Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nadleśnictwo Olkusz położone jest w województwach: śląskim i małopolskim. Obejmuje powierzchnię 17113,2 ha, z czego 16846,4 ha to lasy. Środkowa i północna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nadleśnictwo Olkusz położone jest w województwach: śląskim i małopolskim. Obejmuje powierzchnię 17113,2 ha, z czego 16846,4 ha to lasy. Środkowa i północna."— Zapis prezentacji:

1

2 Nadleśnictwo Olkusz położone jest w województwach: śląskim i małopolskim. Obejmuje powierzchnię 17113,2 ha, z czego 16846,4 ha to lasy. Środkowa i północna część ma charakter pagórkowaty i falisty z wypiętrzeniami skał wapiennych, charakterystycznymi dla Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Zachodnia i północno – wschodnia ma charakter równinny. Na przeważającym obszarze rzeźba terenu zachowała swój naturalny charakter. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata.

3 Historia przemian szaty leśnej terenów Nadleśnictwa związana była ściśle z osadnictwem i eksploatacją bogactw naturalnych. Rozwój osad wymagał zdobywania nowych terenów pod ekstensywną gospodarkę rolną, co wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na drewno budulcowe i opałowe prowadziło do karczowania lasów. Jednak czynnikiem decydującym o atrakcyjności tego terenu były inne naturalnie występujące tu bogactwa. Rozwój górnictwa i przetwórstwa kruszcowego znacznie przekształcił szatę roślinną Olkusza; jego efektem było m. in. powstanie Pustyń – Błędowskiej (która jeszcze na przełomie XIX i XX w. miała powierzchnię około 80 km 2 ), Starczynowskiej i Ryczowskiej. Całkowite wylesienie tego obszaru i w następstwie uruchomienie lotnych piasków było skutkiem zapotrzebowania na surowiec drzewny do opalania pieców hutniczych Widok Pustyni Błędowskiej przed jej wylesieniem zdjęcie z helikoptera z 2006 r. Piaskownia Rekultywacja piaskowni

4 Degradacja lasów następuje z różnych przyczyn. Na tych terenach widoczne są szkody górnicze (zapadliska), efekt oddziaływania fabryk lub bardzo silne wiatry oraz pożary (jeden z największych wybuchł w bardzo suche i upalne lato roku 1992 - strawił ponad 1200 ha sosnowego boru).

5 Mimo przemysłowego charakteru Nadleśnictwa Olkusz ma ono na swoim terenie trzy rezerwaty. Miłośników przyrody przyciągają do olkuskich lasów nie tylko rzadkie gatunki flory i fauny, ale także jedyna w kraju Pustynia Błędowska. REZERWAT PAZUREK: REZERWAT SMOLEŃREZERWAT RUSKIE GÓRYPUSTYNIA BŁĘDOWSKA

6 Zamierzchła historia tych ziem sięga okresu paleolitu. Początkowo tereny te zamieszkałe były przez małe grupki koczownicze, utrzymujące się ze zbieractwa i myślistwa. Z czasem zaczęło się rozwijać stałe osadnictwo związane z pasterstwem oraz działalnością rolniczą. O tych odległych śladach pobytu człowieka w tym rejonie świadczą liczne wykopaliska archeologiczne. Początki Nadleśnictwa Olkusz sięgają XIX wieku, gdy po 1815 r. Olkusz znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Po zrywach powstania listopadowego i styczniowego całą gospodarkę podporządkowano władzom centralnym w Petersburgu. Leśnictwo podlegało wówczas Ministerstwu Przychodów i Skarbu, a od 1816 r. Dyrekcji Generalnej Lasów Rządowych. Utworzone w drugiej połowie XIX wieku Nadleśnictwo Olkusz podległe było od 1880 r. Okręgowemu Zarządowi Leśnemu w Radomiu, obejmującemu swą administracją Gubernię Kielecką - tutejsze lasy stanowiły część tzw. lasów spółek górniczych, zaopatrujących rządowe zakłady górnicze i hutnicze. Po objęciu administracji przez władze polskie w skład Nadleśnictwa (podległego Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu) wchodziły obręby: Olkusz, Skała, i Żarnowiec. Pierwszym znanym nadleśniczym był Władysław Grotkowski pełniący obowiązki od 1918 roku. W roku 1921 dwa ostatnie obręby przyłączono odpowiednio do nadleśnictw: Miechów i Włoszczowa. Ruiny zamku w Smoleniu Mapa z 1936 roku.

7 Łączna powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 5017 ha, z czego: ok. 1641 ha stanowiły dawne lasy Towarzystwa Akcyjnego Górniczo – Przemysłowego „Saturn” w Czeladzi pod kierownictwem Pana Józefa Wyganowskiego (do roku 1949); 414 ha to lasy Towarzystwa Sosnowieckich Kopalń i Zakładów Hutniczych; 46 ha - lasy dworskie Krzykawka. Pozostały udział w powierzchni ówczesnego nadleśnictwa miały upaństwowione lasy miasta Olkusz, którymi do grudnia 1949r. zarządzał Pan Jan Woźniak. Leśniczy Józef Wyganowski W okresie okupacji, do roku 1945 nadleśniczym Nadleśnictwa Olkusz był Pan Małek. Po zakończeniu II wojny światowej tereny Nadleśnictwa Olkusz zaistniały jako Nadleśnictwo Sławków. Organizatorem i pierwszym nadleśniczym był mgr inż. Saturnin Klimkiewicz. Okupacja - załadunek drewna w lesie Towarzystwa Akcyjnego Górniczo – Przemysłowego „Saturn” pod Gorenicami. Drewno wydaje gajowy Majcherkiewicz

8 Po roku 1945 na terytorium dzisiejszego Nadleśnictwa Olkusz działały nowo utworzone Nadleśnictwa: Rabsztyn z siedzibą w Jaroszowcu, Pilica z siedzibą w Pilicy oraz Skała. Załoga Nadleśnictwa Rabsztyn Na terenie Nadleśnictwa Olkusz pierwsza kobieta w Polsce została leśniczym. Była to Stanisława Grzybowska. Za chwilę zobaczymy jej krótki wywiad z dziennikarzem gazety leśnej

9 Nadleśnictwo Olkusz w obecnym kształcie powstało w 1979 r. W skład nadleśnictwa wchodzą obecnie III obręby leśne: Olkusz, Rabsztyn i Pilica. Budynek zakupiony przez Lasy Państwowe od Pani Izabeli Baca w dniu 22.12.1948 r. Siedziba byłego Nadleśnictwa Sławków oraz obecnie Nadleśnictwa Olkusz Załoga Nadleśnictwa Olkusz w latach 50 - tych na pochodzie pierwszomajowym Załoga Nadleśnictwa Olkusz lata 50 – teZałoga Nadleśnictwa Olkusz lata 90 – teZałoga Nadleśnictwa Olkusz lata 2008 - 2013Obecna kadra Nadleśnictwa Olkusz

10 Prezentację przygotowali: Szymon Rosa Kamil Sławkowski Dominik Wąs IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu Klasa II c szkoła ponadgimnazjalna W PREZENTACJI ZOSTAŁY WYKORZYSTANE ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH KOLEKCJI PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA OLKUSZ: PANA RAFAŁA KRZYSZTOWKA I PANA MIECZYSŁAWA JAROSZA BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY IM ZA WSPÓŁPRACĘ I ZA POŚWIĘCONY NAM CZAS


Pobierz ppt "Nadleśnictwo Olkusz położone jest w województwach: śląskim i małopolskim. Obejmuje powierzchnię 17113,2 ha, z czego 16846,4 ha to lasy. Środkowa i północna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google