Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIŻYCKO ŻEGLARSKA STOLICA POLSKI GIŻYCKO – 30 tysięczne mazurskie miasto położone na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno w centrum Krainy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIŻYCKO ŻEGLARSKA STOLICA POLSKI GIŻYCKO – 30 tysięczne mazurskie miasto położone na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno w centrum Krainy."— Zapis prezentacji:

1 GIŻYCKO ŻEGLARSKA STOLICA POLSKI GIŻYCKO – 30 tysięczne mazurskie miasto położone na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich

2 GIŻYCKO MAZURY CUD NATURY Giżycko to największe miasto na szlaku Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, które walczyło w finale światowego plebiscytu na 7 Nowych Cudów Świata „New 7 Wonders”

3 GIŻYCKO MAZURY CUD NATURY Piękno Mazur dostrzegł cały świat, zobowiązując nas do ciągłego rozwoju, co miasto Giżycko czyni od kilkunastu lat realizując Wizję Miasta określoną w Strategii z 2000 r.

4 WIZJA GIŻYCKA W 2015 R. Głównym celem jest zrównoważony rozwój miasta Giżycka Zrównoważony rozwój to rozwój społeczno - gospodarczy zharmonizowany ze środowiskiem, czyli rozwój, w którym granicą podejmowanych działań jest trwałość zasobów środowiska.

5 „ Miasto jest atrakcyjnym całorocznym ośrodkiem kultury, turystyki i wypoczynku w skali krajowej i ma pozycję znanego powszechnie kurortu; działa tu kompleks hotelowo-konferencyjny i widowiskowo- sportowy, wykorzystana jest odpowiednio twierdza Boyen.” BUDOWA PORTU PASAŻERSKIEGO EKO - MARINA W GIŻYCKU

6 Największy na Mazurach port pasażerski centrum monitoringu ekologicznego dróg i akwenów wodnych

7 Budynek sanitariatów – nowa siedziba MOPR z pomieszczeniami dla poszkodowanych na wodzie

8 „Miasto jest atrakcyjnym całorocznym ośrodkiem kultury, turystyki i wypoczynku w skali krajowej i ma pozycję znanego powszechnie kurortu; działa tu kompleks hotelowo-konferencyjny i widowiskowo-sportowy, wykorzystana jest odpowiednio twierdza Boyen.” BUDOWA MAZURSKIEGO CENTRUM SPORTÓW LODOWYCH W GIŻYCKU

9 W ramach Mazurskiego Centrum Sportów Lodowych powstała hala lodowiskowa o powierzchni użytkowej 3483 m2 z płytą o wymiarach 30 m x 60 m, stałą widownią na 280 miejsc siedzących i zapleczem.

10 Płyta lodowiska jest przystosowana do całorocznej eksploatacji i spełniać będzie również funkcję widowiskową. W obiekcie może przebywać jednorazowo 500 osób, w tym 150 na tafli. Lodowisko jest zarządzane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. http://www.lodowiskogizycko.pl/ http://www.lodowiskogizycko.pl/

11 „Miasto posiada rozbudowane, zagospodarowane tereny zieleni, powiązane z otaczającymi kompleksami leśnymi; wyeliminowane zostały lokalne źródła zanieczyszczeń powietrza; wody jezior mają I klasę czystości; rozwiązany w pełni system gospodarki odpadami.” Projekt pn. Regionalny system gospodarki odpadami – ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami

12 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIASTA GIŻYCKA Zrównoważony rozwój to również stworzenie pomostu pomiędzy przeszłością a przyszłością

13 „ Miasto posiada rozbudowane, zagospodarowane tereny zieleni, powiązane z otaczającymi kompleksami leśnymi; wyeliminowane zostały lokalne źródła zanieczyszczeń powietrza; wody jezior mają I klasę czystości; rozwiązany w pełni system gospodarki odpadami.” Projekt pn. Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka

14 „Miasto ma ułatwiony dostęp z zewnątrz i dobre powiązania komunikacyjne z pobliskimi aglomeracjami, sprawny i bezpieczny układ komunikacji drogowej i kolejowej z wygodnymi parkingami, powiązany z otoczeniem siecią ścieżek rowerowych, a także udrożniony system komunikacji wodnej.” Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych - rozbudowa ul. Św. Brunona w Giżycku

15 „Miasto jest atrakcyjnym całorocznym ośrodkiem kultury, turystyki i wypoczynku w skali krajowej i ma pozycję znanego powszechnie kurortu; działa tu kompleks hotelowo-konferencyjny i widowiskowo-sportowy, wykorzystana jest odpowiednio twierdza Boyen.” „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”.

16 „Miasto dysponuje nowoczesnym centrum ze zrewaloryzowaną historyczną zabudową, powiązaną bezkolizyjnie z terenami nad jeziorem atrakcyjnym ciągiem pieszo-usługowym, posiada odpowiednie tereny rozwojowe oraz zagospodarowaną dzielnicą przemysłową”

17 Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin z centrum miasta Giżycka

18 „Miasto dysponuje nowoczesnym centrum ze zrewaloryzowaną historyczną zabudową, powiązaną bezkolizyjnie z terenami nad jeziorem atrakcyjnym ciągiem pieszo-usługowym, posiada odpowiednie tereny rozwojowe oraz zagospodarowaną dzielnicą przemysłową” Budowa ciągu pieszego wraz z tarasem widokowym przy rewitalizowanym nabrzeżu jeziora Niegocin

19 „Miasto dysponuje nowoczesnym centrum ze zrewaloryzowaną historyczną zabudową, powiązaną bezkolizyjnie z terenami nad jeziorem atrakcyjnym ciągiem pieszo-usługowym, posiada odpowiednie tereny rozwojowe oraz zagospodarowaną dzielnicą przemysłową” Rewitalizacja molo nad jeziorem Niegocin w Giżycku

20 „Miasto ma ułatwiony dostęp z zewnątrz i dobre powiązania komunikacyjne z pobliskimi aglomeracjami, sprawny i bezpieczny układ komunikacji drogowej i kolejowej z wygodnymi parkingami, powiązany z otoczeniem siecią ścieżek rowerowych, a także udrożniony system komunikacji wodnej.” „Miasto ma ułatwiony dostęp z zewnątrz i dobre powiązania komunikacyjne z pobliskimi aglomeracjami, sprawny i bezpieczny układ komunikacji drogowej i kolejowej z wygodnymi parkingami, powiązany z otoczeniem siecią ścieżek rowerowych, a także udrożniony system komunikacji wodnej.” „Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - Odcinek Gmina Miejska Giżycko - Al. 1 Maja, ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, Plac Dworcowy, ul. Gdańska”

21 „Miasto jest atrakcyjnym całorocznym ośrodkiem kultury, turystyki i wypoczynku w skali krajowej i ma pozycję znanego powszechnie kurortu; działa tu kompleks hotelowo-konferencyjny i widowiskowo-sportowy, wykorzystana jest odpowiednio twierdza Boyen.” "Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach”

22 „Miasto jest atrakcyjnym całorocznym ośrodkiem kultury, turystyki i wypoczynku w skali krajowej i ma pozycję znanego powszechnie kurortu; działa tu kompleks hotelowo-konferencyjny i widowiskowo-sportowy, wykorzystana jest odpowiednio twierdza Boyen.” „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach”

23 Dziękujemy za uwagę www.gizycko.pl


Pobierz ppt "GIŻYCKO ŻEGLARSKA STOLICA POLSKI GIŻYCKO – 30 tysięczne mazurskie miasto położone na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Niegocin i Kisajno w centrum Krainy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google