Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa projektu: „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie” GMINA MIASTO KOSZALIN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa projektu: „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie” GMINA MIASTO KOSZALIN."— Zapis prezentacji:

1 Nazwa projektu: „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie” GMINA MIASTO KOSZALIN

2 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 2 PROJEKT Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Indykatywna Lista Projektów Indywidualnych Oś priorytetowa 1. Gospodarka – Innowacje - Technologie Działanie 1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorców Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Schemat A UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin

3 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 3 HARMONOGRAM PROJEKTU Termin rozpoczęcia inwestycji: 17.07.2009 Zakończenie prac budowlanych: 29.10.2011 Zakończenie finansowe inwestycji: 31.01.2012 Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie: 31.01.2012 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin

4 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 4 O PROJEKCIE 4 sierpnia 2011r. złożenie arkusza zgłoszeniowego przez Gminę Miasto Koszalin do RPO WZ 6 września 2011 r. – opublikowanie informacji na stronie www.rpo.wzp.pl o konsultacjach społecznych w ramach listywww.rpo.wzp.pl rezerwowej nowych projektów proponowanych do umieszczenia na indykatywnej liście projektów indywidualnych. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin

5 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 5 OPIS PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin Obszar realizacji projektu wynosi około 11 ha Wykonanie nawierzchni dróg wykonanej z trylinki (z włączeniem do ulic Morskiej i Różanej wykonanym z masy bitumicznej) o powierzchni 15.000 m2 Wykonanie oświetlenia o długości 1.800 m z 60 słupami oświetleniowymi Usunięcie kolizji z siecią gazową oraz z siecią elektryczną

6 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 16.09.2011 r. 6 CHARAKTER STRATEGICZNY PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Urząd Miejski w Koszalinie Cel główny: podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu. Cel szczegółowy: wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Cel strategiczny: „Wzmacnianie mechanizmów rynkowych i otoczenia gospodarczego” Projekt jest ściśle powiązany z potrzebami rozwoju województwa zachodniopomorskiego i zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do 2010”.

7 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 7 ZAKRES ZADAŃ KWALIFIKOWALNYCH W PROJEKCIE PODZ. 1.3.3. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin Roboty budowlane drogowe Roboty budowlane oświetlenia

8 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 8 DOSTĘPNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin Lp.TytułWykonawcaRok 1.Dokumentacja technicznaPracownia Projektowa Projektowanie i Nadzór Autorski, M. Gruszczecka w Koszalinie 2005 2.Decyzja lokalizacyjnaPrezydent Miasta Koszalina2006 3.Postanowienie o wykonanie raportu oddziaływania na środowisko Prezydent Miasta Koszalina2007 4.Projekt budowlany oraz Pozwolenie na budowę Prezydent Miasta Koszalina2008

9 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 9 KOSZTY PROJEKTU – PLAN FINANSOWANIA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin Całkowity koszt projektu 4 297 874,62 PLN Koszt całkowity wydatków kwalifikowalnych 4 297 874,62 PLN PLN Wartość dofinansowania ze środków UE: 2 148 937,31 PLN (stanowi 50% wydatków kwalifikowalnych Projektu) Wkład własny: 2 148 937,31 PLN

10 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana16.09.2011 r. 10 HARMONOGRAM PROJEKTU UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin Lp.Nazwa zadaniaTermin rozpoczęciaTermin zakończenia 1.1.DROGA - etap IXII 2009X 2011 2.2.OŚWIETLENIE - etap IIX 2009VII 2011 3.DROGA - etap IIVII 2009X 2010 4.OŚWIETLENIE - etap IIIX 2009VII 2011 5.GAZOCIĄGXII 2010 6.STUDIUM WYKONALNOŚCIXI 2011I 2012

11 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 11 PLAN SYTUACYJNY ULIC LNIANA-RÓŻANA UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.

12 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 12 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ULIC LNIANA i RÓŻANA Skrzyżowanie ulicy Morska i Różana Skrzyżowanie ulicy Różana i Lniana UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.

13 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 13 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ULIC LNIANA i RÓŻANA Fragment ul. Lniana po modernizacji UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.

14 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 14 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ULIC LNIANA i RÓŻANA Fragment ul. Lniana w fazie modernizacji UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.

15 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 15 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ULIC LNIANA i RÓŻANA Fragment ul. Lniana przed modernizacją UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.

16 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 16 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ULIC LNIANA i RÓŻANA Fragment ul. Lniana w realizacji UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.

17 Poddziałanie 1.3.3. Koszalin, ul. Różana i Lniana 17 DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA ULIC LNIANA i RÓŻANA Fragment ul. Lniana do ul. Morska po realizacji UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Gmina Miasto Koszalin 16.09.2011 r.


Pobierz ppt "Nazwa projektu: „Polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w obrębie ulic Różana - Lniana w Koszalinie” GMINA MIASTO KOSZALIN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google