Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strateg jako innowacyjne narzędzie monitorowania rozwoju Renata Bielak Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS Zielona Góra, 10 maja 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strateg jako innowacyjne narzędzie monitorowania rozwoju Renata Bielak Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS Zielona Góra, 10 maja 2016."— Zapis prezentacji:

1 Strateg jako innowacyjne narzędzie monitorowania rozwoju Renata Bielak Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS Zielona Góra, 10 maja 2016 r.

2 Cel systemu – usprawnienie procesu programowania i monitorowania polityki rozwoju Udostępnienie wersji inicjalnej – 30.09.2013 r. Bieżące utrzymanie - aktualizacja danych i pozostałych zasobów Rozwój systemu – wzbogacanie zasobów informacyjnych, doskonalenie funkcjonalności System STRATEG 2

3 Zasoby informacyjne KATEGORIA Europa 2020 i strategie rozwoju krajuStrategie ponadregionalne Strategie wojewódzkie Umowa PartnerstwaKrajowe Programy OperacyjneRegionalne Programy OperacyjneLiczba wskaźnikówLiczba rekordów (łącznie z wymiarami) Stan 30.09. 2013 r. 131  ok. 950 ok. 2,9 mln Stan 30.09. 2014 r. 143161  ok. 1500 ok. 3,6 mln Stan 31.12. 2015 r. 1441616 ok. 1800 ok. 4,3 mln

4 Rozwój systemu Anglojęzyczna wersja systemu Wskaźniki na poziomie NUTS 2 dla krajów UE Niezbędnik Statystyczny Interaktywna instrukcja użytkownika

5 5 Nakłady na B+R w % PKB - suma nakładów wewnętrznych poniesionych na działalność badawczą i rozwojową przez wszystkie jednostki w kraju prowadzące tę działalność, niezależnie od źródeł pochodzenia środków, w relacji do PKB. Wskaźnik stanowi główny miernik z zakresu statystyki działalności badawczo-rozwojowej, charakteryzujący konkurencyjność i poziom rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Informacje o wskaźnikach

6 Monitorowanie strategii Europa 2020 Strategia na rzecz wzrostu inteligentnego i zrównoważonego, sprzyjającego integracji społecznej.

7 Wartość docelowa UE 2020 = 3% Postęp w realizacji celu

8 Porównania międzynarodowe 2014 r.

9 Porównania w czasie 9 0,94 2,03 1,80 0,56

10 10 Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG) zakłada wzmacnianie współpracy oraz tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości, innowacyjności, a także efektywne korzystanie z dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i naturalnych. Celem głównym Strategii jest przygotowanie środowiska dla rozwoju wysoko konkurencyjnej gospodarki charakteryzującej się innowacyjnością i efektywnością, opartej na wiedzy i współpracy. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki

11 11 Monitorowanie celów SIEG Nakłady na B+R w relacji do PKB Wartość docelowa 2020 = 1,7 Wartość pośrednia 2015 = 0,93

12 12 Strategia rozwoju województwa lubuskiego Cel główny: wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem

13 13 Nakłady na B+R w % PKB woj. lubuskie 0,26 wartość docelowa 2020 = 0,5

14 14 Monitorowanie innowacyjności

15 15 Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem

16 16 9,7 7,7 6,4 Analiza wskaźników Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 2014 r. Średnia UE=15,6% 7,7%

17 17 Opracowywanie raportów Zatrudnieni w B+R

18 NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY - podręcznik edukacyjny

19 NIEZBĘDNIK STATYSTYCZNY przejrzysta konstrukcja Łącznie – 64 pojęcia, 129 miar

20 20 Informacje o wskaźnikach, wskazówki interpretacyjne

21 Dalszy rozwój Stratega Rozwój interfejsu i funkcjonalności Usprawnienie procesu zasilania i zarządzania zasobami Wdrożenie narzędzia badania aktywności użytkowników Udostępnienie rozwiązań umożliwiających personalizację użytkowników Kompleksowy system monitorowania, narzędzie edukacyjne

22 Zapraszamy do korzystania!


Pobierz ppt "Strateg jako innowacyjne narzędzie monitorowania rozwoju Renata Bielak Dyrektor Departamentu Analiz i Opracowań Zbiorczych GUS Zielona Góra, 10 maja 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google