Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 1 Konferencja prasowa z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 1 Konferencja prasowa z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza."— Zapis prezentacji:

1 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 1 Konferencja prasowa z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – 5 grudnia 2008 w ramach Projektu współfinansowanego ze środków rządowych FIO w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Wolontariat pracowniczy – partnerstwo na rzecz społeczności lokalnych

2 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 2 –W 2007 roku tylko 14,2% dorosłych Polaków poświęciło swój czas na bezpłatną pracę na rzecz innych. To spadek o prawie 8 % w porównaniu z 2006. w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor w drugiej połowie listopada 2007 Zaangażowanie w wolontariat ……………… Dlaczego tak się dzieje? Lepsza sytuacja na rynku pracy (głównie ludzie młodzi) Migracja Większa wiedza na temat III sektora Brak motywacji i gotowych rozwiązań

3 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 3 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Wolontariat pracowniczy jako jedna z form wolontariatu Wolontariat pracowniczy (ang: corporate volunteering) – element społecznej odpowiedzialności biznesu. -- polega na angażowaniu się pracowników firm w działalność wolontarystyczną na rzecz organizacji społecznych. Pracownicy - wolontariusze świadczą różnego rodzaju prace na rzecz potrzebujących, wykorzystując przy tym swe umiejętności i zdolności, a jednocześnie rozwijając swe talenty. Firma wspiera pracownika w tych działaniach - w zależności od swej kultury organizacyjnej: deleguje pracownika do pracy jako wolontariusza w czasie pracy, przekazuje pomoc rzeczową, wsparcie logistyczne, czy też finansowe. W Polsce jest stosunkowo mało popularny. – realizuje go 12/207 firm z „200”+”500” największych firm wg.Dziennika Rzeczpospolita W USA 90% dużych firm prowadzi programy wolontariatu pracowniczego Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w drugiej połowie listopada 2008 ………………

4 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 4 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Wolontariat pracowniczy jako jedna z form zaangażowania społecznego firmy ………………

5 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 5 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Korzyści dla firmy ze współpracy wolontariuszy z OPS, NGO? Poprawienie wewnętrznego wizerunku firmy Budowanie zewnętrznego wizerunku firmy odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie Zwiększenie stopnia identyfikacji pracowników z firmą, lojalności Nowe kontakty zawodowe dla firmy Spełnienie strategii CSR Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników Podnoszenie poziomu motywacji w całej firmie Rozwój kompetencji i umiejętności pracowników Integracja zespołów pracowniczych oraz pracowników z różnych działów Większe zaangażowanie finansowe akcjonariuszy Wiarygodny partner społeczny ………………

6 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 6 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Korzyści dla pracownika - wolontariusza Lepsze zakorzenienie się w społeczności lokalnej Lepsze poznanie swoich współpracowników, przełożonych Satysfakcja Samorealizacja Wzrost poczucia własnej wartości Zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności Możliwość dzielenia się wiedzą, pasją Pożyteczny sposób na spędzanie czasu - z rodziną Życie zgodne z wartościami Nowe znajomości i kontakty Ciekawe miejsca Nowe tematy do rozmów Przełamywanie stereotypów o potrzebujących pomocy ………………

7 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 7 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Wolontariusze z biznesu OBSZARY DZIAŁANIA: - Pomoc społeczna 86% - Ochrona środowiska 71% - Oświata, edukacja 71% PROBLEMY SPOŁECZNE: - Ubóstwo 69% - Brak odpowiednich warunków socjalnych 69% - Dzieci, młodzież z problemami w nauce 69% ODBIORCY DZIAŁAŃ: - Dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych 79% - Społeczności lokalne 71% - Osoby niepełnosprawne 64% - Dzieci z rodzin dotkniętych ubóstwem 64% PROFIL: - Raczej kobiety niż mężczyźni - Przewaga osób w wieku 30-40 lat Badanie przeprowadzone przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie w drugiej połowie listopada 2008

