Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 1 dr inż. Małgorzata Suchecka Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych CIOP-PIB.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 1 dr inż. Małgorzata Suchecka Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych CIOP-PIB."— Zapis prezentacji:

1 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 1 dr inż. Małgorzata Suchecka Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych CIOP-PIB

2 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 2 www.ciop.pl n działalność naukowo-badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii n ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno- ekonomicznej państwa w tym zakresie MISJA CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

3 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 3 n BADANIA NAUKOWE n NORMALIZACJA n POMIARY I CERTYFIKACJA n ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE n ROZWIĄZANIA TECHNICZNE n UPOWSZECHNIANIE PROBLEMATYKI BHP u EDUKACJA u DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA u PROMOCJA BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ Obszary działalności CIOP-PIB w dziedzinie bhp

4 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 4 n Upowszechnianie wiedzy z zakresu bhp dotyczącej: u Identyfikacji zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy u Oceny ryzyka zawodowego u Wdrażania metod redukcji lub eliminacji ryzyka zawodowego u Programowania stosownych przedsięwzięć profilaktycznych n Wdrażanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w polskich przedsiębiorstwach n Współpraca międzynarodowa w dążeniu do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny w środowisku pracy Obszary wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych

5 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 5 n Serwisy informacyjne ogólnego przeznaczenia i tematyczne n Serwisy dedykowane określonym odbiorcom n Interaktywne narzędzia internetowe wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy n Internetowe bazy danych dostępne on-line n Zbiory publikacji elektronicznych w dziedzinie bhp n Multimedialne materiały edukacyjne n Edukacja na odległość Upowszechnianie wiedzy z zakresu bhp w sieci INTERNET

6 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 6 Serwisy informacyjne w dziedzinie bhp www.ciop.pl

7 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 7 Serwisy dedykowane różnym odbiorcom dla mikrofirm dla MŚP www.mikrofirmabhp.pl www.ciop.pl/6338.html

8 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 8 Interaktywne narzędzia dostępne on-line AUTOMATYCZNY DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM HIGIENĄ PRACY OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO BHP Online www.ciop.pl

9 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 9 Informacyjne serwisy tematyczne SERWIS DOTYCZĄCY WYPADKÓW PRZY PRACY www.wypadek.pl BAZA WIEDZY O ZAGROŻENIACH CHEMICZNYCH I PYŁOWYCH

10 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 10 Informacyjne serwisy tematyczne c.d. BAZA WIEDZY O HAŁASIE SERWIS DOTYCZĄCY AKTYWNEJ REDUKCJI HAŁASU www.anc.pl

11 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 11 Fora dyskusyjne, porady ekspertów bhp FORA DYSKUSYJNE PORADY EKSPERTÓW www.mikrofirmabhp.pl www.wypadek.pl

12 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 12 Interaktywne bazy danych on-line CZYNNIKI (NDN/NDS) NORMY OCHRONY PATENTY WZORY BHP Online www.ciop.pl

13 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 13 Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych na CD i on-line BHP Online www.ciop.pl

14 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 14 Multimedialne materiały edukacyjne

15 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 15 LearningSpace Edukacja na odległość w dziedzinie bhp www.edukacja-bhp.pl

16 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 16 PROGRAMY KOMPUTEROWE Oferta www.ciop.pl

17 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 17 n W sieci Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao) n W sieci Centrów Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS Międzynarodowej Organizacji Pracy Współpraca międzynarodowa w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy www.bp.edu.pl

18 Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 18 dr inż. Małgorzata Suchecka e-mail: masuc@ciop.pl masuc@ciop.pl http://www.ciop.pl Dziękuję Państwu za uwagę


Pobierz ppt "Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy 1 dr inż. Małgorzata Suchecka Bezpieczeństwo i higiena pracy na stronach internetowych CIOP-PIB."

Podobne prezentacje


Reklamy Google