Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.9. Sposoby rozmnażania się organizmów Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.9. Sposoby rozmnażania się organizmów Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."— Zapis prezentacji:

1 1.9. Sposoby rozmnażania się organizmów Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska

2 Co to jest rozmnażanie? Rozmnażanie się jest to czynność życiowa, prowadząca do powiększenia liczby osobników danej grupy organizmów. Jest ona warunkiem przetrwania gatunku.

3 Sposoby rozmnażania ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWEPŁCIOWE http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/animacja _różne_sposoby_rozmnażania.html

4 Rozmnażanie bezpłciowe płciowe  Powstawanie potomstwa z części ciała osobnika macierzystego  Powstałe osobniki są identyczne genetycznie jak organizm macierzysty  Odbywa się przez: podział komórki- np. pantofelek, ameba pączkowanie- np. stułbia, drożdże fragmentację – grzyby, glony, gąbki zarodniki- grzyby, mchy, paprotniki  Powstawanie potomstwa w wyniku łączenia się komórek rozrodczych (gamet), pochodzących od dwóch osobników odmiennych płci  Osobniki potomne różnią się pod względem genetycznym od osobników rodzicielskich  W wyniku zapłodnienia powstaje komórka, zwana zygotą  Pierwsza faza rozwoju niektórych roślin i zwierząt, powstająca w wyniku podziałów zygoty to zarodek

5 Porównanie sposobów rozmnażania  W wyniku rozmnażania bezpłciowego powstają osobniki identyczne, wszystkie informacje o czynnościach życiowych przekazywane są bez zmian. cechy (z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych).  W wyniku rozmnażania płciowego osobniki potomne różnią się od rodzicielskich, ale także różnią się między sobą. Każdy osobnik ma inne cechy (z wyjątkiem bliźniaków jednojajowych). http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ani macja_warunki_sprzyjające_rozmnażaniu_bezpłcio wemu.html http://www.scholaris.pl/cms/index.php/resources/ani macja_warunki_sprzyjające_rozmnażaniu_bezpłcio wemu.html

6 Rozmnażanie wegetatywne Nowy organizm w świecie roślin może powstać ze zmodyfikowanego organu, wytwarzanego przez roślinę macierzystą. Do tych organów zalicza się: rozłogi- u truskawki, poziomki rozmnóżki- u lilii, zielistki bulwy – u dalii, ziemniaka kłącza – u paproci, konwalii, kosaćca cebule – u tulipana, narcyza

7

8 Rozmnażanie płciowe  Osobniki rodzicielskie wytwarzają komórki płciowe, męskie i żeńskie, służące do rozmnażania.  Istotą rozmnażania płciowego jest połączenie się komórek rozrodczych w procesie zapłodnienia.  Płciowo rozmnażają się wszystkie rośliny i zwierzęta.  U wszystkich roślin i niektórych zwierząt występuje tzw. przemiana pokoleń, czyli następowanie po sobie kolejno rozmnażania bezpłciowego i płciowego.

9 Rozmnażanie płciowe u zwierząt Zapłodnienie zewnętrzne ma miejsce w wodzie i polega na składani jaj i plemników bezpośrednio do wody. Zapłodnienie wewnętrzne ma miejsce wówczas, gdy plemniki są doprowadzane bezpośrednio do komórki jajowej, znajdującej się wewnątrz organizmu osobnika żeńskiego. komórka jajowa plemnikzygotazapłodnienie + 

10 Rozmnażanie płciowe u zwierząt Rozdzielnopłciowość   to istnienie dwóch, rozdzielnych płci dymorfizmie płciowym  Jeżeli osobniki różnych płci różnią się między sobą wyglądem zewnętrznym to mówimy wtedy o dymorfizmie płciowym Obupłciowość   jest wtedy, kiedy jeden osobnik wytwarza zarówno komórki płciowe męskie i żeńskie samozapłodnienia  Wówczas może dojść do samozapłodnienia zapłodnienia krzyżowego,  Najczęściej jednak dochodzi do zapłodnienia krzyżowego, w którym komórka jajowa i plemnik pochodzą od dwóch różnych organizmów http://www.scholaris.pl/cms/ind ex.php/resources/animacja_płcie _u_kręgowców.html

