Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co powinniśmy wiedzieć o liczebniku? Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co powinniśmy wiedzieć o liczebniku? Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl."— Zapis prezentacji:

1 Co powinniśmy wiedzieć o liczebniku? Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

2 Co to jest liczebnik? Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

3 Co to jest liczebnik? Liczebnik – część mowy, która obejmuje wyrazy określające liczbę lub kolejność przedmiotów, zdarzeń, właściwości lub miejsce przedmiotów w szeregu, np. pięć, dziesięć, dwoje, pięcioro, półtora, czwarty, siódmy. Ze względu na znaczenie i różnice w zastosowaniu liczebniki dzieli się na: główne, porządkowe […], ułamkowe i zbiorowe. Z tym podziałem krzyżuje się podział na liczebniki nieokreślone i określone. Liczebniki ułamkowe typu: ćwierć, pół, półtora są nieodmienne, natomiast liczebniki ułamkowe typu: jedna druga, trzy czwarte odmieniają się zgodnie z zasadami odmiany liczebników głównych i porządkowych, z których się składają. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

4 Co to jest liczebnik? Liczebniki nieokreślone – wyrazy, które nie określają w sposób jednoznaczny liczby przedmiotów, zdarzeń, właściwości, lecz sygnalizują ją jedynie ogólnikowo, np. kilka, kilkoro, parokrotnie, wiele […]. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

5 Co to jest liczebnik? Liczebniki zbiorowe – wyrazy, które są nazwami odnoszącymi się do zbiorów osób różnej płci, istot niedorosłych i przedmiotów oznaczonych rzeczownikami mającymi tylko liczbę mnogą […]. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

6 Liczebniki Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

7 Liczebniki Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

8 Zasady pisowni liczebników Liczebniki od 11 do 19 mają zakończenie -naście i pisane są łącznie z członem oznaczającym jednostki, np. jedenaście, piętnaście, dziewiętnaście. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

9 Zasady pisowni liczebników Liczebniki złożone od 20 wzwyż oznaczające pełne dziesiątki i setki piszemy łącznie, np. pięćdziesiąt, sześćset, dziewięćset. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

10 Zasady pisowni liczebników Liczebniki złożone od 20 wzwyż oznaczające niepełne dziesiątki i setki piszemy rozłącznie, rozdzielając jako odrębne wyrazy nazwy jednostek, dziesiątek, setek itd., np. 56 – pięćdziesiąt sześć, 999 – dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć, 1410 – tysiąc czterysta dziesięć. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

11 Zasady pisowni liczebników Liczebniki zawierające cząstki: -nasty, -dziesty, -setny, -krotny piszemy łącznie z tymi cząstkami, np. trzynasty, dwudziesty, dwusetny, pięciokrotny. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl

12 Zasady pisowni liczebników Liczebniki porządkowe odnoszące się do niepełnych dziesiątek, setek itd. piszemy rozdzielnie, np. dwudziesty piąty, sto pięćdziesiąty ósmy. Prezentację opracowano na podst.: Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, pod red. J. Podrackiego, Warszawa 2001, s. XLIII. Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl


Pobierz ppt "Co powinniśmy wiedzieć o liczebniku? Język polski w gimnazjum, www.raabe.com.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google