Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co wiemy o eksponacie? znaleziony na terenie wykopalisk w południowych Włoszech – w pozostałościach domu mieszkalnego na obrzeżach dawnej greckiej kolonii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co wiemy o eksponacie? znaleziony na terenie wykopalisk w południowych Włoszech – w pozostałościach domu mieszkalnego na obrzeżach dawnej greckiej kolonii."— Zapis prezentacji:

1 Co wiemy o eksponacie? znaleziony na terenie wykopalisk w południowych Włoszech – w pozostałościach domu mieszkalnego na obrzeżach dawnej greckiej kolonii Sybaris dom mieszkalny stanowił własność bardzo zamożnego człowieka – świadczą o tym rozmiary i materiały użyte do wykończenia budowli eksponat to skrzynka służąca do przechowywania korespondencji, należąca do mieszkającego w Sybaris Arystogejtona (o czym świadczy imię właściciela umieszczone na skrzynce)

2 Aby przeprowadzić dokładne badanie eksponatu, należy: sporządzić dokładny opis i dokumentację fotograficzną skrzynki dokonać jej otwarcia, zachowując odpowiednią ostrożność, aby nie uszkodzić ani skrzynki, ani jej zawartości TE ETAPY PRACY WYKONALI JUŻ ODKRYWCY SKRZYNKI Następnym krokiem jest badanie dokumentów, które zawiera kasetka Arystogejtona. Zostaną one przekazane do muzeów, gromadzących zabytki związane z życiem w starożytnych Atenach i Sparcie. Postępując wedle instrukcji, to WY DOKONACIE PODZIAŁU LISTÓW NA ODPOWIEDNIE GRUPY!

3 ZADANIE (20 minut) Skąd pochodzili nadawcy listów do Arystogejtona? Postępujcie wedle instrukcji, którą otrzyma każda z grup.

4 Sprawdźmy wspólnie efekty pracy! Harmodios pochodził ze SpartySkąd to wiemy? jego syn – jako ejren – przejdzie charakterystyczny rytuał inicjacyjny, krypteje

5 Herodia AtenyJej niewolnik skorzystał z prawa wszystkich niewolników ateńskich – do szukania ochrony przed złym panem w świątyni Tezeusza

6 Eleukos AtenyGospodarka uzależniona od pracy niewolników Ofiara w światyni Ateny Partenios (Dziewicy), patronki Aten

7 Kleomenes Spartaszczególny sposób wychowania chłopców (agoge) ideał służby żołnierskiej dla kraju

8 Melikles Atenyinformacje o odbyciu służby na okręcie wpisanie na listę demu – początek dojrzałego życia obywatelskiego w Atenach

9 Arystydios Atenyinformacja o sprawowaniu proksenii – honorowej opieki nad czasowo przebywającymi w Atenach cudzoziemcami

10 Thesilea Atenyinformacja o udziale w Wielkiej Procesji podczas święta Panatenajów, najważniejszej uroczystości ku czci Ateny informacje o roli kobiet w życiu religijnym Aten

11 Karyntios Spartaopis sposobu głosowania charakterystycznego dla apelli w Sparcie wzmianka o objęciu urzędu geronta, członka Rady Starszych w Sparcie

12 Thesilaos AtenyTemistokles skazany na wygnanie w drodze ostracyzmu, charakterystycznego dla ustroju Aten wzmianka o eklezji – zgromadzeniu obywateli Aten

13 Thesos Atenyniewolnik prowadzący interesy swego pana Argesilaos, jako bogaty obywatel Aten, uiszcza dla miasta specjalny podatek - trierarchię

14 Aristarchos Spartanadawca wspomina o obowiązku wszystkich Spartiatów – wnoszeniu daniny przeznaczonej na wspólne posiłki, obyczaj tej grupy Theokles zagrożony usunięciem z grupy Spartiatów z powodu ubóstwa

15 Brasydias Atenywspomina o odnowieniu gynakeionu, części domu, którą Ateńczycy wydzielali dla kobiet

16 Anaksander Spartawzmianki o buncie helotów, najniższej grupy społecznej w Sparcie pogardliwy stosunek Spartiaty do helotów

17 Demetrios Spartainformacje o sposobie wychowywania dziewcząt spartańskich wzmianka o obowiązkach kobiety spartańskiej (rodzeniu nowych żołnierzy dla ojczyzny)

18 Eleusa Spartawzmianka o chwale, towarzyszącej śmierci na polu bitwy informacje o skoszarowaniu chłopców (agoge)

19 Genodios Spartaw liście mowa o periojku, członku niższej grupy społeczeństwa spartańskiego (periojkowie trudnili się m.in. handlem i rzemiosłem

20 Monoterios Spartawzmianka o życiu młodego Spartanina i jego obowiązkach wobec polis (służba wojskowa, płodzenie synów, zamieszkiwanie w koszarach do 31 roku życia)

21 Nemerios Spartaziemia Spartiatów pochodziła z nadziałów państwowych i była niezbywalna, dlatego Nemerios nie mógł zdobyć pieniędzy poprzez sprzedaż ziemi

22 Timajos Atenyuznanie pracy fizycznej za zajęcie niestosowne, pogarda dla pracy – charakterystyczna dla Ateńczyków wzmianka o prowadzeniu warsztatu przez zaufanego niewolnika

23 Andromenes Atenywzmianka o surowych zasadach obowiązujących dziewczęta ateńskie (zakaz wychodzenia z domu bez opieki mężczyzny)

24 Praca domowa Wykonaj w domu zadanie, opisane w punkcie 5 karty pracy : Gdybyś przeniósł się w czasie do starożytnej Grecji, w którym z miast wolałbyś zamieszkać? Uzasadnij swój wybór. Pamiętaj o konieczności przytoczenia min. trzech argumentów.


Pobierz ppt "Co wiemy o eksponacie? znaleziony na terenie wykopalisk w południowych Włoszech – w pozostałościach domu mieszkalnego na obrzeżach dawnej greckiej kolonii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google