemysł – zrównoważony rozwój Racjonalne wykorzystanie naturalnego bogactwa: walorów najwyższej w kraju lesistości (52%) 500 bardzo czystych i naturalnych jezior 2 Parków Narodowych i 64 rezerwatów przyrody niepowtarzalności wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO – Łuku Mużakowa Umiejętne i nowoczesne technologie wykorzystania bogactw naturalnych: kopalnie węgla brunatnego kopalnie miedzi i platyny


Pobierz ppt "Roman Fedak – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze GORZÓW WIELKOPOLSKI, 30 MAJA 2016 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google