Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00"— Zapis prezentacji:

1 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Aktualizacja Strategii Polskiej Grupy Zbrojeniowej Warszawa, 31 maja 2016

2 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Dlaczego PGZ potrzebuje aktualizacji strategii 3 Sytuacja Grupy i jej otoczenie rynkowe 8 Nowe Cele Strategiczne11 Agenda

3 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Dlaczego PGZ potrzebuje aktualizacji strategii? Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa Europy Zachodniej i Środkowej Przeniesienie Spółki pod nadzór Ministra Obrony Narodowej Zapowiadane przez MON zmiany w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP Wyzwania gospodarcze, przed jakimi stoi Polska Zmiana perspektywy w spojrzeniu na plany rozwoju PGZ 3 3

4 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Po zakończeniu programów PMT 2013-2022 bez rozwoju eksportu produktów „S” i budowy rynku wyrobów cywilnych, przychody PGZ mogą się drastycznie obniżyć Po zakończeniu głównych wydatków PMT konieczny wzrost przychodów z biznesu eksportowego i cywilnego PGZ -50% 4 4 Slajd z września 2015

5 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Średnia roczna sprzedaż PGZ w ramach PMT 2022-30 może być znacznie wyższa niż w ramach PMT 2015-22 +25% Średnia 2015-22 Średnia 2023-30 5 5 Inne spojrzenie na te same liczby

6 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Dla utrzymania stabilnej sprzedaży w latach 2022-2030 na poziomie 12 mld PLN wymagane będzie osiągnięcie obrotów z tytułu eksportu oraz wyrobów „C” w wysokości 6 mld PLN Sprzedaż z tytułu eksportu oraz wyrobów „C” w 2030 powinna się kształtować łącznie na poziomie 6 mld PLN Wzrost sprzedaży od roku 2022 z tytułu eksportu i wyrobów cywilnych rekompensuje obniżenie przychodów z tytułu modernizacji technicznej SZ RP +71% 6 6 Slajd z września 2015 ?

7 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Dlaczego PGZ potrzebuje aktualizacji strategii 3 Sytuacja Grupy i jej otoczenie rynkowe 8 Nowe Cele Strategiczne11 Agenda

8 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Stabilna sytuacja makroekonomiczna Wzrost PKB Polski szacowany na poziomie 3,5 - 4% rocznie, co przekłada się na stabilny wzrost wydatków budżetowych na obronność (nie niższe niż 2% PKB z roku poprzedniego) Sytuacja bezpieczeństwa niestabilna Trwający konflikt Rosja/Ukraina, obecnie o niskiej intensywności, skutkuje wzrostem zagrożeń dla Polski i Europy Środkowej, co może wpływać na potrzebę zakupów sprzętu wojskowego Zdestabilizowana sytuacja międzynarodowa na Bliskim Wschodzie. Trwające wielopłaszczyznowe konflikty w regionie, wzmagane przez agresywne działania tzw. Daesh mają wpływ na sytuację na światowym rynku uzbrojenia Utrzymująca się niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie i w krajach północnej Afryki skutkuje narastającą falą imigracji, kierującą się nieprzerwanie od roku w kierunku Europy, co ma wpływ na ekonomię i bezpieczeństwo regionu 1 1 2 2 8 8 Analiza otoczenia zewnętrznego Przewidywane zmiany w funkcjonowaniu systemu zakupów uzbrojenia Wzrastające znaczenie polityki antykorupcyjnej Wdrożenie Programu Wsparcia Bezpieczeństwa Regionu 2022 szansą eksportową Zmiany w otoczeniu prawnym 3 3 Technologie bezzałogowe oraz autonomiczne są bezwzględnie wiodącym trendem przyszłego pola walki Wydłużanie cyklu życia produktów sposobem na podniesienie efektywności wydatków obronnych Pionowa integracja w przemyśle jest szansą na wygenerowanie wysokich synergii biznesowych Rozwiązania „good enough” mające najbardziej optymalny stosunek efektów do kosztów, zdobywają rynek zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym Nowe trendy rynkowe i biznesowe 4 4

9 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Analiza sytuacji wewnętrznej Strukturalne problemy z zatrudnieniem Systemowy problem z pozyskiwaniem pracowników technicznych Niewystarczające kompetencje przy założeniu wejścia na nowe rynki Powyżej 50% zatrudnionych w wieku 55+, brak programów sukcesji Niska efektywność pracy 4 4 9 9 Rozproszone przychody Grupy bez wyraźnej specjalizacji Przychody generowane z ponad 25 grup produktowych Spółki oferują produkty/usługi a nie kompletne systemy uzbrojenia Oferta produktowa nie pokrywa pełnego łańcucha dostaw Ograniczona głębokość oferty w ramach danego rodzaju sprzętu 1 1 Niewielka obecność firmy na rynkach zagranicznych i cywilnych 10% przychodów generowanych jest z eksportu produktów, towarów i materiałów. Główne przychody cywilne i eksportowe generowane przez produkty i usługi morskie Niewiele produktów sztandarowych i eksportowych 2 2 Procesy zarządcze wymagające poprawy Występujące problemy z jakością i terminowością dostaw Niska kooperacja pomiędzy spółkami Grupy, występująca konkurencja wewnętrzna Brak wykorzystania synergii w relacjach poziomych Brak systemowych polityk zarządzania dostawcami i kooperacją zewnętrzną 3 3

