Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania."— Zapis prezentacji:

1 CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania

2 Cele Strategiczne CEL I. Rozwój przedsiębiorczości innowacyjnej i podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej (KONKURENCYJNA GOSPODARKA), CEL II. Poprawa jakości życia w zakresie organizacji przestrzeni, budownictwa, przemieszczania się i różnorodnych form spędzania wolnego czasu (JAKOŚĆ ŻYCIA), CEL III. Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka nauki i edukacji (AKADEMICKI POZNAŃ), CEL IV. Stworzenie spójnej i silnej metropolii. (STOLICA REGIONU).

3 Transport Mieszkalnictwo Infrastruktura i Gospodarka Odpadami Gospodarowanie Przestrzenią GOSPODARKA KOMUNALNA

4 W ramach priorytetu: Transport Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu 1.Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) - System tablic zmiennej treści - System obsługi logistycznej - Sterowanie ruchem - Kompleksowe Wspomaganie Sterowania Ruchem transp. publicznego (KWSR) 2.Optymalizacja i rozwój układu drogowego - Poznań w trzech ramach - Program budowy dróg lokalnych - Budowa parkingów kubaturowych P&G 3.Poprawa standardów transportu publicznego - ekologiczny transport - szybki transport publiczny

5 W ramach priorytetu: Transport Nazwa programu: Zrównoważony Rozwój Transportu 4. Integracja transportu w aglomeracji - Integracja systemów transportowych: miejskiego, kolejowego, lotniczego, drogowego - Budowa systemu parkingów P&R - Budowa dworców przesiadkowych - PEKA - Utworzenie Komunalnego Związku Transportowego - Rozwój elektronicznych systemów przesyłowych

6 W ramach priorytetu: Infrastruktura i gospodarka odpadami Nazwa programu: Czysty Poznań 1.Zrównoważony system gospodarki odpadami 2.Odpowiedni Potencjał Infrastruktury 2.1 Ekologiczna gospodarka zasobami: wody, energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, oraz odprowadzania ścieków. 2.2 Gospodarka wodami opadowymi.

7 W ramach priorytetu: Mieszkalnictwo Nazwa programu: Rozwój zasobów lokalowych i terenów pod inwestycje mieszkaniowe 1.Komunalne zasoby mieszkaniowe wykorzystywane adekwatnie do potrzeb i możliwości mieszkańców. 2.Przygotowanie i udostępnianie gruntów pod zabudowę mieszkaniową 3.Wspieranie budownictwa mieszkaniowego poprzez: - system dopłat TBS - najem - budownictwo modułowe - kontenery

8 Nazwa programu: Program Rewitalizacji Miasta W ramach priorytetu: Gospodarowanie Przestrzenią


Pobierz ppt "CELE STRATEGICZNE Gospodarki Komunalnej Miasta Poznania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google