Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Projekt ma za zadanie odpowiedzieć.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Projekt ma za zadanie odpowiedzieć."— Zapis prezentacji:

1

2 W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Projekt ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie jak w naszej szkole są (bądź jak mogą być) wykorzystywane technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) w uczeniu się i w nauczaniu. W ramach projektu nauczyciele pracują z uczniami metodą projektów edukacyjnych z wykorzystaniem TIK i innymi metodami motywującymi uczniów do samodzielnej pracy i uczenia się. Tegoroczna edycja rusza pod hasłem CZYTAMY I ODKRYWAMY Szkoła z Klasą 2.0 upowszechnia wśród uczniów wiedzę i postawy potrzebne we współczesnym świecie, pomaga rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować szkolną wiedzę w praktyce, bezpiecznie korzystać z Internetu.

3 CO DZIEJE SIĘ W SZKOLE? 1. W programie bierze udział cała szkoła – dyrektor, nauczyciele i uczniowie; 2. Szkoły wypracowują Kodeks 2.0 (zasady korzystania z TIK w edukacji) 3. Prowadzą zajęcia z wykorzystaniem wybranych zasobów i narzędzi 4.Nauczyciele i uczniowie realizują projekty edukacyjne z użyciem nowych technologii, uczące samodzielności, kreatywności i współpracy 5. Szkoła podsumowuje prace i osiągnięcia organizując Szkolny Festiwal 2.0 CO TO JEST TIK? TIK Technologia Informacyjno Komunikacyjna - czyli korzystanie z dostępnych źródeł nowej technologii: komputera, telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego, rzutnika, skanera nie tylko po to aby się bawić, ale również uczyć się.

4 DZIAŁANIA PODEJMOWANE W PROJEKCIE stworzenie Zespołu 2.0 oraz harmonogramu dyskusje nad Kodeksem 2.0 wprowadzanie technologii w pracy na lekcjach i w domu tworzenie materiałów przez nauczycieli na platformę edukacyjną sprawdzanie i testowanie materiałów przez uczniów wykonanie projektów SZKOLNY FESTIWAL

5 EFEKTY DZIAŁAŃ KODEKS 2.0 ZDOBYCIE ODZNAK BLOGOWYCH np. STWORZENIE MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH NA SZKOLNA PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ Z PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH ZORGANIZOWANIE FESTIWALU 2.0 (prezentacja efektów pracy) UZYSKANIE CERTYFIKATU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

6 KODEKS 2.0

7 W pierwszym semestrze każda nowa szkoła obowiązkowo realizuje ścieżkę Kodeks 2.0. Podczas realizacji ścieżki cała społeczność szkoły opracowuje, testuje i weryfikuje Kodeks 2.0, czyli zbiór zasad korzystania z technologii komunikacyjno- informacyjnych w nauczaniu i uczeniu się. Szkolny Kodeks 2.0 ma być użytecznym, realnym dokumentem, ma odpowiadać na prawdziwe potrzeby uczniów i nauczycieli. Tworząc swój kodeks odwołujemy się do podanej listy problemów, ale odpowiadamy na zawarte w niej pytania zgodnie z własnymi potrzebami. Możemy skorzystać z sugestii organizatorów projektu. Szkolny kodeks musi być otwarty, dynamiczny i łatwy do zmodyfikowania, gdy pojawią się nowe narzędzia TIK i nowe możliwości.

8 Na godzinach wychowawczych nauczyciele mają poruszać tematy związane z zasadami korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dyskusje dotyczyć powinny wybranych punktów spośród siedmiu, jakie zaproponowali organizatorzy projektu. Efektem pracy jest stworzenie zasad, jakie pomogą nam wszystkim mądrze i bezpiecznie korzystać z nowych technologii. Przedstawiciele zespołów klasowych zbiorą wypracowane podczas debat klasowych propozycje, a z początkiem grudnia poddane zostaną dyskusji w czasie debaty szkolnej, która zakończy się głosowaniem. Pozwoli to stworzyć Kodeks 2.0, jaki będzie obowiązywał uczniów i nauczycieli naszej szkoły.  Gotowy Kodeks zamieścimy na szkolnej stronie internetowej.  Szkolny Kodeks 2.0 nie powinien zawierać więcej niż kilkanaście, maksimum 20 punktów.  Kodeks 2.0 powinien być dokumentem żywym, z którego korzysta cała społeczność szkolna - także Ci nauczyciele i uczniowie, którzy nie realizują programu.

