Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierowanie w stanach nadzwyczajnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierowanie w stanach nadzwyczajnych."— Zapis prezentacji:

1 Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierowanie w stanach nadzwyczajnych działalnością jednostek organizacyjnych realizujących zadania w dziale administracji publicznej „zdrowie”. Planistyczne działania wspierające.

2 1. Miejsce jednostek organizacyjnych służby zdrowia i organów administracji publicznej w systemie obronnym państwa 2. Funkcjonowanie województwa w stanach nadzwyczajnych. Realizacja zadań związanych z kierowaniem województwem. 3. Wspierające działania planistyczne

3 1. KONSTYTUCJA RP 2. STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO ( z 13 listopada 2007r. ) 3. POLITYCZNO-STRATEGICZNA DYREKTYWA OBRONNA RP (M. P. Nr 48 poz. 109 z dnia 31 lipca 2009r.) 4. ART. 2 USTAWY Z DNIA 21 LISTOPADA 1967R. O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY RP (Dz. U. z 2004r., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) UMACNIANIE OBRONNOŚCI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, PRZYGOTOWANIE LUDNOŚCI I MIENIA NARODOWEGO NA WYPADEK WOJNY ORAZ WYKONYWANIE INNYCH ZADAŃ W RAMACH POWSZECHNEGO OBOWIĄZKU OBRONY NALEŻY DO WSZYSTKICH ORGANÓW WŁADZY I ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, …, ORGANÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ, …, ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH … W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWACH MIEJSCE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE „ZDROWIE” W SYSTEMIE OBRONNYM PAŃSTWA

4 SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA PODSYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM PODSYSTEM WYKONAWCZY Organy władzy publicznej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych, które wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym oraz organy dowodzenia Sił Zbrojnych Siły i środki pozostające we właściwościach ministrów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, organów samorządu terytorialnego (w tym jednostek organizacyjnych z działu „zdrowie”) oraz innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację określonych zadań w zakresie bezpieczeństwa narodowego

5 CEL PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DZIAŁAJĄCYCH W DZIALE „OCHRONA ZDROWIA” WYKONANIE ZASADNICZYCH ZADAŃ OBECNIE REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W DZIALE „ZDROWIE” W ZMIENIONYCH WARUNKACH URUCHOMIENIE DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI, SIŁ I ŚRODKÓW ZAPLANOWANYCH I PRZYGOTOWANYCH W OKRESIE POKOJU WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANEM NADZORUJĄCYM URUCHOMIENIE ZADAŃ NA POTRZEBY SŁUŻB MUNDUROWYCH, W TYM SIŁ ZBROJNYCH WOJSK WŁASNYCH I SOJUSZNICZYCH URUCHOMIENIE W CZASIE PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA – STANÓW NADZWYCZAJNYCH, DODATKOWYCH ZADAŃ NIE PLANOWANYCH W CZASIE POKOJU

6 OKRES NORMALNEGO FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA OKRES KRYZYSU - BEZ STANÓW NADZWYCZAJNYCH OKRES KRYZYSU - PO WPROWADZENIU : - STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, - STANU WYJĄTKOWEGO, - STANU WOJENNEGO CZAS WOJNA DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW, PRZEDS., ZOZ WG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCY CH PRZEPISÓW WG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIAZAŃ: - USTAWY O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ, - USTAWY O STANIE WYJĄTKOWYM, - USTAWY O STANIE WOJENNYM. WG OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIAZAŃ USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (PRZYGOTOWANYCH PLANÓW) + ROZWIĄZANIA DORAŹNE FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA - STRONA FORMALNA STAN STAŁEJ GOTOWOŚCI OBRONNEJ STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA CZASU KRYZYSU STAN GOTOWOŚCI OBRONNEJ CZASU WOJNY OBSZAR ZADAŃ PLANU OPERACYJNEGO W TYM ZADAŃ SPECJALNIE PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA

