Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Czerwiec 2010 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA odnośnie innowacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Czerwiec 2010 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA odnośnie innowacji."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Czerwiec 2010 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA odnośnie innowacji wśród przedsiębiorców, naukowców i pracowników sfery B+R w województwie lubuskim projekt systemowy pn. Budowa Lubuskiego Systemu Innowacji w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie zostało przeprowadzone dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 OPIS BADANIA Badanie zostało przeprowadzone metodą indywidualnych wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W badaniu udział wzięły przedsiębiorstwa i instytucje (uczelnie wyższe, jednostki B+R, instytucje otoczenia biznesu) znajdujące się na terenie województwa lubuskiego. W badaniu w sumie udział wzięło 614 podmiotów. PRÓBA BADAWCZA GRUPA DOCELOWA Badanie zrealizowano w dniach 29 kwietnia – 17 maja 2010 roku. REALIZACJA METODA BADANIA Zidentyfikowanie potrzeb i problemów przedsiębiorców w zakresie wdrażania innowacyjności, nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, oczekiwań względem Samorządu Województwa Lubuskiego oraz zdiagnozowanie potencjału sfery otoczenia biznesu, uczelni wyższych w województwie lubuskim. GŁÓWNY CEL BADANIA

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE INNOWACJI Czy Pana(i) firma w ciągu ostatnich 3 lat prowadziła działalność w zakresie innowacji? w % N=598 MAŁA firma (1-9 osób) ŚREDNIA firma (10-49 osób) DUŻA firma (50 i więcej osób) PRZEDSIEBIORSTWA

4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 4 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I KIERUNEK NAKŁADÓW NA DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNĄ Proszę podać źródła finansowania działalności innowacyjnej w Pana(i) firmie?* w % * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadane zostało tylko tym firmom, które prowadzą działalność w zakresie innowacyjności N=243** Czy Pana(i) firma poniosła nakłady na działalność innowacyjną w oparciu o:* PRZEDSIEBIORSTWA

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 5 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI Czy Pana(i) firma współpracuje z: w % N=598 MAŁA firma (1-9 osób) ŚREDNIA firma (10-49 osób) DUŻA firma (50 i więcej osób) PRZEDSIEBIORSTWA

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 6 POTRZEBY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE SFERĄ OTOCZENIA BIZNESU I OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI Czy Pana(i) firma odczuwa potrzebę współpracy ze sferą otoczenia biznesu i ośrodkami naukowo-badawczymi? w % N=598 MAŁA firma (1-9 osób) ŚREDNIA firma (10-49 osób) DUŻA firma (50 i więcej osób) PRZEDSIEBIORSTWA

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 7 POTRZEBY W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY ZE SFERĄ OTOCZENIA BIZNESU I OŚRODKAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI Czy Pana(i) firma poniosła nakłady na działalność innowacyjną w oparciu o:* w % N=201** * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadane zostało tylko tym firmom, które odczuwają potrzeby współpracy ze sferą otoczenia biznesu i ośrodkami naukowo-badawczymi PRZEDSIEBIORSTWA

8 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 8 OCZEKIWANIA WZGLĘDEM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE WSPARCIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI Czy Pana(i) firma ma oczekiwania względem Samorządu Województwa Lubuskiego w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności? w % N=598 MAŁA firma (1-9 osób) ŚREDNIA firma (10-49 osób) DUŻA firma (50 i więcej osób) PRZEDSIEBIORSTWA

9 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 9 OCZEKIWANIA WZGLĘDEM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE WSPARCIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI Czego dotyczą te oczekiwania?* w % N=302** * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi ** Pytanie zadane zostało tylko tym firmom, które posiadają oczekiwania względem Samorządu Województwa Lubuskiego w zakresie wsparcia rozwoju innowacyjności PRZEDSIEBIORSTWA

10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 10 BARIERY W ZAKRESIE WDRAŻANIA INNOWACYJNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM - wg firm Jakie są Pana(i) zdaniem bariery w zakresie wdrażania innowacyjności w województwie lubuskim? w % * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi N=598 PRZEDSIEBIORSTWA

11 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 11 BARIERY W ZAKRESIE WDRAŻANIA INNOWACYJNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM – wg instytucji Jakie są Pana(i) zdaniem bariery w zakresie wdrażania innowacyjności w województwie lubuskim? w % * Pytanie nie sumuje się do 100%, ponieważ badani mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi N=16 INSTYTUCJE

12 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 12 Innowacje częściej wprowadzane są przez duże firmy niż przez małe czy średnie. Bariery innowacyjności w województwie lubuskim: finansowe biurokratyczne organizacyjno- kadrowe informacyjne Połowa przebadanych przedstawicieli firm posiada oczekiwania względem Samorządu Województwa Lubuskiego. finanse przepisy Jedna trzecia lubuskich firm odczuwa potrzeby współpracy ze sferą otoczenia biznesu i ośrodkami naukowo-badawczymi. informacje Szkolenia Samorząd Województwa Lubuskiego, sfera otoczenia biznesu i ośrodki naukowo- badawcze powinny współpracować przy wypełnianiu potrzeb i oczekiwań lubuskich firm w zakresie innowacyjności. PODSUMOWANIE

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INDICATOR UL. Tamka 38 lok. 501 00-355 Warszawa tel. (22) 595 1 595 e-mail: indicator@indicator.pl www.indicator.pl Wojciech Terlikowski Kierownik Projektu wterlikowski@indicator.pl 13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Czerwiec 2010 PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA odnośnie innowacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google