Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzory i równania reakcji chemicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzory i równania reakcji chemicznych."— Zapis prezentacji:

1 Wzory i równania reakcji chemicznych

2 Cząsteczka tlenku żelaza (III) składa się z:
A. 3 atomów Fe, 2 atomów O B. 3 atomów Fe, 1 atomu O C. 1 atomu Fe, 3 atomów O D. 2 atomów Fe, 3 atomów O Zadanie 1 FeIII2OII3

3 CuI2OII Zadanie 2 Cząsteczka tlenku miedzi (I) składa się z :
A. 2 atomów B. 3 atomów C. 4 atomów D. 5 atomów Cząsteczka tlenku miedzi (I) składa się z : CuI2OII 2 atomy miedzi 1 atom tlenu

4 Zadanie 3 Uzupełnij zdania, podając wartościowość pierwiastków chemicznych
Wodór jest ……. wartościowy. Tlen jest ……. wartościowy. Fluor we fluorkach jest ……. wartościowy. Chlor w chlorkach jest ……. wartościowy. Brom w bromkach jest ……. wartościowy. Jod w jodkach jest ……. wartościowy. Siarka w siarczkach jest ……. wartościowy. Metale z grupy 1 są ……. wartościowe. Metale z grupy 2 są ……. wartościowe. Glin jest ……. wartościowy. Cynk jest ……. wartościowy. I II I I I I II I II III II

5 Zadanie 4 Uzupełnij tabelkę.
O N H P Li Cr Wzór strukturalny Wzór sumaryczny Wartościowość pierwiastków Ilość atomów Nazwa związku Cr - …….. O - ……… P - ……... H - ……… Li - ……... N - ……... III Cr2O3 5 tlenek chromu (III) II III PH3 4 wodorek fosforu (III) I I Li2O 3 tlenek litu II V N2O5 II tlenek azotu (V) 7

6 Nazwa i symbol pierwiastka
Zadanie 5 Wyznacz wartościowość pierwiastków w podanych związkach chemicznych Na2S – Na....., S…… KCl – K....., Cl…… Cl2O7 – Cl....., O…… CO2 – C....., O…… AlCl3 – Al....., Cl..… SO3 – S....., O…… BaO – Ba....., O..… Nazwa i symbol pierwiastka Wartościowość wodór H I tlen O II metale z grupy 1 metale z grupy 2 glin Al III cynk Zn fluor we fluorkach chlor w chlorkach brom w bromkach jod w jodkach siarka w siarczkach I II I I VII II IV II III I VI II II II

7 wzór sumaryczny nazwa związku Zadanie 6 Uzupełnij luki N(III) i O(II) Cl(V) i O(II) Cu(II) i Cl(I) Fe(III) i Br(I) Al(III) i F(I) K(I) i S(II) Al(III) i S(II) Zn(II) i Br(I) N2O3 tlenek azotu (III) tlenek chloru (V) Cl2O5 chlorek miedzi (II) CuCl2 bromek żelaza (III) FeBr3 fluorek glinu AlF3 siarczek potasu K2S siarczek glinu Al2S3 bromek cynku ZnBr2

8 O S Zadanie 7 Wzór sumaryczny SO2 pasuje do wzoru strukturalnego A. C. B. D. O S

9 Na O NaI2OII Zadanie 8 A. B. C. D. E. mNa=23u mO=16u
Model cząsteczki tlenku sodu jest następujący: A. B. C. D. E. NaI2OII O Na mNa=23u mO=16u

10 Zadanie 9 Wiedząc, że glin jest trójwartościowy, zaznacz właściwe wartości indeksów x i y we wzorze jego tlenku AlxOy x = 3, y = 2 x = 2, y = 3 x = l, y = 3 x = 3, y = 1 AlIII2OII3

11 Zadanie 10 Ca, Be, Mg, Sr Li, Be, B, C Be, O, S, C O2, N2, Cl2, H2
Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, zakreśl pierwiastki dwuwartościowe należące do tej samej grupy układu okresowego. Ca, Be, Mg, Sr Li, Be, B, C Be, O, S, C O2, N2, Cl2, H2 metale z grupy 2 są II dwuwartościowe

12 CIVOII2 SVIOII3 CIIOII HI2OII FeIII2OII3 Zadanie 11 …………….
wzór sumaryczny Zadanie 11 Napisz wzory sumaryczne, a następnie przyporządkuj modele cząsteczek związków chemicznych do ich nazw. tlenek węgla (IV) tlenek siarki (VI) tlenek węgla (II) tlenek wodoru tlenek żelaza (III) ……………. nazwa CIVOII2 SVIOII3 CIIOII HI2OII FeIII2OII3

13 Zadanie 12 Do opisu słownego dopisz zapis chemiczny. 3 Mg
trzy atomy magnezu ……….. dwa atomy żelaza ………. jeden atom chloru ………. jedna cząsteczka chloru ………. dwa atomy wodoru ………. pięć cząsteczek wodoru ………. trzy atomy azotu ………. siedem atomów potasu ………. cztery cząsteczki azotu ………. 3 Mg 2 Fe Cl Cl2 2 H 5 H2 3 N 7 K 4 N2

