Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nasza podróż po zakątkach lasów w Tunelu…... Organizacja: Nadleśnictwo Miechów leży w Małopolsce podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nasza podróż po zakątkach lasów w Tunelu…... Organizacja: Nadleśnictwo Miechów leży w Małopolsce podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1 Nasza podróż po zakątkach lasów w Tunelu…..

2

3 Organizacja: Nadleśnictwo Miechów leży w Małopolsce podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Dyrekcja prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.

4 Położenie

5 Początki Nadleśnictwa Leśnictwo Lasów Rządowych w Miechowie powstało w maju 1826roku. Leśnictwem kierował nadleśniczy, a obsługę kancelaryjną prowadził pisarz.

6 Terytorium Terytorialnie Leśnictwo Miechów podzielone było na 4 straże. W 1835 r. były to: - Straż Dzwonowice, - Straż Jeziorowice, - Straż Nasiechowice, - Straż Imbramowice.

7 Po powstaniu styczniowym…. Taki stan organizacyjny utrzymywał się najprawdopodobniej do czasu powstania styczniowego. Po powstaniu w organizacji leśnictwa nastąpiły zmiany, wskutek czego Nadleśnictwo Miechów przeszło,,pod opiekę” Nadleśnictwa Słomniki.

8 Powierzchnia ówczesnego Leśnictwa Miechów wynosiła około 6300ha. Nadleśnictwo składało się wtedy z obrębów Książ Wielki, Miechów, Skała i Pilica.

9 Po pierwszej wojnie swiatowej. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. utworzono Nadleśnictwo Miechów, które podlegało Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła 3662ha. Na to składało się 141 oddziałów w 45 kompleksach. Nadleśnictwo tworzyły 3 leśnictwa: Sosnówka, Miechów oraz Słomniki.

10 Leśnictwo Tunel Las w Tunelu, który odwiedziliśmy podlega pod Nadleśnictwo w Miechowie. Obszar Nadleśnictwa obejmuje 1487 ha.

11 Leśnictwo Tunel leży na terenie Gminy Charsznica i Kozłów. Występują tutaj drzewostany nasienne buka zwyczajnego.

12 Podłoże stwarza korzystne warunki dla rozwoju bogatej roślinności murawowo – krzewiastej. Średni wiek drzewostanów wynosi od 10 – 40 lat.

13 Wyżyna Miechowska, na obszarze której leży Gmina Charsznica, zbudowana jest z utworów kredowych, pokrytych lessem. Szczególny charakter podłoża i gleb, specyficzny mikroklimat, jak też ewolucja roślinności są przyczyną dużego urozmaicenia szaty roślinnej.

14 Charakterystyczną cechą szaty roślinnej Gminy Charsznica jest przewaga roślinności murawowej nad leśną. Wyjątek stanowi jedynie północno – wschodnia część gminy, gdzie znajduje się las Tunel (392 ha).

15 Zwiastuny wiosny W nadleśnictwie mogliśmy zobaczyć różne rośliny, drzewa itp. Dzięki temu, że nasz wizyta miała miejsce wiosną mogliśmy zobaczyć kwitnące fiołki i przebiśniegi.

16 Rezerwat Biała Góra - Na terenie leśnictwa Tunel znajduje się rezerwat przyrody -Biała Góra o powierzchni 12,9ha. -Obszar ten jest położony w zachodniej części Wyżyny Miechowskiej, na północ od wsi Uniejów Rędziny, około 2km na zachód od stacji kolejowej Tunel, na zachodnim dość łagodnym stoku Białej Góry (414 m n.p.m.) - najwyższego wzniesienia Wyżyny Miechowskiej Biała Góra to jeden z Obszarów Sieci NATURA 2000 w powiecie miechowskim SOO.

17 Rezerwat Biała Góra Biała Góra to teren chroniony od 1955 roku jako rezerwat przyrody. Jest to obszar rolniczy z niewielkimi płatami lasów. Ma bardzo urozmaiconą rzeźbę.

18 Rezerwat Biała Góra Biała Góra to piękne, zalesione wzgórze Jest tutaj cudownie, bo…..

19 Tyle w gęstwinie cisz błądzi i tyle Słoneczniejących między pniami czasów, Że nasilone barwami motyle Lecą w znój przyszły - przeczuwanych lasów…… / B.Leśmian/

20 Prezentację, pod kierunkiem Pani Marii Mirskiej, przygotowały uczennice SP im. M.Kopernika w Swojczanach: Natalia Maj, Emilia Kruszec i Martyna Słaboń. Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Nasza podróż po zakątkach lasów w Tunelu…... Organizacja: Nadleśnictwo Miechów leży w Małopolsce podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google