Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wzory i równania reakcji chemicznych. Fe III 2 O II 3 Cząsteczka tlenku żelaza (III) składa się z: A. 3 atomów Fe, 2 atomów O B. 3 atomów Fe, 1 atomu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wzory i równania reakcji chemicznych. Fe III 2 O II 3 Cząsteczka tlenku żelaza (III) składa się z: A. 3 atomów Fe, 2 atomów O B. 3 atomów Fe, 1 atomu."— Zapis prezentacji:

1 Wzory i równania reakcji chemicznych

2 Fe III 2 O II 3 Cząsteczka tlenku żelaza (III) składa się z: A. 3 atomów Fe, 2 atomów O B. 3 atomów Fe, 1 atomu O C. 1 atomu Fe, 3 atomów O D. 2 atomów Fe, 3 atomów O Zadanie 1

3 Cu I 2 O II 2 atomy miedzi 1 atom tlenu Zadanie 2 A. 2 atomów B. 3 atomów C. 4 atomów D. 5 atomów Cząsteczka tlenku miedzi (I) składa się z :

4 Zadanie 3 Uzupełnij zdania, podając wartościowość pierwiastków chemicznych Wodór jest ……. wartościowy. Tlen jest ……. wartościowy. Fluor we fluorkach jest ……. wartościowy. Chlor w chlorkach jest ……. wartościowy. Brom w bromkach jest ……. wartościowy. Jod w jodkach jest ……. wartościowy. Siarka w siarczkach jest ……. wartościowy. Metale z grupy 1 są ……. wartościowe. Metale z grupy 2 są ……. wartościowe. Glin jest ……. wartościowy. Cynk jest ……. wartościowy. I III II I I I I I

5 Wzór strukturalny Wzór sumaryczny Wartościowość pierwiastków Ilość atomów Nazwa związku Cr - …….. O - ……… P - ……... H - ……… Li - ……... O - ……… N - ……... O - ……… Zadanie 4 Uzupełnij tabelkę. O O O O O N N H H H P O Li Cr O O O PH 3 Cr 2 O 3 N2O5N2O5 Li 2 O III II III II I 5 I tlenek chromu (III) 4wodorek fosforu (III) 3tlenek litu tlenek azotu (V)II V 7

6 Zadanie 5 Wyznacz wartościowość pierwiastków w podanych związkach chemicznych Na 2 S – Na....., S…… KCl – K....., Cl…… Cl 2 O 7 – Cl....., O…… CO 2 – C....., O…… AlCl 3 – Al....., Cl..… SO 3 –S....., O…… BaO – Ba....., O..… III II VIIII IVII IIII VIII Nazwa i symbol pierwiastka Wartościowość wodór H I tlen O II metale z grupy 1 I metale z grupy 2 II glin Al III cynk Zn II fluor we fluorkach chlor w chlorkach brom w bromkach jod w jodkach I siarka w siarczkach II

7 wzór sumarycznynazwa związku Zadanie 6Uzupełnij luki N(III) i O(II) Cl(V) i O(II) Cu(II) i Cl(I) Fe(III) i Br(I) Al(III) i F(I) K(I) i S(II) Al(III) i S(II) Zn(II) i Br(I) ZnBr 2 CuCl 2 Al 2 S 3 K2SK2S AlF 3 FeBr 3 Cl 2 O 5 N2O3N2O3 tlenek chloru (V) fluorek glinu bromek żelaza (III) tlenek azotu (III) chlorek miedzi (II) bromek cynku siarczek potasu siarczek glinu

8 O S O O S O S O S S O S Zadanie 7 Wzór sumaryczny SO 2 pasuje do wzoru strukturalnego A. C. B. D.

9 Zadanie 8 Model cząsteczki tlenku sodu jest następujący: A. B. C. D. E. Na I 2 O II O Na m Na =23u m O =16u

10 Zadanie 9 Wiedząc, że glin jest trójwartościowy, zaznacz właściwe wartości indeksów x i y we wzorze jego tlenku Al x O y A.x = 3, y = 2 B.x = 2, y = 3 C.x = l, y = 3 D.x = 3, y = 1 Al III 2 O II 3

11 Zadanie 10 Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, zakreśl pierwiastki dwuwartościowe należące do tej samej grupy układu okresowego. A. Ca, Be, Mg, Sr B. Li, Be, B, C C. Be, O, S, C D. O 2, N 2, Cl 2, H 2 metale z grupy 2 są II dwuwartościowe

12 C IV O II 2 C II O II S VI O II 3 H I 2 O II Fe III 2 O II 3 nazwa wzór sumaryczny Zadanie 11 Napisz wzory sumaryczne, a następnie przyporządkuj modele cząsteczek związków chemicznych do ich nazw. tlenek węgla (IV) tlenek siarki (VI) tlenek węgla (II) tlenek wodoru tlenek żelaza (III) …………….