10 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Nowe Cele Strategiczne21 Agenda Dlaczego PGZ potrzebuje aktualizacji strategii 3 Sytuacja Grupy i jej otoczenie rynkowe 8 Nowe cele strategiczne11

11 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Cele strategiczne Polskiej Grupy Zbrojeniowej PGZ S.A. strategicznym elementem systemu bezpieczeństwa państwa Globalna oferta PGZ S.A. PGZ S.A. liderem w zakresie gospodarki opartej na wiedzy oraz reindustrializacji Kooperacja i partnerstwo w obszarze produkcji, specjalizacja w obszarze badań i rozwoju 1 1 2 2 3 3 4 4 11 11

12 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa PGZ S.A. strategicznym elementem systemu bezpieczeństwa państwa Wsparcie w realizacji art. 3 Traktatu Północnoatlantyckiego Zwiększanie udziału produkcji PGZ S.A. na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw Produkcja kluczowych elementów sprzętu i uzbrojenia oraz integracja platform Produkcja części zamiennych i serwis 1 1 12 12 Realizacja celu w Biurze Strategii PGZ Przygotowywanie rekomendacji strategicznych dla wyboru partnerów w realizacji poszczególnych programów PMT Wsparcie analityczne w negocjacjach związanych z realizacją programów PMT w zakresie definiowania pożądanej roli produkcyjnej PGZ do poziomu produktów i komponentów

13 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa PGZ S.A. liderem w zakresie gospodarki opartej na wiedzy oraz reindustrializacji PGZ S.A. istotnym ogniwem w realizacji Narodowego Planu Rozwoju Rozwój kapitału ludzkiego: kadr inżynierskich, technicznych i menadżerskich oraz naukowców współpracujących z PGZ S.A. Wsparcie sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw: kooperantów i poddostawców PGZ Przemysł obronny nośnikiem nowych technologii 2 2 13 13 Realizacja celu w Centrum Szkoleń i Rozwoju Kompetencji PGZ Centrum ma integrować działania szkoleniowe i podnoszenie kompetencji pracowników na poziomie grupy kapitałowej Współpraca z uczelniami technicznymi i innymi instytucjami w zakresie szkolenia oraz pozyskiwania kadr dla PGZ

14 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Kooperacja i partnerstwo w obszarze produkcji, specjalizacja w obszarze badań i rozwoju Modele kooperacyjne zgodne z polityką Grupy w zakresie bezpieczeństwa dostaw dla Sił Zbrojnych RP w celu dostarczenia kluczowych zdolności określonych w PMT Koordynacja obszarów inwestycji R&D na poziomie GK PGZ – specjalizacja w wybranych obszarach Akwizycje spółek i myśli technologicznej, fundusze na innowacyjność, fundusze celowe 3 3 14 14 Realizacja celu w Biurze ds. Koordynacji B+R i Produkcji oraz Centrum Innowacyjności PGZ Utworzenie Centrum Innowacyjności PGZ ma na celu zintegrowanie działań badawczo-rozwojowych na poziomie Grupy Kapitałowej Biuro ds. Koordynacji B+R i Produkcji koordynuje podejmowane projekty B+R, aby uporządkować specjalizacje na poziomie zakładów i całej Grupy Kapitałowej

15 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Globalna oferta PGZ S.A. Budowa strategicznych partnerstw wokół realizacji PMT Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw Stworzenie w PMT produktów odpowiadających potrzebom eksportowym Wykorzystanie efektów synergii oraz ciągłej modernizacji technicznej procesów produkcji w spółkach Grupy 4 4 15 15 Realizacja celu w Biurze ds. Koordynacji B+R i Produkcji oraz Biurze Strategii PGZ Koordynacja procesów transferu technologii i modernizacji technologicznej zakładów Wsparcie analityczne w negocjacjach związanych z realizacją programów PMT w zakresie definiowania możliwości uczestnictwa PGZ w międzynarodowych łańcuchach dostaw

