Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Zrównoważonego Rozwoju Gminy Przesmyki Przyjęty uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XXVII/145/02 z dnia 16.09.2002 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Zrównoważonego Rozwoju Gminy Przesmyki Przyjęty uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XXVII/145/02 z dnia 16.09.2002 r."— Zapis prezentacji:

1 Program Zrównoważonego Rozwoju Gminy Przesmyki Przyjęty uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XXVII/145/02 z dnia 16.09.2002 r.

2 Położenie: północny - wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich peryferiach woj. mazowieckiego. Gmina Przesmyki

3 Gmina Przesmyki c.d. Powierzchnia - 11.725 ha w tym: użytki rolne 9.123 ha, lasy i grunty leśne 2.240 ha

4 Gmina Przesmyki c.d. Ludność 3699 osób (1856 mężczyzn, 1843 kobiet), słabo zaludniony teren woj. mazowieckiego – ok. 32 osoby/1 km 2.

5 Gmina wiejska o rolniczym charakterze. Główne źródło utrzymania ludności to praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności.

6 handlu – 49 (w tym obwoźny – 21) budownictwo 19 transport – 7 Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze (107) prowadzą bardzo różnorodną działalność usługową głównie w zakresie:

7 Ogółem wybudowano 418 szt. po kilkanaście w każdej miejscowości. Korzysta z nich około 2016 osób, czyli niemal 55% ogółu mieszkańców gminy. Sanitacja Gminy Przesmyki poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

8 Cel projektu: Skuteczna sanitacja ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy, obejmująca co najmniej 60% budynków, realizowana w sposób akceptowalny dla budżetów gospodarstw domowych.

9 Cele szczegółowe: - poprawa warunków ochrony środowiska w Gminie poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu, - poprawa komfortu życia mieszkańców Gminy,

10 - zwiększenie zatrudnienia przez stworzenie nowych miejsc pracy, - poprawa walorów turystycznych Gminy, Cele szczegółowe c. d. - obniżenie kosztów sanitacji ścieków prowadzące do zwiększeniu siły nabywczej mieszkańców oraz kosztów funkcjonowania

11 Opis techniczny projektu Oczyszczalnie przydomowe są biologicznymi urządzeniami do oczyszczania ścieków, w których ścieki są neutralizowane metodą niskoobciążonego osadu czynnego. Technologia ta i bioreaktory te posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Ochrony Środowiska. Ponadto zastosowana technologia biologicznego oczyszczania ścieków z osadem czynnym gwarantuje otrzymanie parametrów oczyszczonych ścieków zgodnie z obowiązującymi normami na okres życia Projektu.

12

13 II etap – współfinansowany ze środków ZPORR przyczynił się do realizacji w 2005 roku budowy 201 oczyszczalni przydomowych, z których korzysta 933 mieszkańców; Gmina realizację programu podzieliła na etapy: I etap – zrealizowany 2004 r., obejmował 188 oczyszczalnie i korzystających z nich 964 mieszkańców, zadanie finansowane ze środków SAPARD;

14 III etap – współfinansowany z Budżetu Województwa Mazowieckiego zrealizowany w 2008 roku obejmował 7 szt. Oczyszczalni i korzystających z nich 36 osób V etap – 130 planowany do realizacji w 2010 r. w ramach programu PROW IV etap- zrealizowany w 2009r współfinansowany z Budżetu Województwa Mazowieckiego obejmuje 20 szt. oczyszczalni i korzysta z nich 83 osoby

15 Argumenty przemawiające za budową przydomowych oczyszczalni ścieków: najniższa wartość wskaźnika DGC 3-4 razy niższa niż w pozostałych wariantach (kanalizacji zbiorczej). niski koszt funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków (384 zł/r na gospodarstwo), w żadnym z pozostałych opcji gospodarstwo nie zostałoby obciążone tak niskim kosztem. Argument ten ma ogromne znaczenie dla akceptacji tego rozwiązania przez społeczność lokalną.

16 możliwość dokonywania cząstkowych redukcji (co ma ogromne znaczenie dla płynności finansowej gminy). korzyści społeczne z tytułu bezpośredniego partycypowania ludności lokalnej w systemie ochrony środowiska. Argumenty przemawiające za budową przydomowych oczyszczalni ścieków cd.

17 Biologiczne oczyszczalnie ścieków dla obiektów komunalnych Urząd Gminy w Przesmykach o przepustowości 3,2m 3 /d Zespół Szkół w Przesmykach 11,0 m 3 /d Zespół Szkół w Łysowie 5,8 m 3 /d.

18 Biologiczne oczyszczalnie ścieków dla obiektów komunalnych Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach 0,9-1,8m 3 /d Przedszkole w Przesmykach 0,9-1,8m 3 /d

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program Zrównoważonego Rozwoju Gminy Przesmyki Przyjęty uchwałą Rady Gminy Przesmyki nr XXVII/145/02 z dnia 16.09.2002 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google