Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl „Od samarytanina do aktywnego obywatela” Rozwój wolontariatu w Polsce i na Mazowszu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl „Od samarytanina do aktywnego obywatela” Rozwój wolontariatu w Polsce i na Mazowszu."— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl „Od samarytanina do aktywnego obywatela” Rozwój wolontariatu w Polsce i na Mazowszu

2 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl

3 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Kryzys wolontariatu? „Wolontariat i filantropia Polaków 2008” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu; SMG/KRC

4 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Kryzys wolontariatu?  W roku 2008 wolontariusze poświęcali na pracę społeczną mniej czasu niż w roku poprzednim: 68% - ponad 5 godzin rocznie; 33% - ponad 15 godzin rocznie; 16% - ponad 50 godzin rocznie.  W 2008 roku 20% wolontariuszy (a więc ok. 2% Polaków) zadeklarowało, że w ostatnim roku pracowało społecznie na rzecz więcej niż jednej organizacji. W 2007 roku było to 40% wolontariuszy, a więc niemal 6% Polaków. „Wolontariat i filantropia Polaków 2008” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu; SMG/KRC

5 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Komu pomagają najczęściej  organizacje i grupy pomagające najuboższym  organizacje i ruchy religijne, parafialne  organizacje i grupy działające w sferze edukacji i wychowania  Ochotnicza Straż Pożarną, GOPR, WOPR „Wolontariat i filantropia Polaków 2008” Stowarzyszenie Klon/Jawor; Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu; SMG/KRC

6 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Polska a Europa  Zgodnie z wynikami badania: w działalność organizacji społecznych włączało się 13,6% Polaków  Zajmujemy przedostatnie miejsce, za krajami naszego regionu takimi jak Słowacja (18% wolontariuszy) i Estonia (24% wolontariuszy), a wyprzedzając tylko Bułgarię  Wolontariat w Polsce - trzy razy miej niż w Hiszpanii i pięć razy mniej niż w Norwegii - przodującej pod tym względem w Europie. „European Social Survey 2007” J.H.University

7 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Czym dla nas jest wolontariat Dobrowolna, świadoma i bezpłatna działalność wykraczająca poza związki koleżeńsko – przyjacielsko - rodzinne  pomoc sąsiedzka?  działalność w formacjach parafialnych?  pomoc rodziców w szkole, przedszkolu?  organizacja lokalnych akcji społecznych (pikników, zawodów sportowych dla dzieci)?  …………

8 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Motywacja wolontariuszy  Młodzież Edukacja, zdobycie doświadczenia, ciekawość świata poszukiwanie własnej tożsamości, sposób na poszukiwanie pracy, poligon doświadczalny przed wkroczeniem w dorosłe życie  Osoby w wieku średnim Sposób na samorealizację,, odreagowanie stresów zawodowych, przeciwwaga w stosunku do trudów dnia codziennego, „humanizacja życia”  Emeryci Potrzeba bycia aktywnym, chęć podzielenia się doświadczeniem i wiedzą, potrzeba kontaktu z ludźmi, możliwość rozwoju nigdy nie realizowanych pasji

9 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Kierunki rozwoju wolontariatu w Polsce  Zainteresowanie wolontariatem przez instytucje samorządowe  Tworzenie form wsparcia dla wolontariatu w strukturach samorządu lokalnego (osoby odpowiedzialne za wolontariat, fundusze, promocja)  Otwieranie się na współpracę z wolontariuszami przez jednostki organizacyjne podległe samorządom – szpitale, OPS, instytucje kultury)  Włączanie wolontariatu w proces edukacji szkolnej i pozaszkolnej  Wolontariat jako element organizacji dużych wydarzeń sportowych i kulturalnych: EURO 2012, Olimpiady Specjalne)  Rozwój wolontariatu pracowniczego (szczególnie na Mazowszu)  Wolontariat Europejski

10 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Od spontaniczności do profesjonalizmu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Lokalne Centrum Wolontariatu  Pośrednictwo pracy wolontarystycznej  Przygotowanie do pracy ochotniczej – szkolenia, spotkania  Promocja wolontariatu  Nawiązywanie współpracy z lokalnymi partnerami: NGO, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi w zakresie tworzenia miejsc aktywności dla wolontariuszy i realizacji wspólnych projektów społecznych

11 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Koordynacja pracy wolontariuszy  rekrutacja,  przygotowanie do pracy,  zakres obowiązków i zadań dla wolontariuszy  wspieranie i motywowanie wolontariuszy  rozwiązywanie konfliktów  obsługa prawna wolontariatu  narzędzia pracy dla koordynatora (formularze, umowy, bazy danych) Od spontaniczności do profesjonalizmu

12 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Wolontariat na Mazowszu  Współpracująca grupa 50 OPS z Warszawy i Mazowsza (szkolenia, spotkania, wspólne akcje)  Rozwijanie działań o współpracę z lokalnymi NGO, szkołami, Kościołem – tworzenie przy OPS Lokalnych Centrów Wolontariatu  Stworzenie grupy ekspertów – trenerów spośród warszawskich i mazowieckich koordynatorów, pomoc nowym ośrodkom w kraju  Ekspansja programu na woj. lubelskie i śląskie – finansowanie projektu ze środków EFS 2006 – 2008

13 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Funkcje społeczne wolontariatu  Promocja placówki w środowisku lokalnym  Tworzenie lokalnej siatki więzów międzyludzkich, integrują środowisko lokalne  Uwiarygodnienie działań NGO i placówkom publicznym – są formą kontroli społecznej  Poszerzenie zakresu świadczonych przez placówki usług  Wzmocnienie zaangażowani w pomoc – inna motywacja  Wolontariusze są zastrzykiem „świeżej krwi”, mają nowe pomysły, inne spojrzenie na nasze codzienne sparwy  Rozwijanie wśród wolontariuszy postaw solidarności społecznej i współodpowiedzialności za sprawy lokalne

14 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określające warunki angażowania wolontariuszy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu określające angażowanie wolontariuszy w poradniach pedagogiczno - psychologicznych Aspekty prawne wolontariatu

15 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”  kto to jest wolontariusz?  kto może korzystać ze świadczeń wolontariusza?  jakie kwalifikacje powinien posiadać wolontariusz?  porozumienie o współpracy z wolontariuszem  ubezpieczenia wolontariusza  obowiązki względem wolontariusza  wolontariusz za granicą  jak księgować koszty związane z wolontariatem?

16 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Centrum Wolontariatu w Warszawie  Biuro Pośrednictwa Pracy dla Wolontariuszy  Szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów  Realizacja tematycznych programów wolontarystycznych  Pomoc w tworzeniu Lokalnych Centrów Wolontariatu  Konsultacje w zakresie tworzenia i realizacji programów społecznych  Pomoc prawna  Promocja: kampanie społeczne, publikacje, konkursy

17 Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki 9b; 00-151 Warszawa tel/fax (22) 635 27 73; 635 46 02 Infolinia 0 800 300 594 www.wolontariat.org.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu www.wolontariat.org.pl „Od samarytanina do aktywnego obywatela” Rozwój wolontariatu w Polsce i na Mazowszu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google