Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia nieorganiczna Lechowicz Jaromir, dr inż. Pok. 244 (termin konsultacji do ustalenia) Pok. 238 (zajęcia laboratoryjne) Tel. 17 865 14 16 E-mail:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia nieorganiczna Lechowicz Jaromir, dr inż. Pok. 244 (termin konsultacji do ustalenia) Pok. 238 (zajęcia laboratoryjne) Tel. 17 865 14 16 E-mail:"— Zapis prezentacji:

1 Technologia nieorganiczna Lechowicz Jaromir, dr inż. Pok. 244 (termin konsultacji do ustalenia) Pok. 238 (zajęcia laboratoryjne) Tel. 17 865 14 16 E-mail: jlechow@prz.edu.pljlechow@prz.edu.pl www: http://jlechow.sd.prz.edu.pl/http://jlechow.sd.prz.edu.pl/ (na stronie www zamieszczone są instrukcje do ćwiczeń)

2 Zakres tematyczny - wykład Wiadomości wstępne; przedmiot i zakres technologii chemicznej nieorganicznej, Wybrane technologie chemiczne nieorganiczne w tym: Otrzymywanie gazów technicznych. Technologia związków azotu; amoniak, kwas azotowy, saletry, Technologia związków siarki; siarka elementarna, dwutlenek siarki, kwas siarkowy, Technologia związków fosforu; surowce fosforu, kwas fosforowy, nawozy fosforowe Przemysł sodowy; soda, chlorek potasu, Elektroliza solanki; otrzymywanie chloru, wodoru i wodorotlenku sodu.

3 Zakres tematyczny - ćwiczenia Wykonanie ćwiczeń praktycznych ilustrujących omawiane technologie na wykładzie. kaustyfikacja sody; otrzymanie kwasu fosforowego; otrzymywanie sody; flotacja siarki; wydzielanie chlorku potasu z sylwinitu.

4 Forma i warunki zaliczenia WYKŁAD: Uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego i ew. ustnego. OW LABORATORIUM: Wykonanie programowych ćwiczeń praktycznych, opracowanie pisemne wyników i obrona ustna ćwiczenia praktycznego. OL Ocena końcowa, OK = 0,6 OW + 0,4 OL i zaokrąglona do najbliższej oceny dopuszczonej regulaminem studiów

5 Literatura podstawowa 1. Schmidt-Szałowski K., Sentek J., Raabe J., Bobryk E.,"Podstawy technologii chemicznej. Procesy w przemyśle nieorganicznym", Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004. 2. Bortel E., Koneczny H., "Zarys Technologii Chemicznej", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992. 3. Kępiński J., "Technologia chemiczna nieorganiczna", Warszawa WNT, 1974 i wydania późniejsze

6 Literatura dodatkowa 1. Bretsznajder S. i in. "Podstawy Ogólne Technologii Chemicznej", Warszawa WNT 1973, 2. Zawadzki J. "Technologia Chemiczna Nieorganiczna" cz.1 i 2 Warszawa PWT, 1951 i 1952, 3. Konieczny H. "Podstawy Technologii Chemicznej" Warszawa PWN, 1973, 4. Praca zbiorowa pod redakcją Adamski T. i Bobrowiecki W., "Technologia Chemiczna Nieorganiczna" Warszawa WNT, 1965, 5. Winnacker, Küchler L., "Chemische Technologie", Carl Hauser Verlag München Wien, 1984, tom I, II i III. 6. Kirk-Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology, John Wiley & Sons Inc., III edition vol. 1-21, 1978 i późniejsze.

7 Organizacja zajęć - wykład - zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć -brak obowiązku uczestniczenia na wykładzie -osoby uczestniczące we wszystkich wykładach +0,5 do oceny za wykład -1 wykład organizacyjny, ostatni - pisemne zaliczenie -Osoby bez zaliczenia po pisemnym sprawdzianie będą zdawać indywidualnie pisemnie lub ustnie w zależności od liczebności grupy. -Treść wykładu zostanie przekazana w formie drukowanej.

8 Organizacja zajęć – Laboratorium, pok. 238 -Praca w grupach 3 osobowych -Obowiązkowe zaliczenie szkolenia BHP i p-poż -Obecność obowiązkowa, umożliwiająca wykonanie 4 z 5 zaplanowanych ćwiczeń. -Osoby nie przygotowane do zajęć lub urągające przepisom BHP będą usuwane z zajęć. -Ze względu na trudności lokalowe nie będzie zwykle możliwości odrobienia zajęć w trakcie normalnych zajęć na innych grupach. -Ewentualne odrabianie zaległości w ostatnim tygodniu zajęć (na ostatnich zajęciach) – tu niezależnie od grupy. -Wstępna ocena początkowa 3,0 dla wszystkich -podwyższenie o 0,5 stopnia za wykazanie się wiedzą/sprytem w zakresie odbywanych zajęć.

9 Sprawozdanie Na kartce papieru kancelaryjnego U góry wykaz osób, grupa, data, tytuł ćwiczenia Opis wykonania ćwiczenia podpisany przez prowadzącego (bez wstępów teoretycznych) Obliczenia Wnioski Sprawozdania nie będą oddawane do poprawy. Będą jednak oceniane tak aby możliwe było ewentualne podwyższenie oceny dla bardziej ambitnych osób. Termin składania sprawozdań zgodny z harmonogramem zajęć na uczelni.

10 Godziny odbywania zajęć laboratoryjnych Wg planu studiów 30 h lab = 5 x 6h 6 h lekc. = 4,5 h zegarowe Wtorek: 7:30 – 12:00 14:15 – 18:45 Środa:9:15 – 13:45 14:15 – 18:45 Czwartek:8:30 – 13:00 Piątek:10:15 – 14:45

11 Rozkład zajęć TN – laboratorium 238 termin Grupa 12345 A4026444241 B 40264442 C 41402644 D 42414026 E 44424140

12


Pobierz ppt "Technologia nieorganiczna Lechowicz Jaromir, dr inż. Pok. 244 (termin konsultacji do ustalenia) Pok. 238 (zajęcia laboratoryjne) Tel. 17 865 14 16 E-mail:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google