Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Romantyzm Poezja Malarstwo Muzyka Znaczenie Romantyzm jest epoką skrajności. Z jednej strony ludowość z jej archaicznym językiem, religijnością czy barwnymi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Romantyzm Poezja Malarstwo Muzyka Znaczenie Romantyzm jest epoką skrajności. Z jednej strony ludowość z jej archaicznym językiem, religijnością czy barwnymi."— Zapis prezentacji:

1

2 Romantyzm Poezja Malarstwo Muzyka

3 Znaczenie Romantyzm jest epoką skrajności. Z jednej strony ludowość z jej archaicznym językiem, religijnością czy barwnymi strojami i obrzędami (Romantyczność, Ballady i romanse Mickiewicza), z drugiej egzotyka przepełniona tajemnicą, grzechem i seksualnością (Giaur Byrona), z jednej aktywny udział w walce narodowowyzwoleńczej, chęć oddania życia za ojczyznę (Kordian Słowackiego, Konrad Wallenrod Mickiewicza), z drugiej – bierna kontemplacja okrutności życia, przepełnionego rozpaczą, samotnością i negacja wszystkiego (Cierpienia młodego Wertera Goethego). Ta epoka propagująca filozofię uczucia, wiary w intuicję i spirytualizm, wypełniona fantastyką, ludowością i mistycyzmem spowodowała, że ludzie ponownie uwierzyli w swoje siły widząc, jak nowy duch i nowa idea ogarnia wszystkie dziedziny życia (sztukę, filozofię, politykę, obyczajowość, modę). Wraz z nadejściem dzieł Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego czy niezapomnianych, wręcz kultowych nawet dziś – Byrona i Goethego – zmienił się sposób postrzegania świata ówczesnych ludzi. Ź ród ł o: http://romantyzm.klp.pl/

4 Historia Romantyzm europejski rozpoczyna się w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku i trwa do około lat czterdziestych XIX wieku. Popularnie dzieli się go na trzy fazy: - wczesny romantyzm (około 1798-1804); - pełny romantyzm (około 1804-1815); - późny romantyzm (około 1815-1848). W Polsce mamy dwie daty początkowe: 1818 i 1822 rok. W 1818 roku ukazała się słynna rozprawa Kazimierza Brodzińskiego O klasyczności i romantyczności, która była głosem w tzw. „walce klasyków z romantykami”. Oprócz Brodzińskiego do romantyków należeli: Maurycy Mochnacki i Adam Mickiewicz. Natomiast do klasyków zaliczamy: Jana Śniadeckiego, Franciszka Dmochowskiego, Kajetana Koźmiana. Klasycy opowiadali się za przestrzeganiem klasycznych norm tworzenia, wyeliminowaniem z literatury elementów ludowych wierzeń i fantastyki oraz opieraniem poezji na rozumie i nauce. Młodzi postulowali uczuciowość, irracjonalizm, wyobraźnię. 1822 rok to wydanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza. Romantyzm polski kończą również dwie daty: 1855 – śmierć Mickiewicza i 1863 – powstanie styczniowe. Ź ród ł o: http://www.polskina5.pl/romantyzmhttp://www.polskina5.pl/romantyzm T ł o historyczne dla epoki Romantyzmu tworzy Rewolucja Francuska

5 Poezja… „Ty jesteś moje imię” Ty jesteś moje imię i w kształcie, i w przyczynie, i moje dłuto lotne. Ja jestem, zanim minie wiek na koniu-bezczynie, ptaków i chmur zielonych złotnik. Ty jesteś we mnie jaskier w chmurze rzeźbiony blaskiem nad czyn samotny. Ja z ciebie ulew piaskiem runo burz, co nie gaśnie, każdym życiem i śmiercią stokrotny. Ty jesteś marmur żywy, przez który kształt mi przybył, kształt w wichurze o świcie widziany, który o mleczne szyby buchnął płomieniem grzywy i zastygł w dłoni jak z gwiazdy odlany. I jesteś mi imię ruchów i poczynaniem słuchu, który pojmie muzykę i sposób, który z lądu posuchy wzejdzie żywicą-duchem w łodygę głosu. Krzysztof Kamil Baczy ń ski „Miłość” Nie widziałam cię już od miesiąca. I nic. Jestem może bledsza, trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz można żyć bez powietrza! „Potret” Usta twoje: ocean rozowy, Spojrzenie: fala wzburzona. A twoje szerokie ramiona: Pas ratunkowy... Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

6 Malarstwo Obrazy Caspara Davida Friedricha Ź ród ł o: wikipedia.pl

7 Przedstawiciele Muzyka Poezja Malarstwo Adam Mickiewicz Caspar David Friedrich Ludwig van Beethoven Ź ród ł o: wikipadia.pl

8 Idde Siłą napędową romantyzmu była tęsknota za rajskim światem, poszukiwanym poza nudną codziennością, poczucie beznadziei, a nawet spalenia się w poszukiwaniu ideału, głównie idealnej miłości. W centrum romantycznego światopoglądu stał geniusz i uczucie. Idealizując sztukę, w artyście zaczęto dostrzegać twórcę niepodobnego do zwykłych ludzi, nieomal bliskiego istocie boskiej. Wzorem takiego artysty stał się dla romantyków Ludwik van Beethoven. Odwrócił on dotychczasowy porządek, gdyż komponował nie na zlecenie, ale kierując się tylko natchnieniem. Był nieszczęśliwy i bezkompromisowy. Wielokrotnie podkreślał, że nie jest tradycyjnym muzykiem-rzemieślnikiem, bo jego misją jest tworzenie arcydzieł. W lutym 1809 pisał: –Ka ż dy prawdziwy artysta powinien d ąż y ć do stworzenia sobie pozycji, w której móg ł by po ś wi ę ci ć si ę ca ł kowicie tworzeniu wielkich dzie ł i nie potrzebowa ł by odrywa ć si ę od tej pracy z powodu innych zaj ęć lub ze wzgl ę dów materialnych. G łę bokim pragnieniem ka ż dego kompozytora powinno by ć oddanie si ę bez reszty prawdziwie wa ż nym dzie ł om, a pó ź niej zaprezentowanie ich przed publiczno ś ci ą. Ź ród ł o: wikipedia.pl

9 Autor: Krzystof Zys


Pobierz ppt "Romantyzm Poezja Malarstwo Muzyka Znaczenie Romantyzm jest epoką skrajności. Z jednej strony ludowość z jej archaicznym językiem, religijnością czy barwnymi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google