Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium magisterskie. Formalności rok akademicki 2013/2014 dr Małgorzata Zięba.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium magisterskie. Formalności rok akademicki 2013/2014 dr Małgorzata Zięba."— Zapis prezentacji:

1 Seminarium magisterskie. Formalności rok akademicki 2013/2014 dr Małgorzata Zięba

2 2 Plan pracy - I semestr, zima 1)Sprawy formalne dotyczące prac magisterskich pisanych na UEK 2)Problemy naukowe – ich formułowanie i uzasadnianie 3)Dyskusja kart programowych 4)Ogólna metodologia badań naukowych 5)Metodyka opracowań pisemnych 6)Gromadzenie danych empirycznych. Studiowanie literatury, zbieranie materiału, prezentacja treści

3 3 Zaliczenie I-go semestru Warunki zaliczenia: 1)Karta programowa pracy magisterskiej (koniec listopada) 2)Literatura (rozdziały teoretyczne) 3)I rozdział teoretyczny – 20.12.2013 4)II rozdział teoretyczny – (początek lutego)

4 4 II semestr, letni  Plan pracy  sprawdzanie kolejnych części pracy (wysyłanych drogą elektroniczną)  konsultacje indywidualne poszczególnych części pracy  Gotowa praca – czerwiec 2013  Zaliczenie II-go semestru: złożona praca magisterska, po sprawdzeniu przez Antyplagiat

5 5 Karta programowa Karta programowa powinna zawierać:  Uzasadnienie wyboru tematu  Cel pracy  Hipoteza główna i hipotezy cząstkowe  Zakres badań empirycznych i metody badawcze  Układ pracy – draft  Wykaz najważniejszych pozycji literatury I obejmować 4-5 stron standardowego tekstu.

6 6 Sprawy formalne dotyczące prac magisterskich pisanych na UEK  Uchwała Rady Wydziału (wymogi stawiane pracom dyplomowym)  Antyplagiat  Tematyka prac – dyskusja  Zagadnienia metodyczne (ogólnie)  Praca naukowa (magisterska): struktura, treść (ogólnie)

7 7 Uchwała Rady Wydziału  w sprawie wymogów stawianych pracom dyplomowym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK  wymogi regulaminowe  wymogi merytoryczne  wymogi redakcyjne  zalecenia edytorskie  archiwizowanie

8 8 Antyplagiat  Zarządzenie Rektora nr R-0121-43/2009 z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie procedury weryfikacji prac dyplomowych systemem antyplagiatowym  raport podobieństwa  Współczynniki podobieństwa określają, jaka część dokumentu wyrażona w liczbie słów jest tożsama z fragmentami tekstów znajdujących się w bazach i w zasobach Internetu.  Współczynnik podobieństwa 1 - jaki % analizowanego tekstu stanowią fragmenty odnalezione w innych dokumentach (nie większy niż 50%).  Współczynnik podobieństwa 2 przy jego wyliczaniu uwzględniane są jedynie dłuższe frazy składające się z liczby słów większej lub równej limitowi Współczynnika (dla UEK ten współczynnik wynosi 35 słów) (nie większy niż 5%).  Współczynnik podobieństwa 3 - jaką część tekstu stanowią fragmenty odnalezione w innych dokumentach  Współczynnik podobieństwa 4 – jaką cześć tekstu stanowią fragmenty odnalezione w innych dokumentach, dłuższe niż 35 słów  Współczynnik podobieństwa 5 – jaka część tekstu jest tożsama z fragmentami odnalezionymi w Bazie Aktów Prawnych

9 9 Problemy naukowe – ich formułowanie i uzasadnianie  Pojęcie problemu naukowego  Rodzaje problemów naukowych (teoretyczne i praktyczne; ogólne i szczegółowe; podstawowe i cząstkowe)  Uzasadnianie problemu naukowego  Rozwiązanie problemu naukowego  Problemy ekonomiczne – ich specyficzne cechy

10 10 Ogólna metodologia badań naukowych  Proces badawczy i jego etapy  Praca naukowa jako rodzaj pracy twórczej  Rodzaje prac naukowych (badawcze, koncepcyjne, metodologiczne; analityczne, syntetyczne; problemowe, przyczynkarskie; teoretyczne, empiryczne, doświadczalne)  Metody badawcze  Źródła informacji

11 11 Metodyka opracowań pisemnych  planowanie konstrukcji opracowania naukowego  typowy układ pisemnej pracy naukowej  wymogi w zakresie struktury prac dyplomowych i magisterskich  typowy schemat pracy dyplomowej / magisterskiej

12 12 Zbieranie materiału do analizy / badania  Gromadzenie danych empirycznych.  Studiowanie literatury,  zbieranie materiału,  prezentacja treści


Pobierz ppt "Seminarium magisterskie. Formalności rok akademicki 2013/2014 dr Małgorzata Zięba."

Podobne prezentacje


Reklamy Google