11 Dżdżownica jest obojnakiem- zwierzęciem obupłciowym, które wytwarza zarówno plemniki, jak i komórki jajowe. Zbliżenie dwóch osobników daje więc szansę na krzyżowe (wzajemne) zapłodnienie. Z zapłodnionych jaj wykluwają się później miniaturowe dżdżownice. Podobnie jest u ślimaków. Tasiemiec też jest obojnakiem, ale w jego środowisku życia trudno by było znaleźć partnera do rozrodu. Następuje więc samozapłodnienie. Tasiemiec rekompensuje sobie to ogromną ilością składanych jaj. Rozmnażanie płciowe u zwierząt - obojnactwo

12 Rozmnażanie płciowe u zwierząt - partenogeneza (dzieworództwo)  U U niektórych zwierząt, rozmnażających się płciowo, nowy organizm może rozwijać się z nie zapłodnionej komórki jajowej.  TTak mogą się rozmnażać niektóre skorupiaki np. dafnie lub niektóre owady np. mszyce, patyczaki.

13 Rozwój organizmu Rozwój prosty Zygota  zarodek  osobnik młodociany podobny do postaci dorosłej Rozwój złożony Zygota  zarodek  larwa  kolejne przeobrażenia larwy  osobnik podobny do postaci dorosłej

14 Rozwój złożony

15 Rozwój złożony u owadów Rozwój złożony z przeobrażeniem niezupełnym Zygota  larwa  imago (osobnik dorosły) Rozwój złożony z przeobrażeniem zupełnym Zygota  larwa  poczwarka  imago  Występuje tutaj dodatkowo postać poczwarki.  W tym stadium rozwojowym dochodzi u larwy do głębokich przemian budowy ciała i powstania osobnika dorosłego  Larwy owadów są ruchliwe i intensywnie się odżywiają.  Poczwarka jest nieruchliwa i nie odżywia się.

16 Przemiana pokoleń Chełbia modra Przemiana pokoleń chełbii modrej

17 Rozmnażanie się kręgowców  Wszystkie kręgowce rozmnażają się płciowo  Rozmnażanie ryb i płazów jest ściśle. związane ze środowiskiem wodnym.  Występuje u nich w większości zapłodnienie zewnętrzne.

18 Ryby  Ikra- to komórki jajowe, składane do wody przez samicę w ogromnych ilościach  Tarło – to czas składania ikry  Tarlisko – to miejsce składania ikry – w tym celu wiele gatunków ryb przepływa czasami duże odległości (węgorz do Morza Sargassowego), czasami z mórz wędrują w górę rzeki (np. łosoś).  Z jaj wykluwają się larwy lub narybek, podobny do osobników dorosłych.  Niektóre gatunki ryb są jajożyworodne – czyli zapłodnione jaja rozwijają się w ciele samicy (rekin, molinezja)

19 Płazy  Rozmnażanie płazów związane jest z wodą, a więc na okres godowy wszystkie płazy wędrują do zbiorników wodnych (jeziora, stawy).  Skrzek to komórki jajowe składane przez samice i zapładniane przez samca w wodzie.  Wszystkie płazy przechodzą rozwój złożony, czyli występuje postać larwalna – u żaby zwana kijanką.  Kijanka ma skrzela zewnętrzne i ogon, odżywia się glonami w wodzie.  Z czasem wyrastają kończyny, skrzela zanikają a ogon odpada.

20 Owodniowce  Rozwój wszystkich gadów, ptaków i ssaków związany jest z wytworzeniem błon płodowych przez zarodki.  Wytwarzanie błon płodowych jest pierwszorzędnym przystosowaniem tych organizmów do warunków lądowych.  Błony płodowe to: kosmówka-chroni i umożliwia wymianę gazową Owodnia- otacza zarodek i tworzy jego wodne środowisko Omocznia - gromadzi szkodliwe produkty przemiany materii  Nazwa owodniowce pochodzi od jednej z tych nazw.  Ryby i płazy są więc bezowodniowcami.

21 Gady  Gady składają na lądzie zapłodnione już jaja, otoczone skórzastą osłonką.  Nieliczne gatunki są jajożyworodne (jaszczurka żyworódka, żmija zygzakowata)  W jajach gadów znajduje się duża ilość żółtka i białko, które stanowią materiał zapasowy, wystarczający do rozwoju zarodka.  Rozwój gadów jest prosty, to znaczy, że nie występuje postać larwalna.

