Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie organizacji i jej struktura

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie organizacji i jej struktura"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie organizacji i jej struktura
dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSFiR, zaoczne.

2 Struktura organizacyjna – schemat organizacyjny
dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

3 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.
Podstawowe pojęcia c.d. Zasięg kierowania – oznacza liczbę podwładnych podlegających pośrednio i bezpośrednio Rozpiętość kierowania – bezpośredni podwładni Centralizacja pionowa – stopień centralizacji pionowej pokazuje na jakim szczeblu podejmowane są decyzje. Otoczenie organizacji Interesariusze organizacji Struktura liniowa, funkcjonalna, liniowo - sztabowa dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

4 Relacje łączące poszczególne elementy organizacji
Więzi linowe (hierarchiczne) – wskazują na relacje podrzędności/nadrzędności. Więzi doradcze – relacja polegająca na dostarczaniu wskazówek pracowników na innych stanowiskach. Więzi technologiczne – łączą elementy organizacji biorące udział w jednym procesie, np.: tworzenia bazy danych. Elementy te mogą należeć do różnych komórek/jednostek organizacyjnych. Więzi informacyjne – określają drogi przepływu informacji miedzy stanowiskami/komórkami. W organizacjach biurokratcznych, zbliżone do więzi liniowych. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

5 Rodzaje struktur organizacjach
Klasyczne teorie organizacji  Struktur liniowe – oparta na zasadzie jedności rozkazodawstwa (Fayol) i strukturze służbowej. Struktury funkcjonalne – (Taylor) Każdy z przełożonych odpowiada za pewien merytoryczny odcinek pracy. Kluczowa rola kierowników średniego szczebla. Struktur liniowo- sztabowe – łączy zalety struktury liniowej i funkcjonalnej. Umożliwia wykorzystanie fachowej wiedzy, zachowuje jedność rozkazodawstwa, odciąża kierowników średniego szczebla. Stanowiska i komórki sztabowe wspierają kierowników liniowych (zbierają informacje, doradzają, prognozowanie, opracowanie wariantów decyzji). dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

6 Struktura funkcjonalna
dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

7 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.
Struktura macierzowa Kolumny: stałe, powtarzalne funkcje, wiersze: nietypowe, zmieniające się okresowo zadania, produkty, projekty, przedsięwzięcia. Dla każdego elementu macierz istnieją dwa ośrodki decyzyjne (kierownik funkcji i kierownik zadania). Zalety: Wyzwala zablokowana w tradycyjnych strukturach inwencję twórczą Większa elastyczność w dostosowaniu się do zmian Kierownik – koordynator odpowiedzialny za cały cykl realizacyjny zadania Wady: Konflikty: funkcja vs. przedsięwzięcie Zespół zadaniowe rozpadają się w momencie zakończenie projektu Niejasne reguły wynagradzania (który kierownik ocenia?) dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

8 Struktura macierzowa Pion Informatyczny Kierownik Projektu A
Kierownik projektu B Kierownik Projektu A Pion Analiz Raportowych Pion Informatyczny Pion Hurtowni Danych Kierownik Projektu C 3 4 5 2 1 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

9 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.
Podstawowa funkcja struktury Zapewnia podział: zadań, uprawnień odpowiedzialności zasobów Umożliwia koordynacje zadań realizowanych przez pracowników dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

10 9 parametrów projektowych struktur organizacyjnych (H. Mintzberg)
Specjalizacja – wąska vs. szeroka Formalizacja – nadawanie komunikacji form pisemnej Szkolenie i indoktrynacja – Aktualizowanie i rozwój wiedzy oraz wpajanie norma i wartości Departamentalizacja – zasady łączenia stanowisk w komórki i w większe jednostki. Wielkość jednostek – rozpiętość kierowania (liczba bezpośrednich podwładnych) Systemy planowania i kontroli – w jakim zakresie i w jaki sposób standaryzować wyniki dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

11 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.
9 parametrów projektowych struktur organizacyjnych (H. Mintzberg) – C.D Mechanizmy spajające – stanowiska (czasowe lub stałe) koordynujące i integrujące. Stopień decentralizacji pionowej – przekazywanie uprawnień decyzyjnych na niższe szczeble. Stopień decentralizacji poziomej – przesuwanie uprawnień decyzyjnych ze stanowisk menadżerskich na niemenadżerskie. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

12 Uwarunkowania struktury organizacyjnej
STRATEGIA HISTORIA I KULTURA TECHNOLOGIA OTOCZENIE WIEK I WIELKOŚĆ ORGANIZACJI RELACJE WŁADZY STRUKTURA dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

13 Wpływ otoczenia na strukturę
STABILNE OTOCZENIE BURZLIWE MECHANICYSTYCZNA ORGANIZACJA ORGANICZNA Wysoki stopień specjalizacji Wysoki stopień formalizacji Hierarchiczna struktura kontroli Najważniejsze decyzje w gestii najwyższego szczebla Dominuje komunikacja pionowa Nacisk na lojalność i posłuszeństwo Niski stopień specjalizacji i formalizacji Cele ustalane wspólnie, zadania niedoprecyzowane Sieciowa struktura władzy i kontroli Najważniejsze decyzje w gestii najwyższego szczebla Komunikacja pionowa i pozioma, komunikacja jako informacja i rada Nacisk na zaangażowanie w realizację celów dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

14 dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.
Struktury nowoczesne Metaorganizacje – sieć firm, których funkcjonowanie jest zintegrowane przez wspólny system informatyczny. Klaster dostawców – dominujące przedsiębiorstwo narzuca swe warunki współpracy i jako warunek naczelny: wdrożenie wspólnego systemu informatycznego do koordynacji firm zrzeszonych w klasterze (korporacja Dell) Model partnerstwa – mniej stabilny od klasteru. Poszczególni uczestnicy dysponują podobna siłą. zorganizowana chmura – uczestnicy komunikują się za pomocą systemu informatycznego. Współpraca ograniczona tylko do wycinka całej organizacji. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.

15 Nowoczesne struktury – c.d.
Centra kosztów vs. centra zysków – kontrakty na rynku wewnętrznym. Komórki same decydują od kogo i po jakiej cenie kupują dobra i usługi (zarówno od dostawców zewnętrznych jak i wewnętrznych). Centra kosztów – jest tylko jeden odbiorca dóbr i usług wewnątrz firmy (np.: HR, controlling). Centra zysków – sprzedają i kupują dobra i usługi od dowolnych partnerów, za zgodą kierownictwa. dr Aleksandra Spik, WZ UW, DSRiR, zaoczne.


Pobierz ppt "Projektowanie organizacji i jej struktura"

Podobne prezentacje


Reklamy Google