Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” - zagrożenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” - zagrożenia."— Zapis prezentacji:

1 „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” - zagrożenia

2 Internet to wspaniały wynalazek, który stał się niezastąpionym narzędziem pracy, doskonałym źródłem wiedzy i rozrywki. Umożliwia wszechstronną komunikację, za pośrednictwem Internetu, spotykamy się z ludźmi na całym świecie.

3 Dzieci zafascynowane możliwościami, jaki daje im Internet, dostrzegają jedynie jego pozytywne strony, a tymczasem korzystanie z jego zasobów niesie za sobą pewne zagrożenia.

4 Nieumiejętnie wykorzystywany komputer może zaburzyć wiele sfer rozwoju człowieka:  rozwój fizyczny  rozwój psychiczny  rozwój intelektualny  rozwój moralny  rozwój społeczny

5 ROZWÓJ FIZYCZNY Ze względu na szkodliwe promieniowanie i duży wysiłek mięśni oczu oraz wysuszenie śluzówki oka mogą wystąpić bóle i zawroty głowy, łzawienie, szczypanie i ból oczu. Potęguje je złe oświetlenie oraz źle ustawiony i kiepskiej jakości ekran monitora.

6 ROZWÓJ PSYCHICZNY  Izolację: coraz częściej użytkownik komputera spędza czas wolny „sam na sam”, nie szuka kontaktu z innymi.  Nieumiejętność komunikowania się, zatracenie związków emocjonalnych.  Życie z dala od realnego świata, wypełnianie czasu czynnościami związanymi z grami, internetem itp.  Rozładowywanie wszystkich napięć psychicznych w kontaktach z komputerem.

7 ROZWÓJ INTELEKTUALNY  „ Szok informacyjny”- napływ informacji jest zbyt szybki, mózg traci możliwość racjonalnej selekcji wiadomości na sensowne i nic nie warte.  Brak innowacyjności, kopiowanie pomysłów, ograniczenie wyobraźni.  Zubożenie języka, słaba umiejętność wypowiadania się, ograniczenie zdolności wyrażania swoich uczuć przez mowę.  Słaba koncentracja uwagi.

8 ROZWÓJ MORALNY  Narażenie na przemoc w sieci, pornografię, prostytucję, przestępstwa.  Łatwy dostęp do informacji pozbawionych wartości etycznych i takich, których posiadanie może okazać się groźne.

9 ROZWÓJ SPOŁECZNY  Zanik samodyscypliny.  Emocjonalne oddzielenie od grupy.  Brak możliwości ćwiczenia sztuki konwersacji i kompromisu, możliwości publicznego wykazania swoich umiejętności.  Zachowania nieetyczne wywołane anonimowością i brakiem hamulców przy komputerze i w sieci.

10 Ponad 90% dzieci korzysta z serwisów komunikacyjnych. 68% dzieci otrzymało propozycję spotkań od osób poznanych w Sieci. 45% dzieci korzysta z propozycji spotkań. Jedynie co czwarte dziecko informuje rodziców o spotkaniach z osobami poznanymi w Sieci. Połowa dzieci spotyka się w pojedynkę. 28% rodziców nie dostrzega żadnych zagrożeń dla dzieci korzystających z Internetu. Skala zagrożenia – komunikacja w Sieci

11 71% dzieci trafiło w Internecie na materiały pornograficzne (63% przypadkowo). 51% dzieci trafiło na materiały z brutalnymi scenami przemocy (61% przypadkowo). 28% dzieci trafiło na materiały propagujące przemoc i nietolerancję (74% przypadkowo). Co czwarte dziecko deklaruje, że rodzice nigdy nie interesują się tym, w jaki sposób korzysta z Internetu. Jedynie 10% dzieci deklaruje regularną opiekę rodziców podczas korzystania z Sieci. Skala zagrożenia – niebezpieczne treści

12 52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon komórkowy. 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania. 29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli. 21% dzieci doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania. 16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania. 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub GSM kompromitujących je materiałów. Skala zagrożenia – cyberprzemoc

13 Aby ochronić dziecko przed pornografią i innymi szkodliwymi treściami w Internecie, warto skorzystać z programów do kontroli rodzicielskiej blokujących dostęp do niecenzuralnych treści. Jednym z takich programów jest Opiekun Dziecka w Internecie. Więcej o programie dowiesz się na stronie www.opiekun.pl.

14 Uzależnienie od Internetu Żeglowanie po Internecie jest wspaniałą przygodą, ale nie pozwólmy, by „wirtualny świat” zastąpił świat realny. W codziennym życiu naszych dzieci musi się znaleźć czas na naukę, wypoczynek, czy spotkania z przyjaciółmi. Nie pozwólmy dzieciom spędzać całego wolnego czasu przy komputerze. Ustalmy jakiś limit czasu, który dziecko może poświęcić komputerowi i starajmy się tego pilnować.

15 Wpływ uzależnienia od komputera na nasze zdrowie Objawy uzależnienia:  włączanie komputera, nawet gdy nie jest to konieczne;  niechęć do kontaktów z otoczeniem;  oderwanie od rzeczywistości;  zaniedbywanie obowiązków. Wpływ na zdrowie:  pogorszenie wzroku;  otyłość;  zmniejszenie odporności na choroby;  brak kondycji fizycznej.

16 Aby rozpoznać, czy Twoje dziecko jest uzależnione od Internetu, odpowiedz sobie na następujące pytania:  Czy czujesz że Twoje dziecko jest zaabsorbowane Internetem (myśli o poprzednich, bądź następnych pobytach w sieci)?  Czy czuje potrzebę używania Internetu przez coraz dłuższe okresy czasu?  Czy wielokrotnie miało nieudane próby kontroli, ograniczenia czasu lub zaprzestania korzystania z Internetu?

17  Czy dziecko czuje się niespokojne, markotne, zirytowane, przygnębione gdy nie może korzystać z Internetu?  Czy pozostaje w sieci dłużej niż pierwotnie planowało?  Czy ryzykuje utratę znajomości z przyjaciółmi, zaniedbuje naukę z powodu Internetu?  Czy oszukuje Cię, aby ukryć narastający problem Internetu?  Czy używa Internetu jako sposobu na ucieczkę od problemów lub sposobu na pogorszony nastrój (uczucia bezradności, winy, lęku, depresji)?

18 10 porad dla rodziców dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci

19 Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron (pomocny będzie edukacyjny serwis internetowy – www.sieciaki.pl). Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie. 1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.

20 Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania. 2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.

21 Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół. 3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.

22 Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. 4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.

23 Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki). 5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

24 Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić. 6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.

25 Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci. 7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.

26 Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e- maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.). 8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ - Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.

27 Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci (wzory Umów Rodzic-Dziecko znajdziesz na stronie (www.dzieckowsieci.pl) oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji. 9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.

28 Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa. 10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.

29 W lutym 2007 r. w ramach programu Safer Internet w Polsce uruchomiony został projekt Helpline.org.pl, którego celem jest pomoc dzieciom w sytuacjach zagrożenia w Internecie oraz podczas korzystania z telefonów komórkowych. Dostępne są trzy formy kontaktu z konsultantami: bezpłatny numer telefonu 800 100 100, e-mail: helpline@helpline.org.pl, Rozmowa online – livechat – z poziomu strony www.helpline.org.pl. Helpline.org.pl


Pobierz ppt "„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” - zagrożenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google