9 1. UCZ I UCZ SIĘ Z TIK! Jak prowadzić lekcje w sieci – online i offline? Jak korzystać z Internetu, gdy zajęcia nie odbywają się w pracowni i nie wszyscy uczniowie mają dostęp do komputera (tu giełda pomysłów np. dwoje uczniów „oddelegowanych” do wyszukiwania i sprawdzania informacji w internecie - na laptopie)? Jakie narzędzia komputerowe/internetowe mogą się przydać na różnych przedmiotach i do różnych zadań - które programy, jakie strony? Jak odrabiać prace domowe w erze TIK? Kiedy i jak używać sieci w sprawdzaniu wiedzy? Jak realizować zespołowe projekty uczniowskie z wykorzystaniem TIK? Jaki użytek z internetu, komputera i komórek można dopuścić na szkolnych sprawdzianach i egzaminach? 2. Z INFORMACJI KORZYSTAJ SAMODZIELNIE I KRYTYCZNIE. Jak nauczyciele i uczniowie mają korzystać z TIK w nauczaniu, by nie było to bezkrytyczne kopiowanie typu „ctrl c - ctrl v", lecz twórcze wykorzystanie zasobów sieci? Kiedy ściaganie z sieci jest dobre a kiedy złe? Jak rozpoznawać wiarygodne strony i źródła? Jak odróżnić informacje od komentarzy czy opinii? Jak mądrze i skutecznie szukać potrzebnych informacji i materiałów (szkolny poradnik Googlarza) Jak nauczyć się dyskutować i precyzyjnie prezentować swoje poglądy w sieci? Czy i jak reagować na nieprawidłowości, oszustwa, błędy? Jak reagować na przejawy rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji? SIEDEM WĄTKÓW SZKOLNEGO KODEKSU:

10 3. NIE KRADNIJ I NIE DAJ SIĘ OKRAŚĆ! Jak zgodnie z prawem korzystać z dostępnych w sieci materiałów – tekstów, zdjęć, filmów? Gdzie i jak szukać legalnych materiałów do wykorzystania w nauce? Jak podawać autorów i źródła? Jak „czytać” i respektować informacje o prawach autorskich? Jak zadbać o własne prawa? Jak podpisywać swoje teksty, zdjęcia itp.? Kiedy i jak korzystać z wolnych licencji? 4. KOMUNIKUJMY SIĘ! Jak używać TIK do komunikacji w szkole miedzy nauczycielami, nauczycieli z uczniami oraz szkoły z rodzicami (maile, portale społecznościowe itp.)? Jakich informacji nie należy rozpowszechniać tą drogą? Jak stworzyć system monitorowania postępów ucznia, by pomagał on się uczyć (zasady dostępu, systemy ostrzegawcze, linki do materiałów dodatkowych dla uczniów)? Czy w kontaktach nauczycieli z uczniami używać sms-ów? Jaka powinna być szkolna strona internetowa (dobre i złe przykłady)? Kto za nią odpowiada, kto ją prowadzi, co mogą na niej robić uczniowie? Gazetka szkolna w internecie (Q-mam i inne narzędzia) – czy i jak nauczyciele powinni ją kontrolować? Co publiczne, a co prywatne – etykieta dla nowych czasów? 5. KOMPUTERY POD RĘKĄ! Jak zapewnić dostępność komputerów i sieci w szkole, zamiast zamykać je w pracowni komputerowej? Jak sprawiedliwie i sensownie dzielić dostęp do TIK między różne przedmioty, różnych uczniów? Czym się kierować, żeby optymalnie wykorzystać komputery i dostęp do sieci? Rozrywka na szkolnych komputerach – kiedy i w jakim zakresie?

