Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany skupienia wody.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany skupienia wody."— Zapis prezentacji:

1 Stany skupienia wody

2 Właściwości fizyczne:
nie przewodzi prądu (czysta bez żadnych zanieczyszczeń), ma dłużą pojemność cieplną tzw. może magazynować ciepło, bez wonna, bez barwna, ma trzy stanu skupienia:

3 Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub śnieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny. Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody : - ze stanu stałego w ciekły – topnienie - ze stanu ciekłego w stały – krzepnięcie - ze stanu ciekłego w gazowy – parowanie - ze stanu gazowego w ciekły – skraplanie - ze stanu stałego w gazowy – sublimacja - ze stanu gazowego w stały - resublimacja

4 Para wodna (gaz) Lód (ciało stałe) Woda (ciecz)
RESUBLIMACJA PAROWANIE SKRAPLANIE / KONDENSACJA SUBLIMACJA Lód (ciało stałe) KRZEPNIĘCIE / ZAMARZANIE Woda (ciecz) TOPNIENIE

5 Stan stały - lód lub śnieg.
Lód lub śnieg występują poniżej 0 °C. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach. Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn. mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość. Lód tak samo jak woda i para wodna nie ma koloru, w dotyku jest zimny i jest ciałem kruchym. Zjawisko zmiany obj. podczas przechodzenia z fazy ciekłej do fazy stałej wody (lód) pełni bardzo istotną rolę w przyrodzie. W szczególności dotlenienie gleby poprzez rozsadzanie zmarzniętych brył ziemi oraz zjawisko pękania skał. Śnieg podobnie jak lód powstaje ze schłodzonej wody lub pary wodnej. Ma kolor biały co można zauważyć podczas zimy.

6 Sublimacja przemiana fazowa bezpośredniego przejścia ze stanu stałego w stan gazowy z pominięciem stanu ciekłego.

7 Sublimacja jest często wykorzystywana do oczyszczania związków chemicznych, które mają na tyle wysoką temperaturę wrzenia, że ich destylowanie byłoby bardzo kłopotliwe. Ze względu na to, że większość związków organicznych ma punkt potrójny przy ciśnieniu znacznie niższym od ciśnienia atmosferycznego, sublimacja wymaga zwykle stosowania aparatury próżniowej.

8 Resublimacja  przejście fazowe, polegające na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego. W wyniku resublimacji wody (pary wodnej) powstaje szron.

9 Resublimacja, w połączeniu z sublimacją lub parowaniem, jest wykorzystywana do oczyszczania lub rozdzielania substancji i otrzymywania jej w postaci drobnych kryształów (jest to m.in. metoda oczyszczania jodu).

10 Stan gazowy-para wodna.
Para występuje w każdej temperaturze. Im większa powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i gdy temperatura sięga powyżej 100 °C, czyli w temperaturze wrzenia oraz przez sublimację, czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą. Mgła to drobne kropelki wody, para wodna natomiast jest niewidoczna i tworzy się wszędzie. Parę wodną wykorzystuje się w silnikach parowych, używana jest też w saunach do gorących kąpieli parowych. Zjawisko parowania jest jednym z podstawowych czynników istnienia przyrody. Woda parując tworzy obłoki pary w formie chmur, które z chłodzone opadają na ziemię pod postacią deszczu.

11 Parowanie Zjawisko fizyczne polegające na przejściu substancji ze stanu ciekłego w stan gazowy zachodzący na powierzchni cieczy.

12 Skraplanie lub kondensacja
 zjawisko zmiany stanu skupienia, przejścia substancji z fazy gazowej w fazę ciekłą. Przeciwieństwo parowania.

13 Stan ciekły - woda. Woda występuje pomiędzy temp. 0 °C i 100 °C.
Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze. Nie ma określonego kształtu nie jest ściśliwa. Powstaje ona przez schłodzenie pary wodnej, czyli skraplanie lub ogrzewanie lodu, czyli topnienie. Woda występuje w postaciach jezior, rzek, oceanów itp. Woda zajmuje więcej powierzchni na kuli ziemskiej, niż kontynenty.

14 proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.
Krzepnięcie  proces przechodzenia ciała ze stanu ciekłego w stan stały.

15 Topnienie  przemiana fazowa, polegająca na przejściu substancji ze stanu stałego w stan ciekły.

16 Wszystkie substancje mogą znajdować się w trzech stanach skupienia
Wszystkie substancje mogą znajdować się w trzech stanach skupienia. Oczywiście nie jednocześnie. W zależności od temperatury i ciśnienia otoczenia, przechodzą z jednego stanu do drugiego. Doskonałym przykładem jest woda, która poniżej temperatury 0C przechodzi w stan stały - lód, od 0C do 100C jest ciekła, a powyżej 100C staje się parą, czyli przechodzi w stan lotny.

17 Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów
Prezentację przygotowali uczniowie klasy Ie Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów


Pobierz ppt "Stany skupienia wody."

Podobne prezentacje


Reklamy Google