Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Informacja o projekcie wg stanu na 26 lutego 2013 r. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Informacja o projekcie wg stanu na 26 lutego 2013 r. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja."— Zapis prezentacji:

1 Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Informacja o projekcie wg stanu na 26 lutego 2013 r. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe Projekt pn „Rewitalizacja EC-1 Łódź i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi

2 2 Szacunkowe koszty łączne Projektu: Wartość brutto:274,00 mln zł w tym: Koszty kwalifikowalne netto:125,24 mln zł W tym: Kwota dofinansowania EFRR: 82,76 mln zł Udział EFFR w kosztach kwalifikowalnych: 66,08 % Koszty niekwalifikowalne netto: 96,52 mln zł Podatek VAT: 52,24mln zł Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe 2

3 3 Dane dotyczące kosztów Projektu EC-1 – stan na 31.01.2013 r.: Wydatki całkowite (mln PLN): (w tym roboty zamienne, zamówienia dodatkowe oraz uzupełniające): netto brutto EC-1 Wschód:58,32 EC-1 Zachód:44,47 EC-1 część wspólna: 3,59 RAZEM: 106,39 129,99 (47,44%) Refundacja z EFRR w ramach RPO WŁ 2007 – 2013 (mln PLN) (% refundacji): Kwota refundacji (całkowita - wg umowy) : 82,73 (100,00%) Kwota refundacji (otrzymanej - do końca 2012 r.): 31,28 (37,82%) Kwota refundacji aktualnie rozliczanej: 24,18 (29,23%) Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe 3

4 4 Harmonogram realizacji EC-1 Wschód (2013 – 2014) Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-oświatowe 4 I 2013II 2013III 2013IV 2013I 2014II 2014III 2014IV 2014 Roboty budowlane Pozwolenie na użytkowanie Elektroakustyka - dokumentacja Elektroakustyka - nadzory Energia elektryczna Utrzymanie budynków Wyposażenie (przetargi, wykonawstwo Sale konferencyjne, warsztaty Hala Maszyn Planetarium i kino 3D Teatr Dźwięku - postprodukcja Wynajem powierzchni (przetargi) Gastronomia, rozrywka Teatr Dźwięku Hala Maszyn

5 Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne – Zadanie 1 EC-1 Wschód Robocza koncepcja technologiczna aranżacji i wyposażenia pomieszczeń specjalistycznych wraz z założeniami projektowymi.

6 Galeria – dawna Hala Maszyn (budynek S2)  Sala wielofunkcyjna przeznaczona do organizacji następujących typów imprez:  Wystawy, ekspozycje, pokazy,  Różnego rodzaju koncerty, począwszy od koncertów muzyki klasycznej, filmowej, jazzowej, poprzez koncerty muzyki popularnej i rockowej, skończywszy na widowiskach multimedialnych,  Festiwale np. filmowe, muzyczne, teatralne,  Targi o tematyce związanej z kulturą i sztuką,  Seminaria, kursy, konferencje,  Inne wydarzenia o profilu wystawowo-kulturalnym.  Wyposażenie:  Podesty kreujące obszar estrady,  Elementy technologii estradowej (wciągarki łańcuchowe, trawersy/kratownice nad estradą, elementy do montażu oświetlenia i nagłośnienia),  Nagłośnienie estradowe,  Oświetlenie estradowe,  Elementy umożliwiające projekcję tła oraz efektów wizualnych,  Ekran projekcyjny. 6 EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej

7 Galeria 7 EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej

8 Planetarium (budynek N: -2, -1, 0)  Funkcje pomieszczenia (ekran sferyczny 180 0, widownia na 140 miejsc):  organizacja pokazów edukacyjnych (niebo, planety, układy planetarne, itp.),  organizacja pokazów rozrywkowych (np. światło-dźwięk),  projekcje filmów 2D, 3D. Wyposażenie:  Specyfikowane, dostarczane przez zewnętrzną firmę specjalistyczną,  Szacowany koszt pełnej wersji wyposażenia A-V (full HD) – ok. 4 mln EUR (cena katalogowa).  Zakłada się wariant etapowej realizacji wyposażenia. EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej

9 Teatr Dźwięku (budynek N - 2)  Teatr Dźwięku jest kompleksem nagraniowym obejmującym kilka pomieszczeń:  Duże Studio Nagraniowe,  Reżysernię Nagraniową,  Studio wokalowe,  Pomieszczenia techniczne i towarzyszące.  Cechy pomieszczeń:  Studio muzyczne do nagrywania muzyki: filmowej, orkiestrowej, chóralnej,  Zmienna akustyka,  Możliwość nagrywania mniejszych składów muzycznych dla muzyki popularnej.  Funkcja dodatkowa:  Studio Motion Capture. EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej

10 Motion Capture – funkcja dodatkowa 10 EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej Teatr Dźwięku (budynek N - 2)

11 Pracownia Udźwiękawiania Filmów – Sala Zgrań „Mixing room” (budynek N - 2)  Cechy pomieszczenia:  Sala do finalnych miksów i zgrań dźwięku filmowego,  Przejmowanie kontroli nad systemem korekcji kolorów z pomieszczenia post-produkcji obrazu i wyświetlanie obrazu przy pomocy projektora,  Zgodność ze standardami Dolby.  Infrastruktura uzupełniająca i dodatkowa:  Pracownie postprodukcji obrazu,  Pracownie postprodukcji dźwięku,  Pracownie montażu dźwięku,  Sala edukacyjna ze stanowiskami do edycji obrazu,  Małe studio filmowe/telewizyjne wyposażone w niewielki Blue/Green Box z możliwością montażu zewnętrznego małego systemu Motion Capture o ograniczonej funkcjonalności. EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej

12 12 Pracownia Udźwiękawiania Filmów – Sala Zgrań „Mixing Room” (Budynek N - 2) EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej

13  Opracowanie i weryfikacja szczegółowych programów merytorycznych odbywa się będzie we współpracy z łódzkimi uczelniami wyższymi oraz z wykorzystaniem doświadczeń wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych.  EC1 Łódź – Miasto Kultury podpisała już umowy o współpracy z Politechniką Łódzką i Uniwersytetem Łódzkim. Aktualnie, przedmiotem uzgodnień jest umowa z Akademią Sztuk Pięknych.  Uruchomienie całego zrewitalizowanego kompleksu EC-1 jest planowane na początku IV kwartału 2014 r. 13 EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej PODSUMOWANIE EC-1 Zachód - Centrum Nauki i Techniki w Ł odzi

14 14 EC-1 Wschód – Centrum Sztuki Filmowej DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! EC-1 Zachód - Centrum Nauki i Techniki w Ł odzi Instytucja Kultury „EC1 Łódź – Miasto Kultury” www.ec1lodz.pl Paweł Żuromski Kierownik Projektu Rewitalizacji EC-1 Projekt pn „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z budżetu Miasta Łodzi


Pobierz ppt "Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno - artystyczne Informacja o projekcie wg stanu na 26 lutego 2013 r. Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google