13 Zadanie 12 Do opisu słownego dopisz zapis chemiczny. A.trzy atomy magnezu……….. B.dwa atomy żelaza ………. C.jeden atom chloru ………. D.jedna cząsteczka chloru ………. E.dwa atomy wodoru ………. F.pięć cząsteczek wodoru ………. G.trzy atomy azotu ………. H.siedem atomów potasu ………. I.cztery cząsteczki azotu ………. 3 Mg 2 Fe Cl Cl 2 2 H 5 H 2 4 N 2 7 K 3 N

14 Zadanie 13 Napisz, jak odczytasz podane symbole chemiczne. A. Al……….. ……….. B. 3 Al ……………..…. C. 2 O ……………..…. D. O 2 ……………..…. E. 3 Cl 2 ……………..…. F. 5 N 2 ………………... G. 6 H 2 ……………..…. H. 4 Si ……………..…. I. 10 Na ……………..…. 1 atom glinu 3 atomy glinu 2 atomy tlenu 1 cząsteczka tlenu 3 cząsteczki chloru 5 cząsteczek azotu 6 cząsteczek wodoru 4 atomy krzemu 10 atomów sodu

15 Zadanie 14 Podaj z ilu atomów i jakich pierwiastków składają się podane cząsteczki. A. SO 3 ……….. ……….………..………... B. Cl 2 O 5 ……………..………..………..…. C. K 3 PO 4 …………….………..………...…. D. 5 Br 2 …………………..………..…..…. E. 6 Ca(OH) 2 ……………………..………....…. F. 7 H 2 SO 4 ……………………..………..…... G. 3 CO 2 ……………………..………....…. H. 20 O 2 ……………………..………....…. I. 3 KOH ……………………..………....…. 2 atomy chloru, 5 atomów tlenu 1 atom siarki, 3 atomy tlenu 3 atomy potasu, 1 atom fosforu, 4 atomy tlenu 5 atomów bromu 6 atomów wapnia, 12 atomów tlenu, 12 atomów wodoru 14 atomów wodoru, 7 atomów siarki, 28 atomów tlenu 3 atomy węgla, 6 atomów tlenu 40 atomów tlenu 3 atomy potasu, 3 atomy tlenu, 3 atomy wodoru

16 Zadanie 15 Napisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów oraz dobierz współczynniki stechiometryczne. A.wapń + tlen  tlenek wapnia …………………………………. ………….…. B.żelazo + chlor  chlorek żelaza (III) ………………………………….…………. C.tlenek ołowiu (II) + węgiel  ołów + tlenek węgla (IV) ………………………………….…………. Ca + O 2  Ca II O II Fe + Cl 2  Fe III Cl I 3 Pb II O II + C  Pb + C IV O II 2 2 3 2 2 2 2 2

17 Zadanie 16 Napisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów oraz dobierz współczynniki stechiometryczne. A.tlenek żelaza (III) + wodór  żelaza + tlenek wodoru …………………………………. ………….…. B.potas + chlor  chlorek potasu ………………………………….…………. C.tlenek azotu (I)  azot + tlen ………………………………….…………. Fe III 2 O II 3 + H 2  Fe + H I 2 O II K + Cl 2  K I Cl I N I 2 O II  N 2 + O 2 22 22 332

18 Zadanie 17 Napisz równania reakcji chemicznych za pomocą symboli i wzorów oraz dobierz współczynniki stechiometryczne. A.siarka + tlen  tlenek siarki (IV) …………………………………. ………….…. B.tlenek wodoru  wodór + tlen ………………………………….…………. C.tlenek miedzi (II) + wodór  miedź + tlenek wodoru ………………………………….…………. S + O 2  S IV O II 2 H I 2 O II  H 2 + O 2 Cu II O II + H 2  Cu + H I 2 O II 2 2

19 ….. N 2 + ….. O 2  ….. NO ….. SO 2 + ….. O 2  ….. SO 3 ….. P 4 + ….. O 2  ….. P 4 O 10 ….. CuO + …..C  …..Cu + …..CO 2 ….. K + ….. H 2 S  …..K 2 S + …..H 2 ….. Al + …..HCl  ….. AlCl 3 + …..H 2 ….. Fe 2 O 3 + …..C  ….. Fe + ….. CO 2 ….. ZnO + …..Al  ….. Zn + …..Al 2 O 3 Zadanie 18 Ustal współczynniki stechiometryczne w równaniach reakcji chemicznych 2 22 5 2 22 6322 4332 332

20 Zadanie 19 Uzupełnij współczynniki oraz przedstaw podane równania reakcji chemicznych w postaci modeli cząsteczkowych A. ….. Ag 2 O  ….. Ag + ….. O 2 B. ….. Al + ….. S  ….. Al 2 S 3 C. ….. NO + ….. O 2  ….. NO 2 24 32 22 +  +  + 

21 Zadanie 20 Korzystając z układu okresowego pierwiastków, napisz wzory sumaryczne tlenków: A.niemetali (o największej wartościowości): węgla, azotu, siarki, bromu Numer grupy121314151617 Wzór związku chemicznego z tlenem Na I 2 O II Mg II O II Al III 2 O 3 Si IV O II 2 P V 2 O II 5 S VI O II 3 Cl VII 2 O II 7 Największa wartościowość pierwiastka w tlenku 1234567 Wzór związku chemicznego z wodorem Na I H I Mg II H I 2 Al III H I 3 Si IV H I 4 P III H I 3 H I 2 S II H I Cl I Wartościowość pierwiastka w związku z wodorem 1234321 C IV O II 2 14 grupa S VI O II 3 16 grupa Br VII 2 O II 7 17 grupa N V 2 O II 5 15 grupa


Pobierz ppt "Wzory i równania reakcji chemicznych. Fe III 2 O II 3 Cząsteczka tlenku żelaza (III) składa się z: A. 3 atomów Fe, 2 atomów O B. 3 atomów Fe, 1 atomu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google