11 6. BĄDŹ BEZPIECZNY W SIECI. Na czym polega bezpieczne korzystanie z sieci? Jakie ślady zostawiasz serfując po Internecie? Jak bez ryzyka korzystać z portali społecznościowych? Komputery szkolne – co uczniowie mogą na nich robić, a czego nie? Czy dane na szkolnych dyskach powinny być szyfrowane? Kontakty z nieznajomymi – kiedy i czym to grozi młodym ludziom? Czy i jak szkoła może uczyć zasad bezpieczeństwa? Co powinno się znaleźć na liście zagrożeń - [np. skimming (kradzież karty kredytowej, kradzież tożsamości przez Internet), phishing (wyłudzanie informacji o koncie bankowym przy pomocy fałszywych „formularzy”), grooming (nakłanianie przy pomocy czatów i forów internetowych do flirtu i spotkania z intencją seksualnego wykorzystania)? Na jakie strony lepiej nie wchodzić (pornografia, hazard, podejrzane stowarzyszenia i organizacje)? Jak reagować na propozycje do robienia interesów? Jak się bronić przed internetowymi przestępcami? 7. NAUCZCIE TEGO DOROSŁYCH! W jaki sposób uczniowie - jako "tubylcy" w dziedzinie nowych technologii - mogą wesprzeć nauczycieli we wprowadzaniu TIK w nauczanie i do szkolnej komunikacji? W jaki sposób stworzyć szkołę ucząca się od swoich uczniów? Czy i jak uczniowie - ze wsparciem nauczycieli - mogą szkolić innych dorosłych, np. swoich rodziców, dziadków czy sąsiadów, w dziedzinie TIK? Jak zbadać potrzeby informacyjno- komunikacyjne osób starszych, potencjalnych uczestników szkoleń, jakie umiejętności najbardziej by się im przydały i jak ich nauczać? Jak przełamać barierę wstydu, że młodzi uczą starszych? Kto i jak ma nadzorować takie zajęcia?

12 OTO KILKA PRZYKŁADOWYCH KODEKSÓW 2.0 Kodeksu TIK 2.0 obowiązujący w Gimnazjum im. Macieja Rataja opracowany w roku szkolnym 2011/2012 OTWARTOŚĆ – mrat.pl stroną tworzoną przez uczniów – w każdej klasie jest wyznaczony uczeń z uprawnieniami do publikowania materiałów na stronie szkoły UCZCIWOŚĆ – zawsze podajemy źródło, z którego korzystaliśmy, wykonując zadanie. Znamy i przestrzegamy podstawowych zapisów dotyczących praw autorskich KREATYWNOŚĆ – w szkole jest coraz więcej zajęć prowadzonych na platformie edukacyjnej, a komputer w każdej klasie służy uczniom i nauczycielom KULTURA – znamy i przestrzegamy zasad netykiety w komunikacji online ŻYCZLIWOŚĆ – kulturalnie i z szacunkiem wypowiadamy się na forach WSPARCIE – nauczyciele tworzą bank stron edukacyjnych, z których mogą korzystać uczniowie BEZPIECZEŃSTWO – nie ujawniamy naszych danych osobowych, loginów, haseł, w sieci. Korzystamy tylko z bezpiecznych stron

13 Szkolny Kodeks 2.0 (Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach) 1. Wykorzystujemy TIK na wszystkich przedmiotach. 2. Korzystając z zasobów sieci, sprawdzamy wiarygodność informacji. 3. Kopiując treści z Internetu, podajemy źródło, z którego pochodzą. 4. Jesteśmy uczciwymi użytkownikami sieci – nie „piracimy”. 5. Udostępniamy w sieci swoje dane osobowe tylko w sytuacjach koniecznych. 6. Nie zamieszczamy w sieci ośmieszających filmików, zdjęć i nikogo nie obrażamy. 7. Mamy ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci. 8. Nie korzystamy z telefonów komórkowych na lekcji, z wyjątkiem sytuacji, kiedy nauczyciel na to zezwala. 9. Jeśli natrafimy w sieci na coś niepokojącego, rozmawiamy o tym z rodzicami lub osobami zaufanymi. 10. Pomagamy rodzicom, dziadkom i innym dorosłym odnaleźć się w wirtualnej rzeczywistości