7 URUCHAMIANIE ZADAŃ W CZASIE PODWYŻSZANIA GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA I W CZASIE WOJNY URUCHAMIANIE DLA POTRZEB REAGOWANIA NA WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA ZADAŃ DOTYCHCZAS WYKONYWANYCH ORAZ PRZYGOTOWANYCH MOŻLIWYCH DO URUCHOMIENIA ZADAŃ DODATKOWYCH W OPARCIU O DZISIAJ OBOWIĄZUJĄCE (LUB DORYWCZO TWORZONE) PRZEPISY CZAS POKOJU PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI OBRONNEJ PAŃSTWA

8 STAN WYJĄTKOWY W CZASIE STANU WYJĄTKOWEGO ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAJĄ W DOTYCHCZASOWYCH STRUKTURACH I W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCYCH IM KOMPETENCJI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY (ART. 8) DECYZJE WYDANE PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PODLEGAJĄ NATYCHMIASTOWEMU WYKONANIU (ART.14) NA PODMIOTY (OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ NAKŁADANE DODATKOWE OBOWIĄZKI ZALEŻNIE OD PRZYCZYNY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO (ART.15)

9 STAN WOJENNY W CZASIE STANU WOJENNEGO ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ DZIAŁAJĄ W DOTYCHCZASOWYCH STRUKTURACH I W RAMACH PRZYSŁUGUJĄCYCH IM KOMPETENCJI Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY (ART. 9) DECYZJE WYDANE PRZEZ ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ PODLEGAJĄ NATYCHMIASTOWEMU WYKONANIU (ART.15) NA PODMIOTY (OSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ) MOGĄ BYĆ RÓWNIEŻ NAKŁADANE DODATKOWE OBOWIĄZKI ZALEŻNIE OD PRZYCZYNY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO (ART.15)

10 WOJEWODA W CZASIE STANU WOJENNEGO (ART.13) OCENIA ZAGROŻENIE KOORDYNUJE I KONTROLUJE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA WYSTĘPUJE Z WNIOSKAMI O WPROWADZENIE LUB ŁAGODZENIE OGRANICZEŃ WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA OKREŚLA ZADANIA WYNIKAJĄCE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW STANU WOJENNEGO MOŻE NAKŁADAĆ ZADANIA I NAKAZYWAĆ JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOKONYWANIE OKREŚLONYCH WYDATKÓW NA ZASADACH USTALONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH W ZAKRESIE REALIZACJI POWYŻSZYCH ZADAŃ WOJEWODZIE SĄ PODPORZĄDKOWANE WSZYSTKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJWOJEWODZIE

11 ZMIANA CIĘŻARU ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA W DZIAŁACH ADMINISTRACJI) CZAS POKOJU WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH (GOSPODARCZYCH) ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE PRZYGOTOWANIE STRUKTUR DO REALIZACJI ZADAŃ PROWADZENIE PRZYGOTOWAŃ DO REALIZACJI ZADAŃ W STANACH NADZWYCZAJNYCH CZAS WOJNY REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OBRONĄ PAŃSTWA DOSTOSOWYWANIE STRUKTUR DO REALIZACJI ZADAŃ WYKONYWANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH (GOSPODARCZYCH), W TYM GŁÓWNIE NA RZECZ OCHRONY LUDNOŚCI ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I KIEROWANIE

12 SKUTECZNOŚĆ I EFEKT PRZYGOTOWANIA I WYKONANIA ZADAŃ W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO ILOŚĆ, POZIOM I MOŻLIWOŚCI PRZYGOTOWANYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, OSÓB LUB ZADAŃ NA POZIOMIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO PRZYGOTOWANIE DO KIEROWANIA REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH ORGAN ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ LUB WYDZIAŁ ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO REALIZUJĄCY ZADANIA PRZYPISANE DLA DZIAŁU


Pobierz ppt "Kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Kierowanie w stanach nadzwyczajnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google