Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2012 roku zostało zrealizowane zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4224W Węgrów – Krypy od km 1+715.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2012 roku zostało zrealizowane zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4224W Węgrów – Krypy od km 1+715."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2012 roku zostało zrealizowane zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4224W Węgrów – Krypy od km 1+715 do km 2+315 dł. odcinka 0,6 km” 1

2 Zakres projektu obejmował: Roboty przygotowawcze- wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym; Roboty ziemne:  odmulenie istniejących rowów odwadniających – 600 mb;  wykonanie wykopów na poszerzeniu mechanicznie w gruncie kategorii III – 30 m 3. 2

3 Podbudowa :  mechaniczne oczyszczenie i skroplenie warstw bitumicznych - 3450 m 2 ;  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm na poszerzeniach - 150 m 2 ;  wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm na zjazdach - 85 m 2 ;  wyrównanie istniejącej podbudowy betonem asfaltowym BA 0/12,8 w ilości 75 kg/m 2 - 259 t. 3

4 Nawierzchnia:  wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach o grubości 10 cm - 180 m 2 ;  wykonanie warstwy ścieralnej naw. z BA 0/16 o grubości 4 cm - 3450 m 2 ;  wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (koloru szarego) grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 3 cm - 85 m 2. 4

5 Roboty wykończeniowe:  umocnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego grubości 7 cm - 900 m 2 ;  przepusty pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm - 70 m. 5

6 Elementy ulic:  krawężniki betonowe (ustawienie krawężnika betonowego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, na podsypce cementowo– piaskowej grubości 5 cm - 344 m);  chodniki z betonowej kostki brukowej (wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej (koloru czerwonego) grubości 6 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm - 512 m 2 );  obrzeża betonowe (ustawienie obrzeży betonowych 6x20 cm na posypce piaskowej grubości 3 cm - 230 m ). 6

7 Koszt wykonania robót: 242 426,24 zł ( (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta dwadzieścia sześć zł 24/100) Gminy Liw Zadanie zostało wykonane przy 50% wsparciu finansowym Partnera – Gminy Liw 7

8 Inwestor: Powiat Węgrowski ul. Przemysłowa 5 07-100 Węgrów www.powiatwegrowski.pl 8


Pobierz ppt "Zarząd Powiatu Węgrowskiego informuje, że w 2012 roku zostało zrealizowane zadanie p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej 4224W Węgrów – Krypy od km 1+715."

Podobne prezentacje


Reklamy Google