Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny „Szkoła z klasą 2.0” „Angielski wokół nas” Wyszukano 10.11.2015 dont-cry/

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny „Szkoła z klasą 2.0” „Angielski wokół nas” Wyszukano 10.11.2015 dont-cry/"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny „Szkoła z klasą 2.0” „Angielski wokół nas” Wyszukano 10.11.2015 http://renaissanceinstitute.eu/v1/about-the-project-boys- dont-cry/

2 Cele projektu CEL OGÓLNY: Uświadomienie uczniom oczekiwań i wyzwań jakie stawia przed nimi lingwistyczna sfera współczesnego świata. https://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/90.html Wyszukano 10.11.2015 w http://www.wiziq.com/blog/project-management-tips-for-project-success/

3 CELE SZCZEGÓŁOWE: Zmotywowanie uczniów do nauki i zainteresowania się językiem angielskim poza kontekstem szkolnym Uświadomienie uczniom korzyści płynących z nauki języka angielskiego- pokazanie, że język angielski występuje poza kontekstem klasowym- również w życiu codziennym w Polsce, a znajomość tego języka jest bardzo przydatna nie tylko za granicą Rozwijanie umiejętności pracy w grupie oraz umiejętnego podziału obowiązków pomiędzy członkami grupy (rozwijanie umiejętności zarówno interpersonalnych jak i komunikacyjnych) Kształtowanie samodzielności uczniów i autonomii w rozwijaniu znajomości słownictwa z języka angielskiego Rozwijanie umiejętności prezentowania efektów własnej pracy Wykorzystanie narzędzi multimedialnych (komputer, projektor, tablica interaktywna) podczas prezentacji efektów własnej pracy Kształtowanie samodzielności uczniów w planowaniu i organizacji pracy własnej oraz pracy w grupie https://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/90.html

4 wykształcenie w uczniach cech takich jak przedsiębiorczość, kreatywność, odpowiedzialność za wykonane zadanie, przejawianie inicjatywy, samodzielność w podejmowaniu decyzji, autonomia w poszerzaniu wiedzy, umiejętność pracy w grupie, umiejętność wywiązania się z powierzonego zadania na czas czashttps://www.nowaera.pl/component/projektzklasa4/projekty/pokaz/90.html Wyszukano 10.11.2015 w http://www.projectmanagementvault.com/how-to-manage-the-project-team- more-efficiently/#.Vkjmql7k9qA

5 Zastosowanie TIK w projekcie 1.dzia ł ania – komputer, aparat fotograficzny, dyktafon, kamera video oprogramowanie służące obróbce plików graficznych (np. Picasa, Corel, Gimp, Photoshop) i dźwiękowych (Audacity) oraz filmowych (Movie Maker) dyskusje, komentarze – e-mail 2. zarz ą dzanie czasem, spotkania – terminarz (Google Kalendarz). Wyszukano 10.11.2015 w http://blogiceo.nq.pl/thebestfrom6b/2013/03/06/narzedzia-tik/ http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/library/wykorzystywanie-tik-w-pracy-nad-projektem

6 3. wymiana informacji – (Twitter, Facebook), 4. komunikacja – poczta e-mail, komunikatory, portale internetowe 5. narz ę dzia Office : Word, PowerPoint, Excel do przygotowania materiałów na papierze, np, zaproszeń, broszur, plakatów, 6. aplikacja online Prezi. 7. multimedialny i interaktywny plakat (serwis Glogster), http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/library/wykorzystywanie-tik-w-pracy-nad-projektem

7 Kryteria Oceniania Ewaluacja początkowa / Ocena początkowa o naszych oczekiwaniach wobec programu

8 Ewaluacja środkowa czyli grupy dyskusyjne w poniedziałki o 13 30 http://szk2016.ceo.nq.pl/media/uploads/materialy_2016/t-kit10_pl.pdf

9 Ewaluacja końcowa: Ocena koleżeńska w skali od 1-6 pkt. Ocenie będą podlegać: -wybór sposobu prezentacji tematu -odpowiedzialne zorganizowanie prezentacji przed publicznością -zastosowanie narzędzi TIK - podział zadań zgodnie z umiejętnościami i zainteresowaniami - zaangażowanie wszystkich osób w grupie, umiejętność współpracy - kreatywność, oryginalność, http://szk2016.ceo.nq.pl/media/uploads/materialy_2016/t-kit10_pl.pdf

10 Przykład / Example: -Glass – szkło, szklanka, kieliszek -wipe – szmatka, ściereczka -wipes – szmatki ściereczki Glasses wipes ???????? Zdj.prywatne

11 -Lint – klaczek, meszek (na ubraniach) -Remove- usuwać, likwidować -Remover – urządzenie do usuwania czegoś -With large metal lint grill Zdj.prywatne

12

13

14


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny „Szkoła z klasą 2.0” „Angielski wokół nas” Wyszukano 10.11.2015 dont-cry/"

Podobne prezentacje


Reklamy Google