Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo,"— Zapis prezentacji:

1 MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo, funkcja, linia zabudowy, intensywność zabudowy. Na podstawie Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 61 ust. 1 pkt 1 i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.

2 MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Niniejsza prezentacja nie wyczerpuje całej problematyki sąsiedztwa, ale pilna potrzeba stworzenia wyraźnych zasad postępowania i interpretacji przepisów przez urzędników zmusiła nas do stworzenia tego katalogu. Będzie on uzupełniany w miarę potrzeby. Załączony katalog podaliśmy do publicznej wiadomości w środowisku poznańskim. Mam nadzieję, że kapitalnie wpłynie to na transparentność działania urzędu i wyeliminuje przyczyny korupcji i tak powszechne krytykowane prawo urzędnika do swobody interpretacji przepisów. n1n1

3 n Funkcja wnioskowana musi być zgodna z istniejącą funkcją na działce sąsiedniej. n Oprócz badania istniejącej funkcji znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie należy badać parametry, cechy i wskaźniki kształtujące zabudowę oraz zagospodarowanie terenu. Sąsiedztwo n2n2

4 Pamiętaj Działka sąsiednia to działka mająca wspólną granicę i jest dostępna z tej samej drogi publicznej. Graniczenie jednym punktem jest sąsiedztwem. PRZEPIS WYMAGA SĄSIEDZTWA BEZPOŚREDNIEGO. Celem jest zagwarantowanie ładu przestrzennego (art. 2, pkt 1), przede wszystkim zapobieganie rozproszenia zabudowy. n3n3

5 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację istniejącej funkcji n4n4

6 przemysłowej P komunikacyjnej, w tym: K dróg publicznych KD dróg wewnętrznych KDW tereny objęte ochroną przyrody ZN lasy ZL tereny ogródków działkowych ZD cmentarze ZC obszary zagrożone powodzią ZZ UWAGA: Funkcje usługowe możemy traktować elastycznie, np. poprzez ich łączenie. Szczególnie funkcje UH, UG, UR możemy traktować jako jedną funkcję UHGR. Funkcja UA może być łączona z każdą funkcją. Rozróżniamy następujące rodzaje funkcji: Sąsiedztwo mieszkaniowa jednorodzinna MN mieszkaniowa wielorodzinna MW usługowa, w tym: U usługowa administracji UA usługowa handlowa UH usługowa gastronomiczna UG usługowa rzemieślnicza UR usługowa oświatowa UO usługowa zdrowotna UZ usługowa kulturowa UK sportu i rekreacji US handlowej o pow. sprzedaży. pow. 2000m 2 UC rolniczej R obsługi produkcji rolnej RU zabudowy zagrodowej RM n5n5

7 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację istniejącej zabudowy n6n6

8 n Istnieje możliwość zabudowy działki 1, 2, 3 z uwagi na istniejącą zabudowę działki sąsiedniej Przykład 1 TAK n7n7

9 n Na działkach 1, 2, 3 nie ma możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 2 NIE n8n8

10 n Na działkach 4, 5, 6 nie ma możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 3 NIE n9n9

11 n Na działkach 7, 8 nie ma możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 4 NIE n 10

12 n Na działkach 9 - 18 nie ma możliwości zabudowy budynkami mieszkalnymi Przykład 5 NIE n 11

13 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację linii zabudowy n 12

14 Linia zabudowy to linia wyznaczona przez istniejący budynek na działce sąsiedniej położonej przy drodze publicznej (L.z. od drogi publicznej) lub co najmniej dwa budynki położone przy drodze wewnętrznej (L.z. przy drodze wewnętrznej). n 13

15 n Istnieje możliwość ustalenia zabudowy dla działek 1, 2 Przykład 6 TAK n 14

16 n Istnieje możliwość ustalenia zabudowy dla działek 1, 2, 3 Przykład 7 TAK n 15

17 Przykład 8 n Dla działki 1 L.z. można ustalić w odniesieniu do L.z. budynku znajdującego się na działce B, dla budynku na działce 2 w odniesieniu do budynku na działce A, dla budynku na działce 3 w odniesieniu do budynku na działce B TAK n 16

18 n Nie można ustalić L.z. dla działek 1 i 2 – działek sąsiednich dla działki zabudowanej Przykład 9 NIE n 17

19 Przykład 10 n Nie można ustalić L.z. dla działek 1 i 2 NIE n 18

20 n Nie można ustalić L.z. dla działki Przykład 11 NIE n 19

21 Istnieje możliwość określenia warunków zabudowy dla tych działek, dla których istnieje możliwość wyznaczenia L.z. na za zasadzie kontynuacji L.z. rozumianej wprost. Pamiętaj n 20

22 n Nie można ustalić L.z. dla rozbudowy budynku istniejącego oraz podziału danej nieruchomości Przykład 12 NIE n 21

23 n Nie można ustalić L.z. dla działki 1 z wyjątkiem L.z. przy drodze publicznej Przykład 13 NIE n 22

24 n Nie można ustalić L.z. dla działki 1 inaczej jak tylko w drodze kontynuacji istniejącej L.z. na działce sąsiedniej Przykład 14 NIE n 23

25 Ustalenie sąsiedztwa w oparciu o kontynuację intensywności zabudowy n 24

26 Wskaźnik intensywności zabudowy Wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy dla nowej zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu, wyznacza się na podstawie średniego wskaźnika tej wielkości dla obszaru analizowanego. Dopuszcza się wyznaczenie innego wskaźnika jeżeli wynika to z analizy. Nie może on jednak przekraczać minimalnego bądź maksymalnego wskaźnika wyznaczonego dla jednej z analizowanych działek. n 25


Pobierz ppt "MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY Urząd Miasta Poznania Wydział Urbanistyki i Architektury Prezentacja dotyczy możliwości zabudowy w przypadku braku M.P.Z.P - sąsiedztwo,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google