Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z mitologi ą greck ą wi ążą si ę narodziny teatru oraz igrzysk olimpijskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z mitologi ą greck ą wi ążą si ę narodziny teatru oraz igrzysk olimpijskich."— Zapis prezentacji:

1

2 Z mitologi ą greck ą wi ążą si ę narodziny teatru oraz igrzysk olimpijskich.

3 Dionizos to według mitologii greckiej bóg urodzaju, winnej latoro ś li, wina, a tak ż e narodzin i ś mierci. Był synem Zeusa i ś miertelnej kobiety Semele. Na cze ść Dionizosa odbywały si ę Dionizje.

4 Dionizje to ś wi ę to w staro ż ytnej Grecji obchodzone na cze ść Dionizosa. Dwa najwa ż niejsze ś wi ę ta to Wielkie Dionizje i Małe Dionizje.

5  obchodzone w miastach na przełomie marca i kwietnia,  trwały pi ęć, a potem sze ść dni,  podczas tych ś wi ą t składano ofiar ę z kozła,  w uroczysto ś ciach tego ś wi ę ta swój pocz ą tek ma tragedia, jeden z gatunków dramatu.

6  obchodzone na wsiach jesieni ą,  miały charakter wesołej, ludowej zabawy,  poł ą czone z jarmarkiem garncarskim,  z obchodów Małych Dionizji wywodzi się komedia.

7 Grecy wymy ś lili zawody sportowe, czyli igrzyska, które urz ą dzano ku czci bogów. Przybywali na nie zawodnicy ze wszystkich miast-pa ń stw. Najsłynniejsze igrzyska odbywały si ę w Olimpii na cze ść najsłynniejszego boga, Zeusa.

8 Podczas igrzysk uprawiano takie dyscypliny sportowe jak: biegi, rzut dyskiem, oszczepem, skoki, boks oraz zapasy. Udział w igrzyskach był przywilejem, z którego korzystali potomkowie arystokratycznych rodów. Zawodnicy wyst ę powali nago.

9

10

11

12

13 Mity greckie wniosły do kultury szereg przeró ż nych poj ęć, aforyzmów, metafor, w ą tków i motywów. We współczesnych czasach s ą one inspiracj ą dla artystów: pisarzy, malarzy. Bez mitologii greckiej dorobek kulturalny ś wiata byłby du ż o ubo ż szy.


Pobierz ppt "Z mitologi ą greck ą wi ążą si ę narodziny teatru oraz igrzysk olimpijskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google