8 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 8 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Pomysły na dobrą współpracę Właściwy partner (biznes-NGO) Stały kontakt i wzajemna komunikacja Otwartość Analiza sytuacji: (jasna misja i cele organizacji, dlaczego właśnie ta firma?, jakie korzyści organizacja odniesie ze współpracy? dobre przygotowanie i wizja współdziałanie, orientować się w jakie działania firma się angażuje, znać otoczenie biznesowe firmy) Doświadczenie przy realizacji innych programów CSR Odpowiedni partner Dobre praktyki innych firm Wsparcie Zarządu firmy ………………

9 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 9 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Co firma bierze pod uwagę przy wyborze partnera - OPS?  Jasna misja i cele organizacji  Wizja – nie strategia, ale potencjał  Rozwija pomysły i dopasowuje je do zmian i potrzeb  Współdziałanie i zaangażowanie organizacji nie tylko w sprawy, które dotyczą bezpośredniej współpracy  W jaki sposób organizacja jest postrzegana  W jaki sposób organizacja chce zmienić swój wizerunek  Z jakimi grupami i w jaki sposób będzie się kontaktować  Znajomość firmy, realiów, konkurencji itp  Propozycja organizacji dostosowana do realiów firmy  Korzyści ze współpracy  Długofalowość programu  Zaangażowanie

10 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 10 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Kryteria wyboru projektów: Faktyczna praca wolontariuszy (wkład własnej pracy i zaangażowania) Liczba osób z firmy zaangażowanych w projekt (w granicach: 3-10 osób) Długoterminowa współpraca (projekt ma szansę być kontynuowany w przyszłości) Otwarty konkurs na projekty o charakterze wolontariackim Dwie edycje w roku Praca grupowa Wsparcie finansowe i organizacyjne ze strony firmy (budżet roczny np. w Provident – 200 000 PLN) Możliwości współpracy Wyjazdowe/stacjonarne eventy integracyjne dla pracowników Kilka wyjazdów w roku (1-3) Budżet roczny na wolontariackie działania eventowe Faktyczna praca wolontariuszy w ściśle określonym miejscu i czasie dla zespołu pracowniczego Liczba osób z firmy zaangażowanych w event (10 - ponad 100 osób) Długoterminowa współpraca (projekt ma szansę być kontynuowany w przyszłości)

11 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 11  87 zrealizowanych projektów  1226 wolontariuszy Citi Handlowy wraz z rodzinami i przyjaciółmi  14 500 odbiorców działań wolontariackich (oraz 1000 zwierząt)  5500 przepracowanych godzin  92 litry zebranej krwi EFEKTY JEDNEGO DNIA! - Światowy Dzień Citi dla Społeczności ……………… w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l

12 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 12 w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l ……………… Firmy partnerskie elitarnego programu „WOLONTARIAT BIZNESU” (2002-2009) I ICH PROJEKTY WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO: „Wolontariat pracowniczy w Citi Handlowy”, Citi Handlowy PATRON „Kto na ochotnika? Wolontariat w CU”, Commercial Union Polska PARTNER STRATEGICZNY „W trosce o innych”, Telekomunikacja Polska PARTNER STRATEGICZNY „Tak! Pomagam”, Provident PARTNER STRATEGICZNY „Wolontariat ING - Pomarańczowe serca”, ING Bank Śląski PARTNER STRATEGICZNY „OD SERCA. Pomagamy Innym”, Cadbury Wedel PARTNER „Chcę pomagać”, Kredyt Bank i Warta PARTNER

13 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 13 w w w. w o l o n t a r i a t p r a c o w n i c z y. p l ……………… KLIKNIJ 2x, ABY URUCHOMIĆ FILM

14 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 14 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Możliwości współpracy OPS z wolontariuszami z biznesu: Remonty, renowacje Prace ogrodnicze Szkolenia dla pracowników OPS, beneficjentów i wolontariuszy Promocja zainteresowań i hobby Praca organizacyjna (konkursy, festiwale, pikniki, seminaria, itp.) Konsultacje z zakresu: promocji, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, IT, komunikacji, itp. OCZEKIWANIA OPS WOBEC WOLONTARIUSZY: Odpowiedzialność Przekonanie do tego, co chcą robić Odwaga do sygnalizowania problemów/wątpliwości Życzliwość, otwartość, zrozumienie

