Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uprawnienia do kierowania i warunki uzyskania karty rowerowej Karta rowerowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uprawnienia do kierowania i warunki uzyskania karty rowerowej Karta rowerowa."— Zapis prezentacji:

1 Uprawnienia do kierowania i warunki uzyskania karty rowerowej Karta rowerowa

2 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierować pojazdem może osoba, która: Osiągnęła wymagany wiek Osiągnęła wymagany wiek Jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym Jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym Posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający nikogo na szkodę Posiada wymagane umiejętności do kierowania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nienarażający nikogo na szkodę Posiada wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem Posiada wymagany dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem

3 Karta rowerowa Uprawnia do kierowania rowerem, można ją uzyskać po ukończeniu 10 lat, po ukończeniu 17 lat uprawnia do kierowania rowerem wieloosobowym oraz do przewożenia na rowerze innej osoby. Należy pamiętać, że przewożony pasażer nie może mieć więcej lat.

4 Kto wydaje kartę rowerową? Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997r. NR 98, poz.602 z późn. zm.) - Art. 97.2 i Art. 109.4.Kartę rowerową nieodpłatnie wydają dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, pod warunkiem, że kandydat opanuje zasady ruchu drogowego, umiejętność jazdy rowerem i technikę kierowania nim oraz z pozytywnym wynikiem zaliczy sprawdzian tych umiejętności. z pozytywnym wynikiem zaliczy sprawdzian tych umiejętności.

5 Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują: Nauczyciel – wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły; Nauczyciel – wychowania komunikacyjnego uprawniony przez dyrektora szkoły; Policjant – posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego Policjant – posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego Egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

6 Procedura uzyskania karty rowerowej Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą: Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia. Uczeń powinien pobrać od nauczyciela techniki Arkusz zaliczeń ucznia. Wymagany wiek: ukończone 10 lat (karta rowerowa) Wymagany wiek: ukończone 10 lat (karta rowerowa) Uzyskać wpis – opinię nauczyciela (wychowawcy) oraz potwierdzenie zrealizowania materiału z zakresu wychowania komunikacyjnego Uzyskać wpis – opinię nauczyciela (wychowawcy) oraz potwierdzenie zrealizowania materiału z zakresu wychowania komunikacyjnego Uzyskać wpis – zgodę rodziców lub opiekunów Uzyskać wpis – zgodę rodziców lub opiekunów Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym. Zgłosić się na egzamin z ważną legitymacją szkolną Zgłosić się na egzamin z ważną legitymacją szkolną Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego – karta rowerowa Uzyskać pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego – karta rowerowa Uzyskać pozytywny wynik egzaminu z części praktycznej w miasteczku ruchu drogowego lub na placu wyznaczonym przez nauczyciela w obecności osoby uprawnionej do egzaminowania Uzyskać pozytywny wynik egzaminu z części praktycznej w miasteczku ruchu drogowego lub na placu wyznaczonym przez nauczyciela w obecności osoby uprawnionej do egzaminowania Po zdanym egzaminie zgłosić się do sekretariatu swojej szkoły i złożyć „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA” w celu uzyskania karty ( wydaje dyrektor szkoły) Po zdanym egzaminie zgłosić się do sekretariatu swojej szkoły i złożyć „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA” w celu uzyskania karty ( wydaje dyrektor szkoły)

7 Podstawą wydania karty rowerowej jest arkusz zaliczeń

8 Egzamin teoretyczny obejmuje: Przepisy dotyczące ruchu pieszych Przepisy dotyczące ruchu pieszych Podstawowe manewry na drodze Podstawowe manewry na drodze Znaki i sygnały drogowe Znaki i sygnały drogowe Pierwszeństwo przejazdu Pierwszeństwo przejazdu Wyposażenie roweru Wyposażenie roweru Czynniki wpływające na bezpieczeństwo Czynniki wpływające na bezpieczeństwo Elementy pierwszej pomocy Elementy pierwszej pomocy

9 Egzamin praktyczny odbywa się na placu w obecności egzaminatora. Ocenie podlegają: Pozycja kierującego na pojeździe Pozycja kierującego na pojeździe Upewnienie się o możliwości jazdy Upewnienie się o możliwości jazdy Płynne ruszanie z miejsca Płynne ruszanie z miejsca Upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy Upewnienie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami Jazda wytyczonym pasem bez najeżdżania na linię, nie podpieranie się nogami Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu Ruszanie na wzniesieniu Ruszanie na wzniesieniu Stosowanie się do zasad wynikających ze znaków drogowych Stosowanie się do zasad wynikających ze znaków drogowych

10 Przykładowy plac manewrowy do nauki jazdy rowerem

11 Co jeszcze rowerzysta powinien wiedzieć !

12 Egzamin poprawkowy na kartę rowerową Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczniowi przysługuje prawo zdawania go dopiero w następnym roku szkolnym. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczniowi przysługuje prawo zdawania go dopiero w następnym roku szkolnym. Uczniowi, który nie zdał egzaminu teoretycznego przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego. Uczniowi, który nie zdał egzaminu teoretycznego przysługuje prawo do zdawania jednego egzaminu poprawkowego.

13 W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej duplikat wydaje dyrektor szkoły, w której wyrobiono kartę.

14 Dziękuję za uwagę Opracowała : Małgorzata Jakubczyk


Pobierz ppt "Uprawnienia do kierowania i warunki uzyskania karty rowerowej Karta rowerowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google