Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie organizacji i jej struktura dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSFiR, zaoczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie organizacji i jej struktura dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSFiR, zaoczne."— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie organizacji i jej struktura dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSFiR, zaoczne.

2 Struktura organizacyjna – schemat organizacyjny Prezes Zarządu Dyrektor ds. Finansów Główna księgowa Specjalista ds. płac Zastępca Dyrektora ds. Finansów Dyrektor ds. Produkcji Główny technolog Kierownik I zmiany Kierownik II zmiany Brygadzista I Brygadzista II Dyrektor Handlowy Dyrektor Zaopatrzenia dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

3 Podstawowe pojęcia c.d. Zasięg kierowania – oznacza liczbę podwładnych podlegających pośrednio i bezpośrednio Rozpiętość kierowania – bezpośredni podwładni Centralizacja pionowa – stopień centralizacji pionowej pokazuje na jakim szczeblu podejmowane są decyzje. Otoczenie organizacji Interesariusze organizacji Struktura liniowa, funkcjonalna, liniowo - sztabowa dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

4 Relacje łączące poszczególne elementy organizacji Więzi linowe (hierarchiczne) – wskazują na relacje podrzędności/nadrzędności. Więzi doradcze – relacja polegająca na dostarczaniu wskazówek pracowników na innych stanowiskach. Więzi technologiczne – łączą elementy organizacji biorące udział w jednym procesie, np.: tworzenia bazy danych. Elementy te mogą należeć do różnych komórek/jednostek organizacyjnych. Więzi informacyjne – określają drogi przepływu informacji miedzy stanowiskami/komórkami. W organizacjach biurokratcznych, zbliżone do więzi liniowych. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

5 Rodzaje struktur organizacjach Klasyczne teorie organizacji  Struktur liniowe – oparta na zasadzie jedności rozkazodawstwa (Fayol) i strukturze służbowej. Struktury funkcjonalne – (Taylor) Każdy z przełożonych odpowiada za pewien merytoryczny odcinek pracy. Kluczowa rola kierowników średniego szczebla. Struktur liniowo- sztabowe – łączy zalety struktury liniowej i funkcjonalnej. Umożliwia wykorzystanie fachowej wiedzy, zachowuje jedność rozkazodawstwa, odciąża kierowników średniego szczebla. Stanowiska i komórki sztabowe wspierają kierowników liniowych (zbierają informacje, doradzają, prognozowanie, opracowanie wariantów decyzji). dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

6 Struktura funkcjonalna Kierownik chemik robotnicy brygadzista robotnicy inżynier robotnicy dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

7 Struktura macierzowa Kolumny: stałe, powtarzalne funkcje, wiersze: nietypowe, zmieniające się okresowo zadania, produkty, projekty, przedsięwzięcia. Dla każdego elementu macierz istnieją dwa ośrodki decyzyjne (kierownik funkcji i kierownik zadania). Zalety:  Wyzwala zablokowana w tradycyjnych strukturach inwencję twórczą  Większa elastyczność w dostosowaniu się do zmian  Kierownik – koordynator odpowiedzialny za cały cykl realizacyjny zadania Wady:  Konflikty: funkcja vs. przedsięwzięcie  Zespół zadaniowe rozpadają się w momencie zakończenie projektu  Niejasne reguły wynagradzania (który kierownik ocenia?) dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

8 Struktura macierzowa Kierownik projektu B Kierownik Projektu A Pion Analiz Raportowych Pion Informatyczn y Pion Hurtowni Danych Kierownik Projektu C 34 5 2 33 1 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

9 Podstawowa funkcja struktury  Zapewnia podział: zadań, uprawnień odpowiedzialności zasobów  Umożliwia koordynacje zadań realizowanych przez pracowników dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

10 9 parametrów projektowych struktur organizacyjnych (H. Mintzberg) 1. Specjalizacja – wąska vs. szeroka 2. Formalizacja – nadawanie komunikacji form pisemnej 3. Szkolenie i indoktrynacja – Aktualizowanie i rozwój wiedzy oraz wpajanie norma i wartości 4. Departamentalizacja – zasady łączenia stanowisk w komórki i w większe jednostki. 5. Wielkość jednostek – rozpiętość kierowania (liczba bezpośrednich podwładnych) 6. Systemy planowania i kontroli – w jakim zakresie i w jaki sposób standaryzować wyniki dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

11 9 parametrów projektowych struktur organizacyjnych (H. Mintzberg) – C.D 7. Mechanizmy spajające – stanowiska (czasowe lub stałe) koordynujące i integrujące. 8. Stopień decentralizacji pionowej – przekazywanie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble. 9. Stopień decentralizacji poziomej – przesuwanie uprawnień decyzyjnych ze stanowisk menadżerskich na niemenadżerskie. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

12 Uwarunkowania struktury organizacyjnej STRATEGIA HISTORIA I KULTURA TECHNOLOGIA OTOCZENIE WIEK I WIELKOŚĆ ORGANIZACJI RELACJE WŁADZY STRUKTURA dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

13 Wpływ otoczenia na strukturę STABILNE OTOCZENIE BURZLIWE MECHANICYSTYCZNAORGANIZACJA ORGANICZNA  Wysoki stopień specjalizacji  Wysoki stopień formalizacji  Hierarchiczna struktura kontroli  Najważniejsze decyzje w gestii najwyższego szczebla  Dominuje komunikacja pionowa  Nacisk na lojalność i posłuszeństwo  Niski stopień specjalizacji i formalizacji  Cele ustalane wspólnie, zadania niedoprecyzowane  Sieciowa struktura władzy i kontroli  Najważniejsze decyzje w gestii najwyższego szczebla  Komunikacja pionowa i pozioma, komunikacja jako informacja i rada  Nacisk na zaangażowanie w realizację celów dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

14 Struktury nowoczesne Metaorganizacje – sieć firm, których funkcjonowanie jest zintegrowane przez wspólny system informatyczny.  Klaster dostawców – dominujące przedsiębiorstwo narzuca swe warunki współpracy i jako warunek naczelny: wdrożenie wspólnego systemu informatycznego do koordynacji firm zrzeszonych w klasterze (korporacja Dell)  Model partnerstwa – mniej stabilny od klasteru. Poszczególni uczestnicy dysponują podobna siłą. zorganizowana chmura – uczestnicy komunikują się za pomocą systemu informatycznego. Współpraca ograniczona tylko do wycinka całej organizacji. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

15 Nowoczesne struktury – c.d. Centra kosztów vs. centra zysków – kontrakty na rynku wewnętrznym. Komórki same decydują od kogo i po jakiej cenie kupują dobra i usługi (zarówno od dostawców zewnętrznych jak i wewnętrznych).  Centra kosztów – jest tylko jeden odbiorca dóbr i usług wewnątrz firmy (np.: HR, controlling).  Centra zysków – sprzedają i kupują dobra i usługi od dowolnych partnerów, za zgodą kierownictwa. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.


Pobierz ppt "Projektowanie organizacji i jej struktura dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSFiR, zaoczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google