14 KODEKS SZKOLNY 2.0(III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu) Wykorzystujemy Komputer i Internet pamiętając, że jest źr ó dłem wiedzy, a nie tylko zabawy i rozrywki. Podczas lekcji i ucząc się w domu w miarę potrzeb i możliwości wykorzystujemy dostępny sprzęt audiowizualny i programy edukacyjne znajdujące się w sieci. Z informacji zawartych w Internecie korzystamy samodzielnie i krytycznie, weryfikując je z wiarygodnych źr ó deł. Przestrzegamy regulaminy serwis ó w internetowych uważnie je czytając. Korzystając z informacji zawartych w sieci, szanujemy prawo autorskie, zawsze podajemy źr ó dło, autora, link do strony wraz z datą wykorzystania materiał ó w z danej strony. Komunikujemy się z nauczycielami, rodzicami i między sobą za pośrednictwem poczty e-mail - nauczyciele dysponują kontami pocztowymi przeznaczonymi do kontaktu z uczniami i rodzicami. Często zaglądamy na szkolną stronę internetową, kt ó ra zawiera aktualne informacje z życia szkoły i ważne komunikaty. Korzystamy także ze strony, na kt ó rej nauczyciele umieszczają dodatkowe materiały dydaktyczne do lekcji. Na niekt ó rych zajęciach dydaktycznych prowadzimy notatki wykorzystując w tym celu własny sprzęt komputerowy. Nie umieszczamy w Internecie: informacji, zdjęć, film ó w, o innych osobach bez ich zgody. Dbamy o nasze bezpieczeństwo w sieci: chronimy dane osobowe, hasła, kody. Zar ó wno w szkole, jak i w domu stosujemy programy antywirusowe i inne oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komputer ó w. Pomagamy kolegom, nauczycielom i znajomym w zdobywaniu wiedzy na temat korzystania z narzędzi TIK. Uczymy się korzystać z TIK ucząc się od innych i ucząc innych.

15 Szkolny Kodeks 2.0, (Gimnazjum nr 1 w Luboniu). W naszej szkole ze sprzętu multimedialnego korzystają wszyscy nauczyciele i uczniowie. Na wybranych lekcjach dopuszcza się korzystanie z prywatnych e-booków i notebooków za zgodą nauczyciela. Każdy z nas ma prawo korzystać z internetu w szkole. Szanujemy prawa autorskie! Nie kopiujemy tekstów z internetu udając, ze sami je napisaliśmy. Jeśli je wykorzystujemy zawsze zaznaczamy jakie jest źródło materiału i kto jest jego autorem. Zanim zamieścimy zdjęcie osoby na stronie pytamy ją o zgodę – ona ma prawo nie wyrazić chęci. W przypadku naszej szkolnej strony internetowej wychowawcy uzyskują zgodę rodziców oraz uczniów do publikowania ich wizerunku oraz danych na stronie szkoły i w lokalnej prasie poprzez pisemną zgodę w dzienniku. Pamiętamy o tym, że nie każda informacja w sieci jest prawdziwa. Korzystamy tylko z zaufanych źródeł informacji. W całej szkole obowiązuje zakaz przeglądania stron niecenzuralnych oraz korzystania z gier komputerowych ( także on-line) Z centrum multimedialnego korzystamy przed i po lekcjach. Szkoła umożliwia nam taką sytuację przez wydłużenie czasu pracy biblioteki w czwartek do godz.17.00. Z czasem do biblioteki zostaną zakupione audiobooki. Każdy uczeń i rodzic naszej szkoły ma stały dostęp do dziennika elektronicznego o ile taka jest jego wola, a także do szkolnej platformy edukacyjnej, do której dostęp jest darmowy i powszechny po zalogowaniu. Dodatkowy kontakt drogą elektroniczną z nauczycielem umożliwia nam dziennik elektroniczny oraz szkolna platforma edukacyjna. Jesteśmy gotowi uczyć osoby starsze ( rodziców, dziadków i wszystkich zainteresowanych ) korzystania z programów użytkowych oraz internetu.

16

17


Pobierz ppt "W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do projektu prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Gazetę Wyborczą Projekt ma za zadanie odpowiedzieć."

Podobne prezentacje


Reklamy Google