22 Ptaki  Wszystkie ptaki są jajorodne (jest to ważne przystosowanie do lotu)  Jaja ptaków mają mocne, wapienne skorupki, ponieważ muszą być wysiadywane – zarodki potrzebują do rozwoju odpowiedniej temperatury. Zajmują się tym oboje rodzice lub jedno z nich.  W zależności od samodzielności wykluwających się piskląt wszystkie ptaki dzielimy na gniazdowniki i zagniazdowniki.

23 PtakiGniazdowniki  pisklęta są ślepe, nagie, nie potrafią zdobyć sobie pożywienia,  muszą być otoczone opieką rodziców w gnieździe  przykłady: ptaki drapieżne, wróblowate, jaskółki, dzięcioły, gołębie

24 Ptaki Zagniazdowniki  pisklęta są pokryte piórami i widzą tuż po wykluciu  pomimo znacznie większej samodzielności ich rodzice także opiekują się nimi  ich gniazda służą tylko do wysiadywania jaj, są więc mniej misterne  przykłady: kaczki, gęsi, kury

25 Ssaki  Prawie wszystkie ssaki są żyworodne  wyjątek stanowią stekowce - dziobak i kolczatka, które składają jaja  Zdecydowana większość ssaków w rozwoju zarodkowym wytwarza łożysko, które umożliwia wymianę gazową, dostarcza substancji odżywczych i usuwa szkodliwe produkty przemiany materii.  Łożyska nie posiadają torbacze (np. kangur)  Okres rozwoju zarodkowego ssaków (ciąża) trwa od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.  Samice wszystkich ssaków mają gruczoły mleczne i karmią mlekiem swoje potomstwo.

26 Rozmnażanie się roślin  Ze względu na sposób rozmnażania się rośliny dzielimy na zarodnikowe i nasienne.  Do roślin zarodnikowych należą mszaki i paprotniki.  Roślinny nasienne dzielimy na nagonasienne i okrytonasienne.  Rośliny nasienne są roślinami kwiatowymi.

27 Zarodniki służą do rozmnażania bezpłciowego

28 Kwiaty służą do rozmnażania płciowego  Budowa kwiatów, ich rodzaje i ogromna różnorodność będzie tematem naszego oddzielnego spotkania  U roślin do zapłodnienia dochodzi w wyniku zapylenia.  W wyniku zapłodnienia powstają nasiona.  W nasionach znajduje się zarodek nowej rośliny.  Niektóre z nasion ukryte są w owocach.  Niektóre owoce są źródłem pożywienia i radości.

29 Zadania 1.Wymień podane w prezentacji sposoby rozmnażania bezpłciowego. 2.Wyjaśnij jakie znaczenie dla funkcjonowania przyrody ma rozmnażanie płciowe. 3.Podaj przykłady 3 organizmów, u których występuje rozwój złożony z przeobrażeniem zupełnym. 4.Uzasadnij, dlaczego ptaki wysiadują jaja. 5.Wymień 4 gatunki zwierząt jajożyworodnych.

30 Źródła  J. Loritz-Dobrowolska i wsp.,Biologia 1,Operon,2009r.  E. Kłos i wsp., Ciekawa biologia1,WSiP, 2002r.  E.Pyłka-Gutowska,E.Jastrzębska, Bliżej biologii 1, WSiP, 2009r  B.Klimuszko, Żak, 2009r.  B.Klimuszko, Żak,2001r.  H.Lach,J.Ślósarczyk, Nowa Era, 1994r.  W.Lewiński,J.Prokop, Biologia 2, Operon, 2004r.  Z.Sendecka i wsp., Vademecum, Operon, 2008r..  D.Cichy,I.Żeber-Dzikowska, Biologia 1, DEBIT, 1999r.  B.Potocka,W.Górski, Biologia 1, MAC Edukacja S.A.,2002r.

31


Pobierz ppt "1.9. Sposoby rozmnażania się organizmów Opracowała Bożena Smolik Konsultant Arleta Poręba-Konopczyńska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google