14 Zadanie 13 Napisz, jak odczytasz podane symbole chemiczne.
Al ………..……….. 3 Al ……………..…. 2 O ……………..…. O2 ……………..…. 3 Cl2 ……………..…. 5 N2 ………………... 6 H2 ……………..…. 4 Si ……………..…. 10 Na ……………..…. 1 atom glinu 3 atomy glinu 2 atomy tlenu 1 cząsteczka tlenu 3 cząsteczki chloru 5 cząsteczek azotu 6 cząsteczek wodoru 4 atomy krzemu 10 atomów sodu

15 Zadanie 14 Podaj z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się podane cząsteczki. SO3 ………..……….………..………... Cl2O5 ……………..………..………..…. K3PO4 …………….………..………...…. 5 Br2 …………………..………..…..…. 6 Ca(OH)2 ……………………..………....…. 7 H2SO4 ……………………..………..…... 3 CO2 ……………………..………....…. 20 O2 ……………………..………....…. 3 KOH ……………………..………....…. 1 atom siarki, 3 atomy tlenu 2 atomy chloru, 5 atomów tlenu 3 atomy potasu, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu 5 atomów bromu 6 atomów wapnia, 12 atomów tlenu, 12 atomów wodoru 14 atomów wodoru, 7 atomów siarki, 28 atomów tlenu 3 atomy węgla, 6 atomów tlenu 40 atomów tlenu 3 atomy potasu, 3 atomy tlenu, 3 atomy wodoru

16 Zadanie 15 ………………………………….…………. 2 2 2 3 2 2 2
Napisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów oraz dobierz współczynniki stechiometryczne. wapń + tlen  tlenek wapnia ………………………………….………….…. żelazo + chlor  chlorek żelaza (III) ………………………………….…………. tlenek ołowiu (II) + węgiel  ołów + tlenek węgla (IV) Ca O2  CaIIOII 2 2 Fe Cl2  FeIIIClI3 2 3 2 PbIIOII C  Pb CIVOII2 2 2

17 Zadanie 16 ………………………………….…………. 3 2 2 2
Napisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów oraz dobierz współczynniki stechiometryczne. tlenek żelaza (III) + wodór  żelaza + tlenek wodoru ………………………………….………….…. potas + chlor  chlorek potasu ………………………………….…………. tlenek azotu (I)  azot + tlen FeIII2 OII H2  Fe HI2OII 3 2 K Cl2  KIClI 2 NI2OII  N O2 2

18 Zadanie 17 ………………………………….…………. 2
Napisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów oraz dobierz współczynniki stechiometryczne. siarka + tlen  tlenek siarki (IV) ………………………………….………….…. tlenek wodoru  wodór + tlen ………………………………….…………. tlenek miedzi (II) + wodór  miedź + tlenek wodoru S O2  SIVOII2 HI2OII  H O2 2 CuIIOII H2  Cu HI2OII

19 Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych
….. N2 + ….. O2  ….. NO ….. SO2 + ….. O2  ….. SO3 ….. P4 + ….. O2  ….. P4O10 ….. CuO + …..C  …..Cu + …..CO2 ….. K + ….. H2S  …..K2S + …..H2 ….. Al + …..HCl ….. AlCl3 + …..H2 ….. Fe2O3 + …..C  ….. Fe + ….. CO2 ….. ZnO + …..Al ….. Zn + …..Al2O3 Zadanie 18 Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych 2 2 5 2 2 6 3 2 4 3 2 3 2

20 Zadanie 19 Uzupełnij współczynniki oraz przedstaw podane równania reakcji chemicznych w postaci modeli cząsteczkowych ….. Ag2O  ….. Ag + ….. O2 ….. Al + ….. S  ….. Al2S3 ….. NO + ….. O2 ….. NO2 2 4 + 3 2 + 2 +

21 Zadanie 20 CIVOII2 NV2OII5 SVIOII3 BrVII2OII7
Korzystając z układu okresowego pierwiastków, napisz wzory sumaryczne tlenków: niemetali (o największej wartościowości): węgla, azotu, siarki, bromu SVIOII3 16 grupa NV2OII5 15 grupa BrVII2OII7 17 grupa CIVOII2 14 grupa Numer grupy 1 2 13 14 15 16 17 Wzór związku chemicznego z tlenem NaI2OII MgIIOII AlIII2O 3 SiIVOII2 PV2OII5 SVIOII3 ClVII2OII7 Największa wartościowość pierwiastka w tlenku 3 4 5 6 7 Wzór związku chemicznego z wodorem NaIHI MgIIHI2 AlIIIHI3 SiIVHI4 PIIIHI3 HI2SII HIClI Wartościowość pierwiastka w związku z wodorem


Pobierz ppt "Wzory i równania reakcji chemicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google