16 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa Pierwsze przykłady realizacji celów strategicznych PGZ Listy intencyjne o współpracy z globalnymi liderami Nakierowane na budowanie strategicznych, wieloletnich relacji Relacje partnerskie, a nie podwykonawstwo czy obsługa serwisowa Transfer technologii, modernizacja technologiczna zakładów PGZ Produkcja w Polsce, a nie montaż importowanych podzespołów Zagwarantowanie uczestnictwa w przyszłych zamówieniach eksportowych – włączenie PGZ w międzynarodowe łańcuchy dostaw Rozpoczęta akwizycja spółki Exatel Uzupełnianie kompetencji grupy poprzez akwizycje Orientacja na innowacyjny, zaawansowany technologicznie biznes Realny fundament dla rozwoju domeny Cybertechnologie Utworzenie biura projektowego Skoordynowane zarządzanie projektami realizowanymi w ramach PMT Stopniowe przeniesienie faktycznego kierowania projektami i lidera konsorcjów do PGZ Rzeczywista kontrola jakości i terminowości dostaw 1 1 2 2 3 3 16 16 Utworzenie centralnego business intelligence Scentralizowanie analiz rynkowych, analiz otoczenia i potencjału eksportowego Fundament dla budowania eksportu i partnerskich, efektywnych relacji z instytucjami zagranicznymi 4 4

17 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa 2018 2022 2030 Model Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Akwizycje Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Akwizycje Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Alianse strategiczne Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Alianse strategiczne Koncern zbrojeniowy Dodatkowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia Koncern zbrojeniowy Dodatkowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia Rola PGZ SA Zarządzanie kluczowymi procesami (PMT, inwestycje, B+R, finanse i sprzedaż) i zakładami produkcyjnymi / usługowymi Zarządzanie kluczowymi procesami i zakładami produkcyjnymi / usługowymi Struktura organizacyjna Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji 2015 Osobne spółki Dublowanie funkcji Dublowanie kompetencji Konkurencja w ramach grup produktowych Osobne spółki Dublowanie funkcji Dublowanie kompetencji Konkurencja w ramach grup produktowych Spółka matka Nadzór właścicielski nad spółkami Tworzenie struktury i definiowanie roli spółki Koordynacja PMT Finansowanie kontraktów Wdrożenie CUW Inicjowanie kontaktów handlowych Spółka matka Nadzór właścicielski nad spółkami Tworzenie struktury i definiowanie roli spółki Koordynacja PMT Finansowanie kontraktów Wdrożenie CUW Inicjowanie kontaktów handlowych Samodzielne podmioty zależne kapitałowo od PGZ SA pośrednio lub bezpośrednio 17 17

18 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Polska Grupa Zbrojeniowa 2016 2018 2022 Model Alianse strategiczne Akwizycje Alianse strategiczne Akwizycje Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Dodatkowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Dodatkowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Dodatkowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia Koncern zbrojeniowy Liderzy produktowi Dodatkowe alianse strategiczne, fuzje i przejęcia Rola PGZ SA Budowanie relacji z partnerami zagranicznymi Zarządzanie realizacją PMT Koordynacja B+R Centralne business intelligence Centralizacja kontrolingu Budowanie relacji z partnerami zagranicznymi Zarządzanie realizacją PMT Koordynacja B+R Centralne business intelligence Centralizacja kontrolingu Zarządzanie kluczowymi procesami (PMT, inwestycje, B+R, finanse i sprzedaż) i zakładami produkcyjnymi / usługowymi Zarządzanie kluczowymi procesami i zakładami produkcyjnymi / usługowymi Struktura organizacyjna Samodzielne podmioty zależne kapitałowo od PGZ SA pośrednio lub bezpośrednio Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji Zakłady produkcyjne CUW – grupa zakupów masowych, wsparcie procesów MSTFI - zarządzanie nieruchomościami, finansowanie inwestycji 2015 Osobne spółki Dublowanie funkcji Dublowanie kompetencji Konkurencja w ramach grup produktowych Osobne spółki Dublowanie funkcji Dublowanie kompetencji Konkurencja w ramach grup produktowych Spółka matka Nadzór właścicielski nad spółkami Tworzenie struktury i definiowanie roli spółki Koordynacja PMT Finansowanie kontraktów Wdrożenie CUW Inicjowanie kontaktów handlowych Spółka matka Nadzór właścicielski nad spółkami Tworzenie struktury i definiowanie roli spółki Koordynacja PMT Finansowanie kontraktów Wdrożenie CUW Inicjowanie kontaktów handlowych Samodzielne podmioty zależne kapitałowo od PGZ SA pośrednio lub bezpośrednio 18 18

19 Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00 biuro@pgzsa.pl www.pgzsa.pl Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. ul. Malczewskiego 24 26-609 Radom Biuro w Warszawie ul. Nowy Świat 4a 00-497 Warszawa tel. (48) 22 718 43 00"

Podobne prezentacje


Reklamy Google