Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT. Teza: Istnieje silny związek pomiędzy jakością edukacji ekonomicznej, a rozwojem gospodarczym Polski  Obywatele powinni posiadać wiedzę na temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT. Teza: Istnieje silny związek pomiędzy jakością edukacji ekonomicznej, a rozwojem gospodarczym Polski  Obywatele powinni posiadać wiedzę na temat."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT

2 Teza: Istnieje silny związek pomiędzy jakością edukacji ekonomicznej, a rozwojem gospodarczym Polski  Obywatele powinni posiadać wiedzę na temat roli i funkcji Banku Centralnego.  Poziom wiedzy ekonomicznej sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości i stymuluje wzrost gospodarczy. PROJEKT Stan edukacji ekonomicznej w Polsce

3 Świadomość ekonomiczna Polaków  Poziom wiedzy społeczeństwa o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej i mechanizmach finansowych jest wysoce niewystarczający.  Istnieje konieczność korygowania stereotypów, mitów i błędnych przekonań dotyczących zagadnień finansowych. PROJEKT Stan edukacji ekonomicznej w Polsce

4 Wizja Narodowy Bank Polski posiada status ważnego ośrodka edukacji ekonomicznej, kształtującego wiedzę ekonomiczną społeczeństwa, w tym przede wszystkim w zakresie roli Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa i ośrodka prowadzącego makroekonomiczne badania naukowe. Warszawa, 29 października 2009 r. Wizja, misja i cele strategiczne Narodowego Banku Polskiego

5 Misja Misją strategii edukacyjnej Narodowego Banku Polskiego jest prowadzenie skutecznych działań edukacyjnych dotyczących zjawisk ekonomicznych oraz roli Narodowego Banku Polskiego jako centralnego banku państwa. NBP jest także ośrodkiem inicjującym i prowadzącym makroekonomiczne badania naukowe wykorzystywane w realizacji zadań Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej w zakresie polityki pieniężnej. Warszawa, 29 października 2009 r. Wizja, misja i cele strategiczne Narodowego Banku Polskiego

6 Cele  Zwiększenie społecznej wiedzy na temat roli i misji Narodowego Banku Polskiego jako banku centralnego w życiu gospodarczym.  Podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej społeczeństwa.  Rozpowszechnienie wiedzy dotyczącej Unii Gospodarczej i Walutowej oraz Mechanizmu Kursów Walutowych II (ERM II).  Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej wpływu ekonomicznego dziedzictwa narodowego na zjawiska ekonomiczne i rozwój gospodarczy. Warszawa, 29 października 2009 r. Wizja, misja i cele strategiczne Narodowego Banku Polskiego

7 Warszawa, 29 października 2009 r. W ostatnich latach NBP zwiększył nakłady na edukowanie środowisk branżowych, środowisk szkolnych i ogółu społeczeństwa. Zwiększenie nakładów na edukację ekonomiczną

8 Warszawa, 29 października 2009 r. W ostatnich latach NBP zasadniczo zwiększył nakłady na edukowanie środowisk wiejskich i środowiska akademickie. Priorytety edukacyjne

9 Warszawa, 29 października 2009 r. Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce

10 W sytuacji kryzysowej instytucje komercyjne muszą partycypować w edukacji ekonomicznej w interesie kraju i w swoim własnym. Warszawa, 29 października 2009 r. Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce

11 Nakłady na edukację to nie wydatki, lecz inwestycje. Sławomir Stanisław Skrzypek Prezes Narodowego Banku Polskiego Warszawa, 29 października 2009 r. Perspektywy finansowe edukacji ekonomicznej w Polsce


Pobierz ppt "PROJEKT. Teza: Istnieje silny związek pomiędzy jakością edukacji ekonomicznej, a rozwojem gospodarczym Polski  Obywatele powinni posiadać wiedzę na temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google