Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ."— Zapis prezentacji:

1 P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ Małgorzata Stelnicka Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Opole, 6 - 7 września 2010 r.

2 Obecnie ponad 5,5 mln Euro W ramach POWT RCz-RP 2007 – 2013 na wsparcie przedsiębiorczości przewidziano środki w wysokości ponad 5,5 mln Euro w ramach dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości

3 Obecnie Możliwość uzyskania wsparcia na: tworzenie i rozwój ośrodków technologicznych i innowacyjnych, parków naukowo-technicznych i transgranicznych inkubatorów przedsiębiorczości; tworzenie, rozwój i promowanie sieci współpracy pomiędzy sferą gospodarki i instytucjami rozwojowymi, współpracę w zakresie transferu nowych technologii wspierających MŚP, wspieranie rozwoju klasterów innowacyjnych; współpracę izb gospodarczych, związków przedsiębiorców; usługi doradcze i szkolenia dla przedsiębiorców;

4 Obecnie Możliwość uzyskania wsparcia na: wspólne działania ukierunkowane na kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje; rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych na rzecz wspierania przedsiębiorczości; współpracę urzędów pracy i służb zatrudnienia; wspieranie wymiany informacji pomiędzy podmiotami rynku pracy; działania w zakresie zwalczania dyskryminacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

5 Obecnie Realizowane projekty w ramach Dziedziny 2.1: Przyjęto 6 wniosków –realizowanych jest 5 projektów; Obszary tematyczne realizowanych projektów: Portal – 1 projekt; Sieć punktów informacyjnych – 2 projekty; Biuletyn dla przedsiębiorców – 1 projekt; Transfer wiedzy – 1 projekt; ok. 3 mln Euro Pozostała do wykorzystana alokacja – ok. 3 mln Euro

6 Obecnie Problemy: Projekty z zakresu przedsiębiorczości cechowały się nikłym zainteresowaniem ze strony potencjalnych beneficjentów; Zgodnie z oceną ekspertów były to projekty przeważnie na słabym poziomie; Brak projektów infrastrukturalnych w Dziedzinie 2.1 wspomagających rozwój gospodarczy.

7 Przyszłość o MŚP Mając na uwadze doświadczenie Samorządu Województwa Opolskiego we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w zakresie obszaru przedsiębiorczość należy rozważyć poszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów wsparcia o MŚP. Obecnie Program zdominowany jest przez jednostki samorządu terytorialnego.

8 Przyszłość Strategia EUROPA 2020 Priorytety: 1. Inteligentny wzrost: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach; 2. Zrównoważony wzrost: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej; 3. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną. Wsparcie skierowane będzie m.in. na projekty dotyczące innowacji, walki ze zmianami klimatycznymi, budowy korytarzy transportowych i społeczeństwa cyfrowego

9 Przyszłość Założenia: wsparcie bezpośrednie i pośrednie dla MŚP; projekty te powinny się cechować dużym oddziaływaniem transgranicznym; wsparcie ukierunkowane na: - transfer technologii; - e-usługi; - doradztwo dla przedsiębiorstw np. prawne; - współpraca instytucji badawczych na rzecz przedsiębiorczości;

10 Przyszłość Założenia: wsparcie powinno być ukierunkowane na konkretne rodzaje działalności np. w zakresie turystyki; Przykłady projektów: wsparcia infrastruktury MŚP; wspólna oferta usług i produktów turystycznych (np. noclegi, agroturystyka); komplementarna oferta w zakresie oferowanych usług i produktów turystycznych (np. noclegi i atrakcje turystyczne, gastronomia); wspólna promocja (np. poprzez foldery reklamowe, ulotki); portale internetowe (np. rezerwacja miejsc noclegowych, promocja oferty poszczególnych firm);

11 Dziękuję za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, ul. Ostrówek 5-7 Tel. 77 54 16 241 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Koordynacji Programów Operacyjnych Opole, ul. Ostrówek 5-7 Tel. 77 54 16 241


Pobierz ppt "P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ P RZEDSIĘBIORCZOŚĆ W KONTEKŚCIE WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ - TERAŹNIEJSZOŚĆ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google