Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU. Zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU. Zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU. Zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie szkolenia obronnego Warszawa, kwiecień-maj 2016 roku

2 Szkolenie obronne - to nie przekazywanie ogólnej wiedzy obronnej, lecz przygotowanie ludzi do wykonywania zadań obronnych, które są im przydzielone.

3 UKŁAD PREZENTACJI 1.Podstawy prawne 2.Zadania organów samorządu terytorialnego w zakresie szkolenia obronnego 3.Program szkolenia obronnego 4.Plan szkolenia obronnego 5.Główne zamierzenia na 2016 rok 6.Dyskusja

4 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej tekst jednolity (Dz.U. z 2015 r. poz. 144) 2.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego 3.Wytyczne Ministra ON do szkolenia obronnego 4.Program szkolenia obronnego województwa 5.Program szkolenia obronnego powiatu/gminy 6.Wytyczne wojewody do szkolenia obronnego 7.Plan szkolenia obronnego województwa 8.Plany szkolenia obronnego podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych

5 ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO 1.Koordynator szkolenia w województwie - Wojewoda 2.Organizator szkolenia w samorządzie terytorialnym województwa - Marszałek powiatu - Starosta miasta - Burmistrz / Prezydent gminy - Wójt

6 ZADANIA ORGANÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE SZKOLENIA OBRONNEGO Obowiązki organizatora szkolenia: opracowanie planów szkolenia oraz uzgodnienie tych planów w zakresie terminów i tematów z organem koordynującym opracowanie programów szkolenia kwalifikowanie osób podlegających szkoleniu zapewnienie właściwych warunków do realizacji procesu szkolenia prowadzenie dokumentacji szkoleniowej pokrycie kosztów związanych z organizacją i realizacją szkolenia

7 PROGRAM SZKOLENIA OBRONNEGO Częstotliwość wykonywania i aktualizacji: Województwo – opracowywany na okres sześcioletni, aktualizacja raz na dwa lata (nieparzyste) przy jednoczesnym wydłużeniu o dwa lata okresu obowiązywania, obowiązujący 2015-2020 Starostwo, miasto, gmina – opracowywany na okres trzyletni, aktualizacja raz na dwa lata (nieparzyste) przy jednoczesnym wydłużeniu o dwa lata okresu obowiązywania, obowiązujący 2015-2017 Uwagi – okres obowiązywania, problematyka i tematyka szkoleniowa, szata graficzna i układ dokumentu

8 Tematykę szkolenia obronnego jego organizator powinien dostosować do zadań obronnych stojących przed urzędem oraz podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi czyli należy zdefiniować te zadania.

9 PLAN SZKOLENIA Podstawa do opracowania planu szkolenia: program szkolenia obronnego - danej jednostki organizacyjnej wytyczne do szkolenia obronnego - wyższego szczebla (koordynatora szkolenia) plan szkolenia obronnego - wyższego szczebla (koordynatora szkolenia) ocena aktualnego poziomu wyszkolenia osób i zespołów realizujących zadania obronne

10 UWAGI DO PLANÓW SZKOLENIA. SPRAWY ORGANIZACYJNE układ planu - opuszczanie pkt 2 podsumowanie szkolenia za ubiegły rok nie obejmowanie szkoleniem powiatowych służb, inspekcji i straży oraz gminnych jednostek organizacyjnych błędny podział grup szkoleniowych nie dostosowanie celu szkolenia powiatu (gminy/miasta) do celu szkolenia województwa nie ujmowanie przez gminy przedsięwzięcia - powiatowe ćwicz. obronne, brak cyklu zajęć przygotowujących do tego zamierzenia przemieszanie przedsięwzięć OC z obronnymi nie powiadamianie dyrektora WBZK o zmianie terminów szkoleń UZGADNIANIE PLAÓW - TERMINOWOŚĆ - PRZESYŁANIE (FORMA ELEKTRONICZNA) - POTWIERDZENIE WYKONANIA POPRAWEK

11 ZAKŁADANE CELE SZKOLENIA NA LATA 2015 - 2020 W latach 2015 - 2020 głównym celem szkolenia obronnego będzie kontynuacja przygotowania kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych (grup operacyjnych), wchodzących w skład stanowisk kierowania do działania w sytuacji wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa oraz utrzymywanie poziomu wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji zadań obronnych, zawartych w zaktualizowanych planach operacyjnych funkcjonowania województwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

12 GŁÓWNY CEL SZKOLENIOWY OSIĄGNĆ POPRZEZ wypracowanie właściwego dla współczesnych zagrożeń modelu pracy zespołów wchodzących w skład stanowisk kierowania szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego sprawdzenie zasadności i doskonalenie przyjętej koncepcji realizacji zadań operacyjnych zawartych w „Planie Operacyjnym Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” zgrywanie organów administracji rządowej i samorządowej w województwie zgrywanie obsad Stanowisk Kierowania i Stałych Dyżurów Wojewody Mazowieckiego z jednostkami organizacyjnymi rządowej administracji nie zespolonej w województwie oraz organami dowodzenia Sił Zbrojnych zintensyfikowanie praktycznych i teoretycznych form szkolenia obronnego (prowadzonego także z elementami systemu militarnego) zapewniających sprawną realizację zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza

13 W 2016 ROKU CELE SZKOLENIOWE OSIĄGNĄĆ POPRZEZ realizację zadań obronnych w warunkach wystąpienia zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w ramach wojewódzkiego ćwiczenia obronnego pk. MAZOWSZE – 16 (powiaty: grodziski, sokołowski, przysuski) wykonywanie zadań operacyjnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy (miasta) w ramach terenowych ćwiczeń obronnych wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem jednostek organizacyjnych przewidzianych do objęcia militaryzacją współdziałanie pozamilitarnych ogniw obronnych szczebla wojewódzkiego z ogniwami administracji wojskowej w dziedzinie zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk wykonywanie zadań obronnych na szczeblu województwa podczas podwyższania gotowości obronnej w ramach uczestnictwa w treningach sztabowych realizowanych przez WSzW pk. BUG-16 oraz PIRYT-16

14 ĆWICZENIA OBRONNE 2016 ROK 1.Starostwo powiatowe w Legionowie14-15 wrzesień 2.Starostwo powiatowe w Kozienicach15-16 wrzesień 3.Starostwo powiatowe w Makowie Maz.04-05 październik 4.Starostwo powiatowe w Przasnyszu29-30 wrzesień 5.Starostwo powiatowe w Płocku13-14 październik 6.Starostwo powiatowe w Siedlcach22-23 wrzesień 7.Starostwo powiatowe w Szydłowcu17-18 listopad 8.Starostwo powiatowe w Lipsku06-07 październik 9.Starostwo powiatowe w Płońsku21-22 czerwiec 10.Starostwo powiatowe w Sierpcu20-21 wrzesień 11.Starostwo powiatowe w Białobrzegach25-26 październik 12.Starostwo powiatowe w Mławie17-18 listopad 13.Starostwo powiatowe w Żurominie20-21 październik 14.Urząd Miasta w Radomiu08-09 wrzesień

15 SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA STRONA INTERNETOWA ODDZIAŁU

16 Mirosław WIKTOROWSKI starszy specjalista Oddział Spraw Obronnych tel.(22) 695 62 13


Pobierz ppt "PLANOWANIE I REALIZACJIA SZKOLENIA OBRONNEGO 2016 ROKU. Zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google