15 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 15 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l Jak zatrzymać w OPS wolontariuszy z biznesu na dłużej? Zrozumienie wzajemnych celów i potrzeb obu stron Balans: praca zawodowa, życie prywatne, wolontariat Partnerstwo – uzupełnianie się we wspólnym działaniu Zaufanie – powierzanie odpowiedzialnych zadań Komunikacja i stały kontakt Otwartość na nowe pomysły i rozwiązania Mówienie o sukcesach i porażkach konstruktywnie Motywacja i docenianie (np. zgłaszanie do Konkursu: Wolontariusz miesiąca Programu Wolontariat Biznesu, Barwy Wolontariatu - grupy) Odkrywanie ich potencjału ………………

16 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 16 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Rodzaje wsparcia udzielanego wolontariuszom w OPS: Szkolenia Opieka wykwalifikowanych pracowników Wsparcie koordynatora, psychologiczne Materiały, narzędzia Ubezpieczenie - w momencie podpisania umowy z dana firmą (NNW) (często pokrywa ten koszt firma) NAJBARDZIEJ POPULARNE PRZEDSIĘWZIĘCIA W OPS DLA WOLONTARIUSZY Z BIZNESU: Działania akcyjne – z inicjatywy placówki (np. coroczny piknik, sprzątanie dzielnicy) Projekty wolontariackie – opracowane przez pracowników (np. warsztaty dla młodzieży z zarządzania finansami, wycieczka po Warszawie dla seniorów, renowacja placu zabaw) Działania jednorazowe, krótkoterminowe – kontakt indywidualny Dające widoczne rezultaty – jednodniowe projekty

17 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 17 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Zalecenia i ich powody dla efektywnej współpracy z wolontariuszami z biznesu: PRACA PROJEKTOWA - ograniczona dyspozycyjność czasowa – kilka dni w roku (~1-3) (w godzinach popołudniowych lub w weekendy; ew. jeden dzień w roku wolny na wolontariat) - mało widoczne efekty pracy z pojedynczym klientem PRACA W NEUTRALNYM ŚRODOWISKU (poza domem klienta, na terenie OPS, placówki) - niewystarczająca wiedza z zakresu pracy z klientem, np. z trudną młodzieżą - brak odpowiedniego przygotowania psychologicznego lub pedagogicznego - zbyt mała odporność na sytuacje trudne - obawa przed konfrontacją KOMUNIKACJA DEDYKOWANA DLA TEGO TYPU WOLONTARIUSZY (typu: ulotka, podstrona na www) - obawy "czy sobie poradzę„ lub "czy się sprawdzę jako wolontariusz" KOORDYNATOR DOSTĘPNY RÓWNIEŻ ON-LINE - obawa przed trudnymi sytuacjami/ konfrontacją - ograniczone możliwości czasowe na dodatkowe spotkania, konsultacje, szkolenia

18 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 18 w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ……………… Korzyści dla OPS płynące ze współpracy z wolontariuszami z biznesu - pozyskanie odpowiedzialnego i rzetelnego partnera do współpracy - przełamanie stereotypów dot. świata biznesu - uzupełnienie oferty o efektywne i krótkookresowe projekty - pozyskanie ludzi, którzy są w stanie i chcą dzielić się swoja wiedzą, doświadczeniem i pasjami - mogą być "siłą" motywującą do zmian w danej organizacji - dzięki ich doświadczeniu mogą podejmować wspólne akcje i przedsięwzięcia, mające na celu integrację społeczności lokalnej - dobry przykład budowania partnerstwa w społeczności lokalnej

19 Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 19 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Izabela Dyakowska Centrum Wolontariatu w Warszawie e-mail: dyakowska@wolontariat.org.pldyakowska@wolontariat.org.pl www.wolontariatpracowniczy.pl tel. 022/6322773 Anna Rybak OPS Warszawa Wola e-mail: arybak@ops-wola.waw.plarybak@ops-wola.waw.pl www.ops-wola.waw.pl w w w. w o l o n t a r i a t. o r g. p l ………………


Pobierz ppt "Sminarium Przegląd koncepcji i metod monitorowania rozwoju społeczno - gospodarczego 1 Konferencja prasowa z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google